Erhvervsklima i Thy er fortsat i den gode ende i 2022

Publiceret 07-09-2022

Dansk Industris (DI) årlige måling af erhvervsklimaet i kommunerne placerer i 2022 Thisted Kommune på en 19. plads. Kommunen holder sig dermed fortsat oppe i det gode selskab, selvom kommunen er faldet fra 13. pladsen i 2021.

Thys placering på landkortet, kan vi ikke rokke ved, og det vil altid påvirke nogle af resultaterne i undersøgelsen. Til gengæld placerer kommunen sig pænt i den øvre ende af skalaen på en lang række af de faktorer, hvor vi selv kan gøre noget, både politisk og organisatorisk, for eksempel:

-          Sagsbehandling 11. plads

-          Digitale rammer 6. plads

-          Skatter, gebyrer og erhvervsarealer 6. plads.

Grøn udvikling: Når det gælder den grønne udvikling i kommunen, har Thisted Kommune samlet set taget et stort spring opad fra den nederste tredjedel til nr. 33 i 2022. Her er det især virksomhederne i Thy, der vurderer kommunens indsats positivt på spørgsmålet ”Initiativer, der bidrager til, at du kan drive din virksomhed mere bæredygtigt (f.eks. samarbejder, vejledning, testområder, foregangskommune og klimavenlig varme samt el)”.

Sagsbehandling: Virksomhederne placerer også Thisted Kommune pænt, når det gælder sagsbehandlingen af virksomhedens miljøforhold, byggesager og sagsbehandling af sygedagpengesager. Sidstnævnte handler både om at hjælpe syge medarbejdere tilbage på arbejdspladsen, og en effektiv adgang til sygedagpengerefusion til virksomheden, når en medarbejder får løn under længerevarende sygdom.

Digitale rammer: Når det gælder de digitale rammer for at drive virksomhed i kommunen, er Thy gået frem til en 6. plads, og det er ikke mindst virksomhedernes oplevelse af kommunens ”sikring af digitale rammevilkår for virksomhederne (f.eks. god og tilgængelig bredbånds- og mobildækning samt 5G)”, der giver Thisted Kommune den fine placering.

Information og dialog: Thisted Kommune indtager en 19. plads, og her er det især virksomhedens oplevelse af dialogen med kommunens embedsmænd, der trækker kommunens resultat op.

FAKTA om DI-undersøgelsen i Thisted Kommune:

-          Undersøgelsen er resultater er beregnet på baggrund af statistiske indikatorer og de lokale virksomheders vurdering af det lokale erhvervsklima.

-          92 virksomheder i Thy har medvirket i undersøgelsen og de repræsenterer 3259 private arbejdspladser, hvilket svarer til godt en femtedel af den private beskæftigelse i kommunen.

Undersøgelsens kategorier:

1. Overordnet erhvervsvenlighed.
2. Infrastruktur og transport.
3. Arbejdskraft.
4. Uddannelse.
5. Sagsbehandling.
6. Grøn udvikling.
7. Brug af private leverandører.
8. Digitale rammer.
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer.
10. Information og dialog.

Link til resultaterne af DI-undersøgelsen for Thisted Kommune. 

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00