Thy til teknologi i skole og fritid

Publiceret 28-11-2022

Med millioner fra Villum Fonden kommer der nu mere digital dannelse og teknologiforståelse på skoleskemaet i Thy.

Thisted Kommune får 6,9 mio. kr. fra Villum Fonden til at etablere udviklende makerspaces på 15 folkeskoler. Foto: Villum Fonden.

Der skal tænkes nye ideer, opfindes spændende ting og afprøves alverdens teknologiske muligheder på folkeskolerne i Thy.

Villum Fonden har netop bevilget ca. 6,9 millioner kroner til, at kommunens 15 folkeskoler alle kan etablere nye og udviklende værksteder – makerspaces – hvor teknologi og digitale arbejdsformer er i centrum.

De nye makerspaces skal være med til at give alle folkeskoleeleverne et fagligt løft, når det kommer til demokratisk dannelse og uddannelse i et digitalt samfund. Og chefen for Undervisning og Dagtilbud, Per Overgaard, glæder sig over de nye muligheder, der nu skal i spil:

- Jeg er helt sikker på, at bevillingen bidrager til at give vores elever en større teknologiforståelse og en lyst til at eksperimentere og lære. Bevillingen sætter os i stand til at etablere værksteder – makerspaces - på alle skoler, hvor eleverne kan arbejde med innovation, teknologi og produktion. Samtidig får vi mulighed for at kompetenceudvikle en stor del af vores medarbejdere, så de bliver i stand til at inddrage faciliteterne i deres daglige, pædagogiske praksis, ligesom projektet giver os gode indgange til at samarbejde med det lokale erhvervsliv, siger han.

Kobler skole og erhvervsliv

I Thy skal de kommende, nye fysiske rum ”flyde” ind i de eksisterende fag, så disse i endnu højere grad bliver understøttet af den teknologi og de krav, som eleverne møder efter folkeskolen. Samtidig skal rummene også flyde ind i elevernes fritidsliv i skolefritidsordningen, hvor de selv er værter i en frikvarters indsats.

Projektet er koblet til lokale virksomheder og aktører, som bidrager med cases, viden og restmaterialer. Ved at forbinde skole og det omkringliggende samfund kan eleverne komme til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og udfordringer, som de skal komme med deres løsningsforslag på. Indgangen til de lokale virksomheder sker gennem et samarbejde med Thy Erhvervsforum.

Stor interesse

Thisted Kommune er en af i alt otte kommuner, som tilsammen modtager 43,3 millioner kr. fra Villum Fonden til etablering af makerspaces. Pengene uddeles som et led i Fondens mål om, at science skal opleves som vedkommende og inspirerende i sko-len og i fritiden, og som en mulig levevej på sigt. Og interessen for projekterne er stor. Det fortæller fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra Villum Fondens område for børn, unge og science:

- Vi kan se, at rigtig mange kommuner er optaget af, at børn får kompetencer til at handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden. De går i gang, også uden fondsstøtte. Så vi er glade for at kunne skubbe til en udvikling, hvor kommuner - både med og uden bevilling fra os - inddrager makerspace i deres undervisning.

Læs mere om makerspaces i pressemeddelelsen fra Villum Fonden.

Fakta om projektet i Thy

Projektet løber over en fireårig periode fra 2023 til 2027.
Thisted Kommune får 6,9 mio. kr.
Som samarbejdspartnere har kommunen Professionshøjskolen UCN, og der er aftalt partnerskab med Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller samt Thy Erhvervsforum i forhold til lokal virksomhedskontakt.
Både ledere, medarbejdere og elever skal kompetenceudvikles i et samarbejde med Aalborg Universitet, UCN’s lærer-uddannelse og CFU, samt Thy Erhvervsforum i forhold til lokal virksomhedskontakt.

Et makerspace er et værksted, som er indrettet, så eleverne kan arbejde med både digitale teknologier og analoge håndværk. Her designer og konstruerer eleverne med alt fra laptop til loddekolber og limpistoler. Foto: Villum Fonden.

Stor interesse

Thisted Kommune er en af i alt otte kommuner, som tilsammen modtager 43,3 millioner kr. fra Villum Fonden til etablering af makerspaces. Pengene uddeles som et led i Fondens mål om, at science skal opleves som vedkommende og inspirerende i sko-len og i fritiden, og som en mulig levevej på sigt. Og interessen for projekterne er stor. Det fortæller fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra Villum Fondens område for børn, unge og science:


- Vi kan se, at rigtig mange kommuner er optaget af, at børn får kompetencer til at handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden. De går i gang, også uden fondsstøtte. Så vi er glade for at kunne skubbe til en udvikling, hvor kommuner - både med og uden bevilling fra os - inddrager makerspace i deres undervisning.

Læs mere om makerspaces i pressemeddelelsen fra Villum Fonden.

Fakta om projektet i Thy

Projektet løber over en fireårig periode fra 2023 til 2027.
Thisted Kommune får 6,9 mio. kr.
Som samarbejdspartnere har kommunen Professionshøjskolen UCN, og der er aftalt partnerskab med Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller samt Thy Erhvervsforum i forhold til lokal virksomhedskontakt.
Både ledere, medarbejdere og elever skal kompetenceudvikles i et samarbejde med Aalborg Universitet, UCN’s lærer-uddannelse og CFU, samt Thy Erhvervsforum i forhold til lokal virksomhedskontakt.

Målet med makerspaces er at skabe mere teknologiforståelse og digital dannelse til flere børn og unge landet over. Foto: Villum Fonden.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00