Fleksibel arbejdsplads

Her planlægger de selv deres arbejdstid

Publiceret 02-07-2024
Job og Karriere Thy til livet

I Boenheden Højtoftevej 50 står medarbejderne selv for vagtplanen. Den fleksibilitet det giver betyder større arbejdsglæde og mindre sygefravær.

Noah Kearney er pædagog på Boenheden Højtoftevej 50, og han kan slet ikke forestille sig, at gå tilbage til den måde de tidligere lavede vagtplaner på.

En vagtplan i Teams, hvor alle kan vælge vagter. Større variation i vagtlængder og et månedligt møde for alle af en times varighed, hvor de sidste eventuelle huller fyldes ud.

Ovenstående er den helt korte opskrift på en succes med af skabe en mere fleksibel arbejdsplads på et kommunalt bosted i Thisted Kommune.

- Vi er et område, som har udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Der er meget aften-, nat- og weekendarbejde på en døgninstitution. Så hvad kan vi gøre for at jobbet er mere attraktivt? Svaret er fleksibilitet, siger Mia Gottlieb Rasmussen, tilbudsleder på Boenheden Højtoftevej 50.

Fra 12 til 4 ugers plan

Det er godt to år siden, de her tog de første skridt mod en mere fleksibel arbejdsplads på døgninstitutionen i Thisted. Her bor 12 beboere i alderen 18-62 år, med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Før marts 2022 arbejdede de 19 ansatte efter en 12-ugers grundplan. Vagterne var som udgangspunkt mellem syv og ni timer. Det var ledelsen, som stod for planen, og når den først var givet fri, så var ændringer svære at imødekomme. Det var nemlig både tidskrævende og et stort puslespil.

I dag laver de en ny plan hver 4. uge. Weekenderne ligger stadig i et fast rul, men medarbejderne vælger selv vagter på alle hverdage. De varierer i længde på mellem fem og 16 timers varighed. De plotter sig ind på dem i en månedsplan i en Teams-gruppe, og man skal selv være opmærksom på, at få de timer man skal have. Alle har et medansvar for at vagterne bliver fordelt. Det har lettet ledelsens rolle ind i arbejdet. Ansvaret falder stadig tilbage på Mia Gottlieb Rasmussen, men hun har at tillid til, at de ordner det. Og det fungerer. 

Et udsnit af det værktøj i Teams, som medarbejderne på Boenheden Højtoftevej 50 planlægger deres arbejdstid i. I arbejdet med den fleksible arbejdstid er der blevet flere vagtlængder at vælge imellem og alle melder selv ind med, hvad de ønsker. Én gang i måneden har de et møde på en time, hvor de får det sidste på plads.

- Jeg ser det som en sand ”gamechanger”. For mig personligt har den større indflydelse på min arbejdsplan givet en langt bedre balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv. Det giver større arbejdsglæde, og jeg oplever, at vi har fået et bedre sammenhold. Kolleger imellem har vi lært hinanden bedre at kende og fået en større forståelse for hinandens arbejdstids-ønsker, forklarer Noel Kearney.

Alle har lige adgang til vagter

Han er pædagog og fagkoordinator og har arbejdet på Boenheden Højtoftevej 50 i snart tre år. Noel Kearney er en af dem, der gerne vil have de lange vagter. Dem må han have to af på en uge. Andre ønsker dem slet ikke. De ønsker sig ind på andre vagt-længder. Reglen er, at ingen kan eje en bestemt vagt. Når de hver måned har vagtplanmøde, har de én time til at få det sidste på plads. Det kan være vagter, som måske endnu ikke er dækket ind, eller hvis nogen har ønsker om at få en vagt, som en anden har sat sig på.
I forbindelse med den nye måder at planlægge på er det også blevet muligt at lave dokumentation hjemmefra, hvis medarbejderen ønsker det. Den frihed er blevet taget godt imod.

- Det tog noget tilvænning, da vi gik i gang og alle skulle jo finde ud af, hvad der passede dem, men allerede efter to måneder begyndte vi at vide, hvad vi gerne ville, og hvad der fungerer. Systemet er fuldstændig transparent, og jeg kan slet ikke forestille mig, at vi skal tilbage til det, vi havde før, fortæller Noel Kearney.

Flere vil gerne arbejde fleksibelt

Baggrunden for den fleksible arbejdsplads i Thisted Kommune er at skabe de bedst mulige rammer for medarbejdere og ledere, så de kan løse deres kerneopgaver med kvalitet og effektivitet. Den fleksible arbejdsplads skal give den enkelte medarbejder mulighed for at tilpasse sit arbejdsliv til egen konkret livssituation.

-  En attraktiv arbejdsplads går hånd i hånd med en god faglighed, og vi ved, at det at kunne have en fleksibel arbejdstilrettelæggelse er noget af det der bidrager til den attraktive arbejdsplads. Læg dertil, at fleksibilitet giver medarbejderne større indflydelse og ansvar for kerneopgaven, hvilket også er godt for fagligheden og noget som medarbejderne efterspørger. Når vi finder gode løsninger på den fleksible arbejdsplads, som vi ser på Højtoftevej, er det en vindersag for både fagligheden og medarbejderne, siger kommunaldirektør i Thisted Kommune, Ulrik Andersen. 

Mia Gottlieb Rasmussen, der er leder af Boenheden Højtoftevej 50, har oplevet, at det har givet medarbejderne et større ejerskab og engagement i opgaveløsningen, at være med i arbejdet med vagtplanlægningen.

Forarbejdet er altafgørende

Før de på Boenheden gik ombord i den nye måde at lave vagtplaner på, lå der et stort forarbejde med at få nye lokalaftaler på plads og udarbejde retningslinjer og regler for det, de ønskede.

Tilbudsleder Mia Gottlieb Rasmussen fremhæver vigtigheden af det forarbejde, som årsagen til, at det efterfølgende er blevet en succes:

- Det her handler jo om, at det skal være noget medarbejderne ønsker, for ellers er det jo ikke fleksibelt. Derfor skal man bruge tid på retningslinjerne og lave det arbejde først og grundigt. Det giver ejerskab og engagement, siger hun.

Tilbudslederen kan samtidig konstatere, at sygefraværet på stedet er faldet med over en procent procent i den periode, de har været selvplanlæggende.

- Jeg tror bestemt, det ene er en effekt af det andet. Det er ikke noget, vi endnu er dykket dybere ned i, men det er klart vores oplevelse at medbestemmelsen giver større trivsel blandt medarbejderne, så derfor er jeg ikke overrasket over, at sygefraværet er gået ned, siger Mia Gottlieb Rasmussen.

HR & Arbejdsmiljø

Kontakt

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Hjørneflag

Sådan arbejdes der med den fleksible arbejdsplads i Thisted Kommune:

  • Finde måder at udvide og udfordre de nuværende måder at tilrettelægge arbejdet på.
  • Sikre den optimale løsning af opgaven. 
  • Den fleksible arbejdsplads må ikke føre til serviceforringelser. 
  • Tilgodese stærke arbejdsmiljøer og kollegafællesskaber. 
  • Den enkelte medarbejders deltagelse beror på frivillighed, og ledelsen skal udvise opbakning og tillid til medarbejdernes deltagelse.
  • Der findes ikke én enkelt løsning. Det kræver et individuelt perspektiv.