Stigende priser udsætter byggeri af ny institution

Publiceret 28-10-2022

Thisted Kommune udsætter planerne for ny, integreret daginstitution i Sennels efter licitation på opgaven.

Virkeligheden rammer nu også byggeriet i Thy.
På et møde onsdag besluttede Byggeudvalget bag byggeriet af den kommende integrerede daginstitution Sennels Børnehuse at indstille, at byggeriet bliver udskudt. I udvalget sidder politikere, personale og forældrerepræsentanter.

- Vi havde til det sidste håbet, at det ville lykkes os at gennemføre planerne nu, men vi må sande, at det i den nuværende situation ikke er økonomisk ansvarligt at påbegynde et byggeri i den størrelse, som vi her står med. Det er virkelig ærgerligt, siger Peter Larsen, der som udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget er med i styregruppen.

Markant dyrere end budgetteret

Byggeplanerne for daginstitutionen, der skal huse både vuggestue og børnehave på et godt 900 m2 stort areal, har netop været i licitation. Det samlede, vindende tilbud, som kommunen har modtaget, ligger på knapt 23 mio. kr. og overskrider dermed budgettet med knapt seks mio. kr.
Det er særligt håndværkerudgifterne, der får budgettet til at skride.

En overskridelse som politikerne altså ikke vil lade byggeriet fortsætte på baggrund af.

- Der blev tidligere i år givet en tillægsbevilling på tre mio. kr. netop for at imødegå de stigende priser på byggematerialer, men den kan altså desværre ikke redde projektet for nuværende. Det er fra byggerådgiveren vurderet, at budgetoverskridelserne er så markante, at vi ikke kan forvente at finde besparelser i det nuværende projekt, som vil sikre, at den økonomiske ramme bliver overholdt. Derfor vælger vi at sætte planerne på pause, forklarer Peter Larsen.

Ny licitation i 2023

I alt var 24 håndværksvirksomheder inviteret med i licitationen.
12 har budt ind på de seks forskellige entrepriser, der er knyttet til byggeriet af Sennels Børnehuse: Råhus-, tømrer-, maler-, murer-, el- og VVS-entreprisen. Ved udvælgelsen af det vindende tilbud har tildelingskriteriet været den økonomisk mest fordelagtige pris med underkriteriet ”laveste pris”. 

Udskydelsen betyder ikke, at planerne er skrinlagt. Byggeudvalget mødes igen om fire uger med henblik på at drøfte løsninger, der skal gøre projektet billigere. Herefter skal projektet rettes til og sendes i en ny licitation i løbet af 2023.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00