Hanstholm Havn bliver kommunal

Publiceret 30-11-2022

På et møde i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune tirsdag aften er det besluttet, at Hanstholm Havn skal overgå fra at være en selvstyrende havn til at blive en kommunal havn.

Fra 1. januar 2023 er Hanstholm Havn ikke længere en selvstyrende havn. Kommunalbestyrelsen har besluttet at kommunen overtager havnen. Arkivfoto.

Baggrunden for beslutningen om at gøre havnen kommunal skal findes i den pressede økonomiske situation som Hanstholm Havn befinder sig i. Havnen har en gæld på 630 mio. kr. og et underskud på driften for 2021 på 17 mio. kr. Den dårlige økonomiske situation for Hanstholm Havn giver ikke anden mulighed end at indlemme havnen i Thisted Kommune.

- Det er en frustrerende situation at være vidne til, at der ikke har været styr på økonomien i Hanstholm Havn, ikke mindst fordi det uundgåeligt vil få negative konsekvenser for kommunens økonomi, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen om beslutningen.

Grundet sagens karakter blev situationen om havnen behandlet på et lukket punkt på tirsdagens møde. Her stod en samlet kommunalbestyrelse bag beslutningen om, at havnen fremover bliver 100 procent kommunal.

Kommunen overtager driften

En overtagelse betyder, at Thisted Kommune overtager driften af havnen. Samtidig integreres havnens økonomi fuldt og helt i kommunens økonomi. Det betyder også, at Hanstholm Havns kassekredit skal indfries, hvilket kræver en tillægsbevilling på 63 mio. kr. Hvis havnens drift videreføres med det nuværende økonomiske udgangspunkt, står Thisted Kommune overfor et kassetræk på i alt 175 mio. kr. ved udgangen af 2025.
Politikerne er meget bevidste om, at en genåbning og revision af budgettet er nødvendig og vil sætte sit præg på kommunen de kommende år.

- Det vil uundgåeligt betyde, at vi kommer til at beskære budgettet i et omfang, der vil kunne mærkes. Det her kræver, at vi står sammen for at finde de realistiske og holdbare løsninger, men det har jeg også en tro på, at vi kan, siger Niels Jørgen Pedersen.

Vil have forhold undersøgt

Efter tiltrædelsen af den nye bestyrelse i Hanstholm Havn for godt et halvt år siden, har det stået klart, at havnens økonomi var under et stærkt pres. Derudover er der konstateret forhold, der kan være ansvarspådragende.

- Vi har i kommunalbestyrelsen et stærkt fokus på, at vi skal have stærkere styring af Hanstholm Havn. Det betyder også, at vi undersøger, om der er forhold i den økonomiske styring af havnen, der kan danne grundlag for at gøre et ansvar gældende, lyder det fra borgmesteren.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00