Gode råd før vandet kommer

Publiceret 01-09-2022

Med en informationsindsats går syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden nu sammen for at imødegå oversvømmelser og for at hjælpe ejere af udsatte områder mod højvande. En ny pjece og film giver råd til lodsejere.

De fleste er nok udmærket klar over, at klimaændringer fører til højere vandstand mange år frem i tiden. Vandstanden er steget de senere år, og det kommer til at gå endnu hurtigere, forudsiger fagfolk.

Hvis vandet kommer i form af en stormflod, er der gode råd at følge for lodsejere, og nu er syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden gået sammen om at imødegå oversvømmelser og at hjælpe ejere af udsatte områder mod højvande.

Thisted er en af de syv kommuner, der er med i samarbejdet og med en ny pjece og en film viser vi, hvad du kan gøre, hvis du bor i et udsat område. Som lodsejer er det nemlig vigtigt at forberede sig på høje vandstande.

Det vigtigste er at finde ud af, om din ejendom ligger i et risikoområde og er særligt udsat.
Oplysninger om det kan du få flere steder. Blandt andet på linket www.kystplanlægger.dk eller med værktøjet KAMP på www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp.

Film og pjece

De syv Limfjordskommuner, deres respektive vandforsyninger og de to beredskaber, Nordjyllands Beredskab og Nordvestjyllands Brandvæsen, har i fællesskab udarbejdet en pjece og en film, hvor du får vigtige oplysninger og informationer om, hvad du kan gøre – og bør gøre, hvis du bor eller har ejendom i udsatte områder.

Du finder filmen og pjecen via linket her C9 - Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord - Coast to Coast Climate Challenge.

Din ejendom - dit ansvar

Husk – du skal forberede dig godt, hvis du bor i risikoområder. Som lodsejer er din ejendom dit ansvar. Kommuner står for den overordnede klimasikring som diger og højvandsværn. Det sikrer alt det, vi ejer og har adgang til i fællesskab.
Beredskabet tager fat og rykker ud, hvis der er fare for menneskers liv, miljø og natur og hvad der kaldes kritisk infrastruktur som strøm- og vandforsyning, veje, jernbaner og internet.
Grundejerforeninger og lignende i området ved den vestlige Limfjord, kan kontakte deres lokale beredskab for yderligere information og konkret vejledning i håndtering af udfordringerne med høje vandstande lokalt.

De syv kommuner i samarbejdet er Thisted, Morsø, Skive, Vesthimmerland, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.
Projektet er støttet af EU-Life-programmet og er et af delprojekterne i projektet Coast to Coast Climate Challenge.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00