Legater

Her kan du læse om Thisted Kommunes legater

I Thisted Kommune har vi følgende legater til uddeling:

1. Thisted Kommunes uddannelseslegat. 

Dette legat uddeles i oktober måned. Ansøger skal have tilknytning til Thisted Kommune. 

Der kan søges fra den 1. september 2020 og indtil den 30. september 2020. Fremover kan der kun søges digitalt.

Ansøgning skal ske via selvbetjeningen i den orange boks.   

2. Hans Bakgårds Mindelegat.

 
Udbetales hvert 5. år. Næste gang december 2020. 
Støtte til evt. udgivelse af værker af Hans Bakgård. 
Støtte til en digter eller forfatter, født eller boende i Thy. 
Støtte til andre kunstnere med hjemsted i Thy. 
Støtte til indkøb af kunstværker til anbringelse i Sydthy. 

Ansøgningsprocedure annonceres.

3. Overkirurg Geert Espersen og Hustrus Legat 

Ansøgningsfrist 17. maj 2020

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne.
Der kan ansøges af personer under 18 år og ældre på 65 år og derover.

Ansøgere skal bo i enten Skive eller Thisted Kommune.

Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold. Det skal fremgå, hvad legatet skal anvendes til.

Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til:
Thisted Kommune, Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted

Legatet har ansøgningsfrist 17. maj 2020.

4. Fond for vandlidte i Thisted Kommune

Hjælp kan ydes for skade forvoldt på ejendomme, som anvendes til helårsbeboelse eller landbrugsformål, og som har lidt tab p.g.a. indtrængen af vand fra hav eller fjord ved stormflod eller lignende naturskabte begivenheder.

Ejendommen skal være beliggende i Thisted Kommune.

Fonden giver tilskud til at dække selvrisikoen på anerkendte skader.

Hvis du som følge af uheldet får udgifter i form af selvrisiko, bedes du indsende dokumentation herfor fra forsikringsselskabet.

Dokumentationen sendes til:
Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indkommer og indtil fonden er opbrugt.

Annonceres den 1. onsdag i februar og den 1. onsdag i oktober.

Du skal kontakte Borgerservice, hvis du vil have flere informationer.

5. Fælleslegatet for værdige trængende i Thisted Kommune, samt håndværkere og industridrivende i Thisted Købstad, som har selvstændigt erhverv, samt deres enker


Ansøger skal være værdige trængende og være bosat i Thisted Kommune eller være værdige trængende håndværkere og industridrivende i Thisted, samt deres enker, når de uforskyldt bliver ude af stand til at sørge for deres eget underhold.

Legatet kan søges digitalt, og kan søges fra 1. maj til 31. maj, til uddeling i juni måned, og igen den 1. november til 30. november til uddeling i december måned.


Ellers kan ansøgningsskema udleveres ved henvendelse i Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted. Husk der skal bestilles tid via Thisted.dk eller på telefon 9917 1717

Ansøgningen skal være Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted i hænde senest den 30. november 2020, hvorefter samtlige ansøgninger vil blive behandlet.

Der gives ikke skriftlig meddelse om legatafgørelsen.
Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet indgå på din Nemkonto senest den 21. december 2020
Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice-ydelse@thisted.dk

Åbningstider:

Kun åben for tidsbestilling

Mandag
 - onsdag
 

 
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag
- onsdag
             
                                 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00