Rør og energizoner kan blive nøglen til Thys grønne fremtid

Publiceret 30-03-2022

Thisted Kommune har været i dialog med det nationale gasdistributionsselskab Evida om muligheden for at etablere en infrastruktur i Thy, der sikrer kommunens ambitiøse visioner for såkaldte forbundne energizoner.

Lige nu bliver der arbejdet på højtryk i Thisted Kommune med at skitsere fremtidens energisystem og infrastruktur i Thy gennem forbundne energizoner.

Derfor har Thisted Kommune været i dialog med det nationale gasdistributionsselskab Evida, der fremadrettet får en vigtig rolle for at sikre infrastrukturen til fremtidens grønne gasarter.

Det fortæller Niels Jørgen Pedersen, der er borgmester i Thisted Kommune.

- I Thy har vi en klar vision for, at vi vil være stedet, hvor fremtidens grønne løsninger bliver testet og skabt. Vi arbejder med begrebet forbundne energizoner, men infrastrukturen er afgørende. Derfor kan de her rørledninger blive en katalysator for Thys grønne fremtid, forklarer han.

Fremtidens teknologier skal have plads i Thy

De forbundne energizoner er geografiske områder i Thy, der i fremtiden skal udlægges til produktion af fremtidens grønne energi.

En energizone kan for eksempel indeholde produktion af biogas, fangst af CO2, og produktion af vind- og solenergi og være forbundet med en anden energizone i Thy, hvor man producerer grønt brændstof og lagrer CO2.

Men hvis de forbundne energizoner skal realiseres, kræver det, at den nødvendige infrastruktur er til stede. Og i det her tilfælde vil det blandt andet være rør, der kan fragte CO2 og brint rundt i hele Thy.

Det nationale gasdistributionsselskab Evida er interessant i den forbindelse, fordi en politisk aftale giver selskabet mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur i Danmark sammen med Energinet.

Evida har de seneste otte år håndteret biogasanlæg, som er en energikilde, der er placeret decentralt rundt i landet. Evida forventer, at vi vil se den samme decentrale udvikling inden for fremtidens grønne gasser, hvor for eksempel brintklynger og CO2-klynger vil spire frem rundt omkring i landet med et forventet behov for transport imellem disse.

Evida er derfor positiv over den interesse, man har fået fra Thisted Kommune. Det fortæller Peter Kristensen, der er strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

- Vi bygger videre på vores viden og erfaring fra biogas, når vi undersøger muligheden for transport af brint og CO2. Og vi er glade for at dele denne viden med Thisted Kommune, hvor det efter en god dialog står klart, at rørført infrastruktur vil være en nøglefacilitator i forhold til at sikre, at de grønne gasser kan transporteres hen, hvor de har størst værdi. Rørført brintinfrastruktur kan nemlig have store potentialer for fremtidens Power-to-x-aktører, der omdanner grøn elektricitet til brint. Det gælder både i Thisted Kommune og resten af Danmark, udtaler han.

Jens Kristian Yde, der er formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik-udvalget i Thisted Kommune er optimistisk og tror på, at brint- og CO2-eventyret i Thy bliver en realitet.

- Kan vi få infrastrukturen til de her projekter på plads, vil det danne grundlaget for et vaskeægte erhvervseventyr i Thy inden for grøn energi. Det er der ingen tvivl om, siger han.

Afgørende for flere store projekter

De forbundne energizoner er lige nu en vision i Thisted Kommune, der er politisk afstemt – men ikke vedtaget. Bliver de endeligt vedtaget, binder de en masse store energiprojekter i Thy sammen.

Det gælder blandt andet projektet, der skal undersøge, om undergrunden i havet ud for Hanstholm egner sig til, at der bliver lagret CO2 i den. Og Hanstholm Havn og European Energys ambitiøse projekt om at realisere en produktion af grønt brændstof af brint og CO2 på havnen.

- Rørledninger til CO2 er relevante at se på, da de kan reducere omkostningerne ved at transportere CO2’en fra kilderne til produktionsanlægget, siger Emil Vikjær-Andresen, der er chef for Power-to-X i European Energy.

Fakta

Hvad er energizoner?

• Energizoner er områder, der i fremtiden skal udlægges til produktion af fremtidens grønne energi og som samtidig bliver knudepunkter for infrastruktur.
• Ved at samle forskellige grønne teknologier i zoner kan synergieffekterne mellem teknologierne udnyttes.
• Ved at binde energizonerne sammen opnås fleksibilitet og balance i fremtidens energisystem.

Hvad er Power-to-X?

• Power-to-X (PtX) defineres som processen, hvor grøn elektricitet omdannes til brint, eller andre PtX-produkter baseret på brint.
• Disse produkter kan bruges i sektorer, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. F.eks. i den tunge industri og den tunge transport.
• Brinten kan også bruges til at skabe grønne brændstoffer til for eksempel fly og skibe.

Hvad er Brint?

• Brint er et af de mest enkle grundstoffer.
• Det er en farveløs og lugtfri gasart, som kan blive en af de vigtigste energibærere, når Danmark skal have et CO2-neutralt energisystem.
• Som udgangspunkt er det enkelt at producere grøn brint. Teknologien kræver kun vand og en masse strøm fra vedvarende energikilder. Via elektrolyse spalter strømmen vandet til henholdsvis brint og ilt.
• I perioder, hvor vores vedvarende energikilder som solceller og vindmøller, producerer mere strøm, end vi kan buge, kan man omdanne den til brint, som vi kan lagre. På den måde kan den grønne brint anvendes, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.
• Brint kan også bruges til tung transport og til at producere grønne brændstoffer. Kombinerer man brint med CO2 indfanget fra for forbrændingsanlæg eller biogasanlæg, kan man producere CO2-neutralt brændstof til eksempelvis fly. Blander man brint med kvælstof, får man flydende ammoniak, som kan bruges til skibsmotorer eller til gødning.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00