Spirende turismefrø skal vandes med bredt udvalg af tilbud og oplevelser

Publiceret 30-03-2021

Cold Hawaii og Thys smukke natur lokker flere og flere besøgende til. Men der er stadig et stort udnyttet potentiale på turismeområdet, som rammerne i det nye kommuneplanforslag vil give mere plads til at forløse.

I denne artikelserie fremhæver vi nogle af de væsentlige ændringer i forslaget til Thisted Kommunes nye Kommuneplan 2021-2033, der er i høring lige nu. Denne artikel handler om temaet ‘Erhverv’.

Kommuneplanen er afgørende for det gode liv i Thy, da den skitserer rammen for al fysisk udvikling i Thisted Kommune. Du kan selv dykke ned i kommuneplanen eller deltage i det digitale borgermøde om kommuneplanforslaget d. 8. april kl. 19-21. Læs mere her.

Thy har rigtig mange storslåede oplevelser at tilbyde de gæster, der kigger vores vej.

Vi vil rigtig gerne dele vores skønne Thy med alle, der deler vores glæde og begejstring for den smukke natur, de vilde bølger, den milde Limfjord, vores hyggelige handelsbyer og de kulturelle tilbud.

Men når det kommer til turisme, har Thy et stort potentiale, som endnu ikke er blevet forløst. Flere har fået kendskab til Thy, men når vi sammenligner os med andre kommuner, så er der stadigvæk et stykke vej, før vi er på niveau.

Stort uudnyttet potentiale

Vi har en unik natur, unikke brands og en del sommerhuse og gode oplevelsestilbud. Men vi mangler et mere varieret overnatningstilbud til gæster. Lige nu er rigtig mange af turisterne i Thy dagsgæster, som ikke bruger helt så mange penge i døgnet, som vi ser, at de gør i andre kommuner.

Derfor er ét af fokuspunkterne i kommuneplanforslaget 2021-2033 at give plads til, at turismeerhvervet kan udvikle sig med flere varierede overnatningstilbud af høj kvalitet og flere betalingsoplevelser. Men det skal ske på en autentisk måde, der værner om de kvaliteter, der giver vores område værdi.

- I Thy vil vi gerne give plads til udvikling, men det skal også ske i balance med naturen og de autentiske kvaliteter, som Thy har at byde på. Og det mener vi, at vi er lykkedes med i kommuneplanforslaget, siger Ulla Vestergaard.

Fokus på Vestkysten og Nationalparken

Udviklingen af turismen i Thy kommer til at ske med fokus på tre geografiske bånd; Vestkysten, Limfjorden og Indgangen til Nationalparken.

Det fortæller Mogens Kruse Andersen, der er direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

- Det er vigtigt, at turister har lyst til at besøge os, fordi det er med til at skabe vækst og styrke forretningsgrundlaget for alle vores erhvervsdrivende, der er med til at gøre Thy til et godt sted at bo. Og så må vi ikke glemme, at der er turister, der ender med at blive vores naboer, fordi de forelsker sig i vores skønne område, siger han.

Helt konkret åbner kommuneplanforslaget op for, at der kan ansøges om at etablere et feriecenter ved det eksisterende Hanstholm Camping.

I Klitmøller bliver det foreslået, at et eksisterende boligområde ved Ørhage skal laves om til et såkaldt centerområde. Det betyder i praksis, at det bliver muligt at ansøge om at have både boliger og erhverv i tilknytning til hinanden. Det kunne for eksempel være guesthouses.

I Vorupør bliver det foreslået, at man justerer, hvad et eksisterende erhvervsområde nede ved vandet, kan blive brugt til, så det bliver mere egnet til at lave tilbud til turister.

Grundlag for bredere turisme

Hvis vi skal have et stærkere turismeerhverv i Thy, så kræver det, at vi ser på, om der er nok variation i, hvad vi kan tilbyde gæsterne. Det forklarer Henrik Jensen, der er erhvervskonsulent i Thisted Kommune.

- Lige nu besøger langt størstedelen af turisterne i Thy de små landsbyer ved Vestkysten i sommermånederne. Der er sommerhusene fyldte, og der er liv og glade dage. Men vi kan se, at turismen er koncentreret omkring en kort periode på året, og turisterne bruger færre penge i Thy, end de gør andre steder, siger han.

Lykkedes det at tiltrække flere besøgende - og ikke mindst at sprede dem ud over året - så er det en fordel for hele Thy.

- Det giver for eksempel mulighed for, at der kan være flere restauranter, caféer og butikker, der kan klare sig. Det er med til at gøre landsbyerne attraktive for nye tilflyttere, og så skaber det også flere job, siger Mogens Kruse Andersen.

Nye arealer til turismetilbud er kun en lille del af temaet om ‘Erhverv’ i forslaget til den nye kommuneplan. Du kan selv dykke ned i kommuneplanforslaget og dele dine kommentarer med os her.

Erhverv og Beskæftigelse

Contact
Skolegade 4C
7700 Thisted

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted