Badevandet i Thy har det godt

Publiceret 08-09-2022

Thisted Kommune har fået analyseret badevandet for PFAS på 12 udvalgte strande. Alle badestrande ligger under grænseværdien.

Badevandet i Thy har det godt. Det viser en omfattende analyse af fire PFAS-stoffer på 12 udvalgte strande fordelt i hele Thy. Analysen viser nemlig, at der ikke er fundet PFAS-stoffer i badevandet i Limfjorden og langs vores havkyst.

I de tre søer, Førby Sø, Vandet Sø og Nors Sø, er PFAS-stoffet PFOA påvist, men indholdet af de fire PFAS-stoffer er stadig langt under grænseværdien for badevand.

- Det er naturligvis positivt, at vi efter at have været hele vejen rundt og teste badevandet kan konstatere, at der ikke er bekymrende mængder PFAS i det badevand, som både thyboerne og turisterne er glade brugere af, siger Pia Jensen, der er sektionsleder i Plan, Miljø og Industri i Thisted kommune.

Det er Miljøstyrelsen, som har opfordret alle kommuner til at teste vandet ved deres populære badestrande. Opfordringen kom efter fund af PFAS-stoffer i havvandet ud for Lemvig tidligere på året, og derfor ønskede man at vide, om det var generelt for badevandet i Danmark.

Ingen sundhedsrisiko

Grænseværdien for summen af de fire PFAS-stoffer i badevand er 0,04 µg/L. Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Miljøstyrelsen vurderet, at badevand, der har indhold af PFAS-stoffer under grænseværdien, ikke vil udgøre en sundhedsrisiko for badende under danske forhold.

Miljøstyrelsen har i løbet af sommeren også selv undersøgt badevandet på 50 lokaliteter rundt om i hele landet, herunder ved Klitmøller Strand og ved Hotel Limfjorden i Thisted. Heller ikke disse lokaliteter havde indhold af PFAS over grænseværdien. Du kan læse mere om resultatet i denne nyhed fra Miljøstyrelsen.

Kortet viser med blå prikker placeringen af de 12 udvalgte strande, hvor Thisted Kommune har analyseret for PFAS. Det er Lild Strand, Søndergård Øsløs, Vigsø, Nors Sø, Vandet Sø. Søbadet Thisted, Nørre Vorupør, Førby Sø, Agger, Doverodde og Draget. Udover de 12 strande vi har taget prøver ved, har Miljøstyrelsen fået analyseret badevandet ved Klitmøller og Hotel Limfjorden i Thisted.
Kortet viser med blå prikker placeringen af de 12 udvalgte strande, hvor Thisted Kommune har analyseret for PFAS. Udover de 12 strande vi har taget prøver ved, har Miljøstyrelsen fået analyseret badevandet ved Klitmøller og Hotel Limfjorden i Thisted. Det er de grønne prikker.

De 4 PFAS-stoffer, vi har målt for, er PFOA (perfluoroctansyre), PFOS (perfluoroctansulfonsyre), PFNA (per-fluornonansyre) og PFHxS (perfluorhexansulfonsyre). Prøverne er udtaget som dykprøver i 30 cm. dybde.

 

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00