Kom til borgermøde om CO2-lagring

Publiceret 09-11-2022

Den 17. november kommer Energistyrelsen til Hanstholm for at fortælle om planerne for en mulig CO2-lagning i havbunden ud for kysten i Thy. Mødet er for alle, der ønsker at vide mere om mulighederne.

CO2 fangst og lagring er en teknologi, der indfanger CO2 og uskadeliggør det ved at pumpe CO2'en ned i et lager - eller ved at omdanne det til fx. grønt brændstof.
Et bredt flertal af partierne i Folketinget har besluttet, at vi skal fange en stor del af den CO2, som vi udleder. Den skal lagres i den danske undergrund, og i forlængelse af beslutningen er Energistyrelsen i gang med at undersøge en række mulige lagringsområder landet over.


De kigger på i alt otte, nye områder, fem områder på land og tre kystnære, som skal undersøges nærmere, inden det kan afgøres om disse områder vil kunne bruges til CO2 lagring.

To af de kystnære muligheder er i havet ud for Hanstholm.

Her er der nemlig en helt særlig kombination af geologiske lag, som er vældigt egnet til formålet. Undersøgelser viser, at her består undergrunden af sandsten, som - helt naturligt - er et fremragende materiale til både at lagre og forsegle CO2, så den ikke gør skade.

Fyrtårnsprojekt i Nordjylland

Det er ikke kun klimaet, det vil gavne, hvis der bliver etableret et anlæg til CO2-lagring i Thy.

Erhvervslivet har ved flere lejligheder udtrykt begejstring for projektet. I september underskrev erhvervsminister Simon Kollerup en national partnerskabsaftale for CO2-Vision, som er et stærkt konsortium af private virksomheder og offentlige aktører i Nordjylland, der er gået sammen med det formål at skabe et helt nyt erhvervsområde på fangst, lagring og anvendelse af CO2. Projektet har modtaget over 92 mio. kr. EU-midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

- Fangst, anvendelse og lagring af CO2 er en af fremtidens vigtige klimaløsninger. Det er ganske enkelt helt afgørende, at vi lykkes med det her, hvis vi skal vende klimaudfordringen til et klimapotentiale for Danmark, vurderede Michael Lundgaard Thomsen, fra Aalborg Portland, som er med i konsortiet, i forbindelse med underskrivelsen af partnerskabsaftalen.

Gevinst for erhvervslivet

Både Dansk Industri og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ser kæmpe perspektiver og store gevinster i den nye teknologi – også for Thy:


- Potentialet i CO2-fangst og lagring er enormt. Det kan ende med at skabe en helt ny industri i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det vil generere rigtigt mange nye arbejdspladser, siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

Philip Fosbøl, der er forsker på DTU, forudser endda, at det kan ende som Danmarks nye eksporteventyr:

- Det kan skabe en milliardeksport for Danmark – ligesom vi har set med vindmølleindustrien – men det er klart, at det kræver massive investeringer. Det gælder uanset, hvilken teknologi vi vælger at prioritere på vejen mod den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er forsker på DTU.

Og de vurderinger bakker de helt op om på Hanstholm Havn:

- Vi kigger jo i øjeblikket ind i en transformation fra at være fiskerihavn til også at blive energihavn. De nye grønne teknologier er et af de ben, som vi ønsker at stå på i fremtiden. Geografisk har vi en perfekt placering og efter havneudvidelsen kan vi tilbyde rigtigt gode faciliteter, som kan understøtte den grønne omstilling. Vi ser både arbejdspladser og store udviklingsmuligheder i at blive CO2 hub for ind- og udskibning af CO2, siger Søren Zohnesen, der er konstitueret havnedirektør i Hanstholm.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00