Kortlægning af det åbne land i Thy skal bevare og styrke unik natur

Publiceret 26-03-2021

Et af fokuspunkterne i forslaget til en ny kommuneplan er, hvordan man kan bevare, beskytte og udvikle naturen i balance med det liv, der leves i og omkring den.

I denne artikelserie fremhæver vi nogle af de væsentlige ændringer i forslaget til Thisted Kommunes nye Kommuneplan 2021-2033, der er i høring lige nu. Denne artikel handler om temaet ‘Det åbne land’.

Kommuneplanen er afgørende for det gode liv i Thy, da den skitserer rammen for al fysisk udvikling i Thisted Kommune. Du kan selv dykke ned i kommuneplanen eller deltage i det digitale borgermøde om kommuneplanforslaget d. 8. april kl. 19-21. Læs mere her.

Naturen er en vigtig forudsætning for det gode liv i Thy.

Fra den storslåede udsigt ud over det brusende Vesterhav fra kanten af klippen ved Bulbjerg til den dybe stille skov i hjertet af Nationalpark Thy.

I Thy er naturen en naturlig del af livet. Den er overalt omkring os. Den er kulissen til vores hverdagsliv og fritidsliv. Vi besøger den, bruger den, værdsætter den og værner om den.

Den har altid været omkring os, men det betyder ikke, at vi skal tage den for givet.

Naturen har brug for, at vi hjælper den og giver den plads. Derfor er balance også et vigtigt fokuspunkt i forslaget til en ny Kommuneplan 2021-2033, der har fået overskriften ‘Plads til udvikling i balance’.

I den nye kommuneplan er det tydeligt skitseret, hvor vi har naturværdier, som det er vigtigt at værne om.

Den storslåede klippe ved Bulbjerg finder du i den nordligste del af Thisted Kommune.

På dem måde kan kommuneplanen være med til at sikre, at naturområder af stor værdi får lov til at stå uforstyrret hen

Det fortæller Ulla Vestergaard, der er borgmester i Thisted Kommune.

- I Thy elsker vi at bruge naturen, og det skal vi blive ved med. Men det er vigtigt, at der også er arealer, hvor naturen får plads og kan være i fred, siger hun.

Hvor stor en kvalitet har naturen?

Overblikket over de særligt værdifulde naturområder i Thy er en del af en større kortlægning af al naturen i Thisted Kommune. Det hele er delt op i kategorier, der beskriver de enkelte naturområders kvalitet.

Der bliver blandt andet set på biodiversiteten i området, og hvor langt der er til bebyggelse eller andre forstyrrelser af naturens naturlige trummerum.

Overblikket over naturen hedder Grønt Danmarkskort, og det samler samtlige kommuners udpegninger af eksisterende og potentiel natur.

Grønt Danmarkskort blev udarbejdet første gang i 2017 i forbindelse med den eksisterende Kommuneplan 2017-2029, fordi Folketinget vedtog, at alle kommuner skal lave en samlet planlægning for, hvordan man vil lave naturbeskyttelse.

 

Mogens Kruse Andersen, der er direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune vurderer, at kortlægningen af naturen i Thy, som både er en del af forslaget til kommuneplan 2021-2033 og Grønt Danmarkskort, er vigtig, når vi sammen skal finde balancen mellem at bruge naturen og give den plads.

Vildtreservatet ved Hanstholm.

I forbindelse med Grønt Danmarkskort udarbejdes der nemlig en kortlægning af uforstyrrede områder, som sammenholdes med områdernes naturkvalitet.

- Det giver os et unikt overblik over, hvor vi rent faktisk har nogle særligt værdifulde naturområder, som det er værd at udvikle og beskytte. Det er med til at sikre, at naturen har uforstyrrede åndehuller, hvor der ikke bliver lavet nye vandrestier, shelters eller mountainbikeruter, siger han.

Mere værdifuld og potentiel natur

Og det er her - i Grønt Danmarkskort – at man kan se, at flere arealer med særlig værdifuld natur i Thy, er blevet udvidet.

Mindst lige så vigtigt er det, at der i alt er blevet udpeget seks nye områder ved; Skinnerup, Mejlsø, Nørkær Å, Nørhå, Årbæk og Heltborg, som nu bliver udpeget som potentiel natur. Det er altså arealer, som Thisted Kommune gerne ser, at der laves naturgenopretningsprojekter på.

Samtlige arealer har været vådområder, der nu bliver holdt kunstigt tørre, så man kan drive landbrug på arealerne.

Men det skaber problemer for naturen, at man har drænet jorden. Det forklarer Dorthea Albrecthsen, der er naturplanlægger i Thisted Kommune.

- Jorden slipper en række næringsstoffer fri som for eksempel fosfor, når man dræner den for vand, og det er det, vi gerne vil undgå, fordi det frigiver CO2 i luften, som udgør en klimabelastning. Det frigiver også næringsstoffer i vandmiljøet, som kan påvirke negativt.

- Der er ingen tvivl om, at det vil gavne naturen og miljøet, hvis de områder, vi har udpeget, tages ud af driften og enten kommer under vand igen eller udvikles til natur, siger hun.

Arkivfoto fra september 2020 hvor arbejdet med at etablere Tingstrup Sø var i gang.

Et eksempel på et genopretningsprojekt, hvor man lader et areal blive oversvømmet af vand, er Tingstrup Sø i Thisted. Tidligere var det åben jord mellem to boligområder, men nu er det en sø, hvor der endda er en rekreativ gangsti hele vejen rundt.  

Og arbejdet med at genoprette naturen på de seks nye arealer i kommuneplanen er allerede i gang. Fire steder har man startet forundersøgelser op, mens to andre områder allerede er ved at blive genoprettet.

Grønt Danmarkskort, naturgenopretningsprojekterne og de særlige beskyttede naturområder er kun en lille del af temaet om ‘Det åbne land’ i forslaget til den nye kommuneplan.

Du kan selv dykke ned i planen her.

Erhverv og Beskæftigelse

Contact
Skolegade 4C
7700 Thisted

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted