Fleksibilitet er nøglen til fremtidens arbejdsmiljø

I Thisted Kommune arbejder vi målrettet med at skabe fleksible arbejdspladser. Målet er at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og fritid for medarbejdere i alle hjørner af organisationen.

I en mere globaliseret og digitaliseret verden bliver behovet for fleksible arbejdspladser stadig mere presserende. Stadig flere efterspørger indflydelse på eget arbejdsliv. Men hvad og hvordan gør man i en stor organisation, hvor mange af kerneopgaverne er knyttet op på fysisk tilstedeværelse, faste mødetider og kvalitetsstandarder.

I Thisted Kommune handler den fleksible arbejdsplads om at skabe de bedst mulige rammer for medarbejdere og ledere, så de kan løse deres kerneopgaver med kvalitet og effektivitet. Ved at omfavne fleksibilitet tror vi på, at vi ikke alene forbedrer vores medarbejderes livskvalitet og produktivitet, men samtidig kan blive mere omkostningseffektive og bæredygtige.

Læs om de fleksible tiltag

Boenheden Højtoftevej 50 
Her arbejder de med varierende vagtlængder og medarbejderne lægger i samarbejde vagtplanen hver måned.

Kommunikationscenter Thisted. 
Her afprøver de hen over efteråret 2024 en 4-dages arbejdsuge. 

Fleksible arbejdspladser repræsenterer ikke blot en fordel, men en nødvendighed for fremtidens succesfulde arbejdsstyrke. Den fleksible arbejdsplads skal give den enkelte medarbejder mulighed for at tilpasse sit arbejdsliv til egen konkrete livssituation.

- Vi tror på, at hvis den enkelte medarbejder oplever sammenhæng i hverdagen, vil de også skabe gode resultater på deres arbejde, som i sidste ende til gavn for borgerne i Thisted Kommune. Derfor er det i høj grad også op til medarbejdere og ledere at diskutere og afprøve nye veje at gå. Det kan være i forhold til planlægning, organisering, udførelse af opgaver samt brug af ny teknologi, siger kommunaldirektør Ulrik Andersen om Thisted Kommunes arbejde med fleksibiliteten.

Kommunaldirektør i Thisted Kommune Ulrik Andersen ser den fleksible arbejdsplads, som fremtidens arbejdsplads.

Mere end at arbejde hjemmefra

Den fleksible arbejdsplads er altså et middel, og målet er bedst mulig kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø som muligt. Og lad os slå det fast med det samme: En fleksibel arbejdsplads handler hos os om meget mere end muligheden for at arbejde fra hjemmekontoret.

Fremtidens arbejdsplads er fleksibel, og dette skifte er nødvendigt for at imødekomme de moderne arbejdere og arbejdsmarkedsdynamikker. Ved at omfavne fleksibilitet kan virksomheder ikke kun forbedre deres medarbejderes livskvalitet og produktivitet, men også blive mere omkostningseffektive og bæredygtige. 

HR & Arbejdsmiljø

Kontakt

Hjørneflagene hos os er: 

  • Finde måder at udvide og udfordre de nuværende måder at tilrettelægge arbejdet på.
  • Sikre den optimale løsning af opgaven. 
  • Den fleksible arbejdsplads må ikke føre til serviceforringelser. 
  • Tilgodese stærke arbejdsmiljøer og kollegafællesskaber. 
  • Den enkelte medarbejders deltagelse beror på frivillighed, og ledelsen skal udvise opbakning og tillid til medarbejdernes deltagelse.
  • Der findes ikke én enkelt løsning. Det kræver et individuelt perspektiv.