Grønt energieventyr tripper i startboksen

Publiceret 19-09-2022

TOPMØDE: Der er behov for handling og samarbejde, mod til at tænke i international skala i Thy og en national køreplan for udvikling af fremtidens energi-infrastruktur. NU!

Det var budskabet fra et topmøde i Østerild tirsdag 13. september 2022 om ”Hvordan gør vi fremtidens energiløsninger til erhvervsudvikling lokalt i Nordjylland”. Topmødet var arrangeret af Klimaalliancen Thy og Green Hub Denmark i samarbejde med Thisted Kommune. Topmødet lagde op til at skabe fælles forståelse og handling.

De godt 40 deltagere repræsenterede et stort spænd af nordjyske forsyningsvirksomheder, Hanstholm Havn, DTU Wind, landbruget, erhvervsklynger og –organisationer, brancheorganisationer på energiområdet og Thisted Kommune. På en linje fra Christiansborg deltog erhvervsminister Simon Kollerup med et kort oplæg. Der var oplæg og paneldebat med en række af interessenterne i arbejdet for den grønne omstilling i energiforsyning og infrastruktur.

Rør i jorden

Milliarder af EU-støttekroner til grøn omstilling og nye arbejdspladser venter ifølge direktør for Dansk Industris Energisektion, Troels Ranis og Lene Espersen, formand for Green Hub Denmark, lige nu på at få ben at gå på. Det kræver, at man går sammen om at søge pengene, at man ser udover Thy og tænker stort.

Der mangler hverken viden eller teknologier, gode viljer eller engagement til at se nødvendigheden af grøn omstilling af energiforsyningen i øjnene. Ikke mindst set i lyset af, at vi står over for en forsyningskrise, som er forstærket af krigen i Ukraine. Alle råber på ’rør i jorden’, så den grønne energiforsyning kan distribueres, og at politikere nationalt, regionalt og – ikke mindst - lokalt lægger en køreplan for at udbygge en ny energi-infrastruktur.

Vi skal turde tænke stort om grøn omstilling og udnyttelse af CO2

Budskabet fra topmødets panel var klart: Vi skal turde tænke stort og ikke alene på at forsyne nordjyske, men også danske og europæiske forbrugere med grøn energi fra vind og sol, biogas, brint og andre brændstoffer, hvor vi udnytter CO2. Hvis ikke Thy tænker stort nu, kører de store private investorer udenom os og søger til dem, der tør.

CO2 er ikke blot klimabelastning, det er også en ressource. Det kan indfanges, omdannes til brændstof og lagres. Og der er masser af CO2 i Thy og Nordjylland. Men infrastrukturen mangler, så vi tripper i startboksen for en køreplan.

Hvad skal den enkelte virksomhed gå hjem og gøre nu?

Det spørgsmål stillede Søren Bjerregaard Pedersen, direktør i Hydrogen Valley i Hobro, da paneldebatten i en rum tid havde bevæget sig rundt i de store internationale potentialer for erhvervsudvikling i den grønne omstilling i Thy og Nordjylland. Til det svarede panelet:

Formand for klimaalliancen Thy, Lars Peter Christiansen, direktør for Thy-Mors Energi:

- Brug jeres energi på at finde ud af, hvordan I kan spare energi, og hvordan I kan producere CO2-neutralt i fremtiden. For I vil blive afkrævet svar, på om jeres produktion belaster klimaet. I kan også være med til at presse på for at få mulighed for at opnå en fossilfri produktion. Samtidig kan man tænke virksomhedens egen energiproduktion ind i værdikæden.

Direktør for Dansk Industris Energisektor, Troels Ranis:

- Alle som i dag bruger brændselsenergi skal i gang med at finde ud af, hvordan I kan lægge om og opnå energibesparelser. Hvor opstår der overskudsvarme og kan man investere i klimaskærme. Det er også vigtigt at gennemgå virksomhedens investeringsportefølje. Der findes erhvervspuljer til grøn omstilling, så man kan få større rentabilitet i sine projekter.

Administrerende direktør Martin Næsby, Dansk Offshore:

- Helt lavpraktisk kan man som virksomheder gå sammen i mindre branchefællesskaber og arbejde sammen om de nødvendige grønne investeringer. Det kan f.eks. være i gaffeltrucks der kører på el og lignende.

Formand for Green Hub Denmark, Lene Espersen:

- Som virksomhedsejer gælder det om at tænke i grønne forretningsmodeller. Der er mulighed for støtte og rådgivning til små og mellemstore virksomheder til at udvikle grønne forretningsmodeller.

Hvad tager du med dig hjem fra topmødet om fremtidens energiløsninger og erhvervsudvikling?

Helle Korsgaard, adm. direktør Thisted Vand A/S 

- Infrastrukturen er det, der tiltrækker investorerne. Derfor vil jeg konkret arbejde for at præge min brancheforening for vandforsyning med de tanker, vi har med fra i dag, ligesom jeg vil arbejde videre for tankerne i Klimaalliancen Thy. Vi er tilbøjelige til kun at tænke i vindmølleenergi og solceller, når vi tænker grøn omstilling, men det er vigtigt at tænke det mere generelt. Lige nu er der faktisk en åbning for at gøre noget, fordi vi står over for en forsyningskrise, så vi skal have trykket på speederen for en samlet plan, så vi kan høste gevinsterne sammen i stedet for kun at tænke på, hvad vi hver især kan opnå ved det. Vi skal i det hele taget ændre mindset til at tænke mere på tværs.

Hans Chr. Hansen, Helligsø Teglværk A/S

- Vi håber jo på at drive teglværk i Helligsø i mange år ud i fremtiden. Derfor er jeg meget stor fortaler for, at vi hurtigt får flere biogasanlæg i Thy, så vi kan få en sikker og grøn energiforsyning. På topmødet i dag har jeg lært meget om værdien i CO2-fangst. Det gør vi allerede meget i på koncernens (Egernsund Wienerberger, red.) teglværker rundt omkring i Danmark. Vi ser gerne, at der hurtigt kommer tre-fire biogasanlæg op her i Thy. Her i Danmark arbejder vi for,  at 60 pct. af vores forsyning komme fra biogas.

Lisbeth Bang Nielsen, erhvervschef, Thy Erhvervsforum

- Der hersker ingen tvivl om, at erhvervsudvikling og energiudvikling går hånd i hånd, og at det ene er en forudsætning for det andet. Vi skal både tænke omverdenen med og tænke stort. Vi befinder os samtidig på en brændende platform og skal gøre grøn omstilling håndgribelig for den enkelte virksomhed – ”what’s in it for me?” – og formidle, at man som virksomhed skal tænke det ind i både værdikæde og forretningsmodel. Vi arbejder på at gøre en ny erhvervsstrategi færdig og her skal vi tænke grøn omstilling ind på alle fronter. Jeg har fået afsindig mange input i dag, som vi nu skal have formidlet videre til virksomhederne.

Det sagde de på topmødet om erhvervsudvikling i fremtidens energiløsninger:

Formand for Klimaalliancen Thy, direktør Lars Peter Christiansen: Thy-Mors Energi:

- Når vi ser på Klimaalliancen Thy, skal vi både zoome ud og ind. Både på den overordnede og fælles infrastruktur og se Nordjylland som en hub for brintlagring og CO2 lagring og tænke internationalt. Men vi er også nødt til at zoome ind og gøre det håndgribeligt, så menigmand kan forholde sig til grøn omstilling. Hvis det skal være implementerbart, så skal vi formidle, hvordan man er en del af helheden.

Troels Ranis, Direktør for Dansk Industris Energi-sektor:

- Den grønne omstilling kan blive et nyt energi-eventyr. Vi skal nedbringe CO2-udledningen og vi har allerede mål vi skal nå i 2025. Vi har i Danmark hele værdikæden med viden på universiteterne, myndigheder, rådgivere og virksomheder. Vi kan blive nr. 1 – en europæisk hub for CO2-lagring - og det har et kæmpestort potentiale for mange nye arbejdspladser – grønne hænder. Men planlægning og godkendelsesprocesserne går for langsomt!

Leif Gravesen, formand Fjordland og Udviklingsselskabet Biogas Thy:

- Landbruget skal være med til at finde løsninger på den grønne omstilling. Udnyttelse og produktion er biogas er en mulighed, der slet ikke er udnyttet. Målet er at oprette 3-4 anlæg i Thy og at etablere rørsystemer, så vi kan udnytte synergieffekterne med andre kilder. Vi kan blive selvforsynende med biogas, som er en sikker og vedvarende energikilde. Lige nu står vi på en brændende platform, hvor vi skal have en del husstande væk fra naturgas. Der er behov for, at vi får udpeget energizoner, og der er mange, der gerne vil bidrage til det her til gavn for Thy.

Simon Kollerup (S), erhvervsminister:

- Alliancer mellem offentlige og private er vigtige, og at vi er fælles om at nå mål for den grønne omstilling. Vi står med den udfordring, at vi på den korte bane er nødt til at hjælpe virksomheder, der kæmper med at holde liv i deres produktion på grund af de høje energipriser afledt af krigen i Ukraine. Samtidig skal vi væk fra det scenarie og evne at have grønne ambitioner på den lange bane. Selvom vi er et lille land, kan vi godt være en stormagt på grøn teknologi, som vi er det på havvindmøller. Den udvikling skal vi i gang med at lave et roadmap for: hvad ser vi for os, og hvad skal der til.

Martin Næsby, adm. direktør, Dansk Offshore:

- De gamle olieselskaber er i gang med at transformere til energiselskaber. Vi har de faglige kompetencer til, at vi kan vækste på klimadagsorden og lagring af CO2. Vi vil gerne kunne sejle ud fra Hanstholm Havn til vores projekter på de gamle olie- og gasplatforme i Nordsøen med at omdanne hele vores gasinfrastruktur. Vi er parat til at påtage os lagring af CO2 og genbruge vores pipelines.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00