Nu er den her: Klitmøller har fået en opdateret helhedsplan

Publiceret 23-03-2022

Thisted Kommune har i et samarbejde med Klitmøller Borger og Erhvervsforening opdateret byens helhedsplanen. Læs resultatet her.

Befolkningsudviklingen i Klitmøller går rigtig stærkt. Byens behov vokser – samtidig med at arealerne svinder ind.


Det er udgangspunktet for, at der i 2021 blev sat et arbejde i gang hos Thisted Kommune og en styregruppe under Klitmøller Borger- og Erhvervsforening med at opdatere helhedsplanen for Klitmøller fra 2016, der allerede er blevet overhalet af virkeligheden.

Igennem dialog og workshops med borgerne i byen, er det blevet kortlagt, hvad det er for nogle udfordringer og behov, der er i Klitmøller - særligt i forhold til servicefunktioner og infrastruktur - og hvordan de kan blive løst og forløst i fremtiden.

Alt det er nu beskrevet i en samlet helhedsplan for byen. Du kan finde den opdaterede helhedsplan og læse mere om planen og processen her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/87

I forordet til helhedsplanen skriver styregruppen under Klitmøller Borger- og Erhvervsforening blandt andet:

- Vi har kogt byens idéer, tilkendegivelser og diskussioner ned til det, som har vist sig at være de vigtigste behov for byens videre udvikling...(…) Debatterne om byens fremtid har til tider været højlydte, men vi fornemmer dog en stor enighed om den overordnede retning for byen.
 

Verdens mest mangfoldige landsby

Den overordnede vision i helhedsplanen er, at Klitmøller skal være verdens mest mangfoldige landsby.

Helhedsplanen beskriver blandt andet, hvordan man kan løse udfordringerne med et fyldt friskole- og børnehus, manglen på boliger, trafikudfordringerne og ønsket om flere mødesteder.

Helhedsplanen skitserer også nogle principper for en balanceret udvikling i byen, samtidig med at planen beskriver nogle konkrete funktioner, som byen efterspørger - og forslag til placeringer. Det sidste element i helhedsplanen er konkrete løsningsforslag til byens trafikale udfordringer, som især er et stort problem i sommerhalvåret.

Alle bemærkninger bliver gennemgået af styregruppen i samarbejde med Thisted Kommune.

Herefter præsenteres planen for Thisted Kommunes politikere, inden den skal bruges som grundlag for Klitmøllers fremtidige udvikling.
 

Fakta om helhedsplanen

  • En helhedsplan er en arbejdsplan, som skal udstikke retningen for byens videre udvikling.
  • Planen kortlægger de behov, Klitmøllers vækst allerede har skabt, og hvilke behov man forudser, der vil opstå i fremtiden.
  • Planen ligger forud for konkrete lokalplaner og byggeprojekter, men den har ingen retsvirkning og dermed ingen direkte konsekvenser for private og offentlige grunde eller naturområder i Klitmøller. Planen udstikker blot en ønsket retning.
  • Planen kommer til at danne grundlag for Thisted Kommunes lokalplaner og anlægsprojekter.
  • For byens borgere og erhvervsdrivende er planen et pejlemærke for, hvordan byen ønsker, at den fremtidige udvikling skal være.
  • Det er Klitmøller Borger- og Erhvervsforenings og Thisted Kommunes håb, at helhedsplanen bliver betragtet som et arbejdsprogram for de kommende år.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00