Rejsegilde for 2. etape af nyt sundhedscenter og Thyhallen

Publiceret 26-10-2022

Synlige rammer for Center for Sundhed og Thyhallen gør visionen håndgribelig. Mandag 31. oktober 2022 kl. 15 er der rejsegilde for 2. etape af byggeriet.

Illustration af receptionen i det nye Center for Sundhed og Thyhallen. CUBO Arkitekter A/S

Nu har 2. etape af det omfattende projekt Center for Sundhed og Thyhallen fået fundament og kælder at stå på, ydervægge og tagkonstruktion. For hver dag håndværkerne arbejder, bliver visionen for fremtidens center mere håndgribelig for thyboer, der lægger vejen forbi i det daglige. Rejsegildet er bygherren – Thisted Kommunes – tak til håndværkere, teknikere og arkitekt for, at bygningen nu er etableret, og der er både traditioner og overtro knyttet til et rejsegilde. Udviklingen af de nye faciliteter startede tilbage i 2016, og i processen har ca. 50 forskellige brugergrupper været inddraget og ydet deres bidrag til det byggeri, der nu for alvor tager form.
 

Sundt fællesskab synligt på bundlinjen

Mange borgere i alle aldre er på grund af f.eks. ensomhed, sociale udfordringer, misbrug, arbejdsskader eller livsstilssygdomme ikke en del af et sundt fællesskab. Med etape 2 får Thisted Kommune i særlig grad mulighed for at invitere disse borgere ind i fællesskabets synergi:

 - Når en borger har fulgt et kommunalt sundhedsforløb, er det ambitionen, i et tæt samarbejde med foreninger, organisationer, fællesskaber og andre, at vedkommende er motiveret for at fortsætte med at deltage i sunde fællesskaber enten i Thyhallen eller i lokalsamfundet. Det er et langt sejt træk og en indsats, som forhåbentlig i fremtiden både vil kunne aflæses i borgernes livskvalitet og dermed også i den kommunale økonomi, fortæller Torben Overgaard, formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Sundhed og idræt smelter sammen

Anden etape består af en tilbygning med et nyt sundhedscenter i tilknytning til Thyhallen. Sundhedscentret bliver hjemsted for ca. 27 kommunale sundhedstilbud, hvis trænings- og mødefaciliteter mm. også vil kunne bruges af foreninger og andre.

Thyhallens eksisterende foyer bygges helt om med bl.a. nyt cafeområde, reception, motionscenter, opholdsarealer, mødelokaler og andet og hovedindgangen flyttes.
I kælderen opføres nye overskuelige omklædningsfaciliteter, og et nyt afsnit med bl.a. omklædningsrum til centrets sundhedsmedarbejdere. På en ny 1. sal over sundhedscentret etableres der kontorfaciliteter til sundhedsmedarbejderne, og en række faciliteter, som kan bruges af både af sundhedstilbuddene og Thyhallens øvrige brugere.

  - Arkitekturen sikrer, at der sker en fuldstændig sammensmeltning af det nybyggede sundhedscenter og eksisterende idrætsfaciliteter, og at der skabes en ny hovedindgang. Det er på mange måder et nytænkende byggeri, som nedbryder fysiske grænser, og inviterer til samarbejde mellem kommunale sundhedstilbud og foreningslivet, siger formand for projektets styregruppe, viceborgmester Jens Kr. Yde, som samtidig roser håndværkerne for et dygtigt arbejde, der følger tidsplanen.

 Det samlede byggeri forventes at stå færdigt ultimo 2023/primo 2024.

Link til yderligere information om projektet Center for Sundhed og Thyhallen

 

FAKTA:

 • Totalentreprenør Jakobsen og Blindklide A/S og samarbejdende håndværkere.
 • CUBO Arkitekter og Niras A/S
 • Byggeriet støttes af Lokale- og anlægsfonden.
 • Anlægsudgift for det samlede projekt (etape 1-3): ca.107 mio. kr. efter tilskud fra fonde på 8 mio. kr.
 • Ca. 60 sundhedsmedarbejdere forventes at have hele eller dele af deres arbejdstid i centret.
   

Areal etape 2:

 • Ombygning kælder: ca. 885 m2.
 • Nybygning kælder: 255 m2
 • Nybyggeri Center for Sundhed mm.: ca. 1.500 m2.
 • Ombygning af nuværende foyer mm.: ca. 1.700 m2.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00