Planer for strøm til trafikken i Thy er klar

Publiceret 16-09-2022

Antallet af el-ladestandere i Thisted Kommune stiger markant efter nyt udbud. De nye lade-muligheder er klar til brugerne inden udgangen af 2022.

Nu kan der snart tankes elbiler både hurtigt og fra flere standere i Thy. Efter en udbudsrunde - som virksomheden Clever A/S har vundet - får el-infrastrukturen nemlig et gevaldigt løft.


Der etableres i løbet af efteråret både nye og flere lade-standere i Agger, Vorupør og Klitmøller. De 22 kW standere, der blev etableret i de tre kystbyer før sommerferien var midlertidige løsninger for at sikre lade-muligheder hen over sommeren. Med projektet der nu har været i udbud, overtager Clever de eksisterende ladere og udbygger kapaciteten, så her både kommer flere 22 kW ladepladser og to lynlade-stationer på 150 kW i hver kystby.

Derudover kommer der øget ladekapacitet på Østerbakken ved havnen i Thisted, hvor der på en kommunal parkeringsplads bliver sat otte 22 kW og otte 75 kW standere op.
De kommer til at stå nærmeste nabo til den nye el-tankstation der er under etablering ved Kvix caféen. Her bygger Clever en elektrisk tankstation med seks af de såkaldte lynladere på 150 kW. Der kan kunderne lade bilen op på bare 15 minutter.

Jens Kristian Yde, der er formand for kommunens udvalg for Erhverv, Klima, Miljø og Teknik er begejstret over, at udbuddet er endt med en så markant udbygning af lade-mulighederne for elbiler i Thy:

- Vi har som kommune kun haft mulighed for at gå ind og planlægge på det her område siden april måned i år, hvor reglerne blev ændret. Nu har vi brugt udbygningen af lade-kapaciteten i Thisted til at bane vejen for udvidelsen af lade-mulighederne i også vores tre kystbyer Agger, Vorupør og Klitmøller. Den volumen det samlede udbud har haft, har gjort det interessant for aktører at byde ind på. Det betyder, at vi står tilbage med en voldsomt flot ladekapacitet i Thy, siger udvalgsformanden.
Claus Sørensen udlejer arealet på Østerbakken, hvor Clever A/S er i gang med at etablere den nye el-tankstation, der med seks lynladestandere på 150 kW får en kapacitet, som kun findes få steder i Danmark.
Planerne for el-tankstationen på Østerbakken har været undervejs siden efteråret 2020. Det var ejer af grunden, Claus Sørensen, som fik ideen til omlægningen fra benzin til el-station. Han lejer nu grunden til Clever A/S, der skal drive forretning på den gamle tankgrund:

- Området blev renset op for forurening efter mange års tankdrift, og jeg synes, det er helt perfekt, at de kommunale ladestandere kommer til at ligge i samme område som den elektriske tankstation. Jeg har ikke noget med driften af hverken el-tankstation eller Kvix caféen at gøre, men placeringen er godt tænkt, fordi her er plads, det ligger centralt og standerne appellerer til to forskellige kundegrupper, så de vil supplere hinanden perfekt, siger Claus Sørensen.

FAKTA

Efter aftale med Thisted Kommune overtager og opstiller Clever A/S nye ladestandere her:
Thisted, Østerbakken, P-plads på havnen: Opstiller otte nye 22 kW-standere og otte nye 75 kW-standere.
Agger, P-pladsen ved Vesterhavsvej: Overtager de eksisterende fire 22 kW-standere. Opsætter fire nye 22 kW-standere. Opstiller to nye 150 kW-standere.
Vorupør, Området ved købmanden og kirken: Overtager de fire eksisterende 22 kW-standere. Opstiller fire nye 22 kW-standere og to nye 150 kW-standere.
Klitmøller, P-pladsen ved Ørhage: Opstiller otte nye 22 kW-standere og to nye 150 kW-standere.

Der skelnes mellem tre forskellige typer af el-ladere:
Normalladere, som typisk er dem ejere af elbiler har installeret derhjemme. Ladetid: 4-6 timer.
Hurtigladere, som typisk er dem der findes på P-pladsen i forbindelse med detailhandel. Ladetid: 40-60 min.
Lynladere, som typisk findes på lade-stationer i forbindelse med langfart. Ladetid: 10-20 min.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00