Næste etape af byggeriet i Thyhallen går nu i gang

Publiceret 24-03-2022

Første etape af byggeriet ved Thyhallen har overholdt budget og tidsplan, og nu sættes spaden i jorden til næste etape - det nye sundhedscenter.

Her ses overgangen mellem nybyggeriet og det eksisterende byggeri set fra receptionen. Visualisering: CUBO Arkitekter.

På onsdag ryger spaden i jorden for at markere, at etape to af byggeriet ved Thyhallen går i gang. I første omgang skal der graves ud til en ny kælder, som bl.a. kommer til at rumme omklædningsfaciliteter. Herefter bygges der i to etager behandlerrum, træningssale, mødelokaler, og kontorarbejdspladser til de i alt 27 kommunale sundhedstilbud, som skal bo under samme tag, når det efter planen står færdigt i slutningen af 2023.


Formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Torben Overgaard ser frem til komme i gang med næste del af det store byggeprojekt:

- Center for Sundhed er et vigtigt skridt for Thisted Kommune mod ambitionen om at være helt i front, når det gælder: sundhed, bevægelse og fællesskab for alle. Stedet bliver et samlingspunkt for aktiviteter, behandling og fællesskab og jeg ved, at der er mange, der glæder sig meget til at tage de mange ombyggede og nye faciliteter i brug, siger Torben Overgaard i forbindelse med at arbejdet nu går i gang.

Første etape færdig og i brug

For nyligt blev første etape af ombygningen indviet og Thyhallens brugere har nu taget den renoverede centerhal, den nye aktivitetshal samt spring- og motorik-centret i brug.

På trods af at hele byggeperioden af etape 1 har været præget af Corona restriktioner, lykkedes det at færdiggøre første etape lidt før den tidsplan, der var lagt. Dette lod sig gøre på grund af en helt særlig og dygtig indsats af håndværkerne og andre tilknyttet byggeprojektet. Under Corona nedlukningen af Nordjylland, overnattede f.eks. nogle af de håndværkere, som normalt pendler ud og ind af Thisted Kommune, i en periode inden for kommunegrænsen, så byggeriet ikke blev forsinket.

 

Det kommende Center for Sundhed - Thyhallen bliver bygget foran det nuværende Thyhallen. Visualisering: CUBO Arkitekter.

Fokus på stigende priser

Særlig i den sidste del af byggeperioden blev byggeriet ramt af de helt ekstraordinære og historisk store prisstigninger på byggematerialer. Med bl.a. en stram økonomistyring og grundig planlægning af byggeriet er det dog lykkedes, at holde byggeriet inden for det afsatte delbudget på knap 42. mio. kr.

- Det glæder Thisted Kommune og projektets styregruppe, at første etape – trods udfordrende vilkår - er gennemført inden for både tids- og økonomisk ramme. Dette ikke mindst, fordi vi ved, hvordan offentlige byggerier andre steder har haft vanskeligheder. I forbindelse med det videre byggeri følger Styregruppen nu tæt de usædvanlige prisstigninger, som er blevet yderligere påvirket af den aktuelle situation i Ukraine, siger formand for projektets styregruppe og viceborgmester Jens Kristian Yde.

Det er borgmester Niels Jørgen Pedersen som den 30. marts tager første spadestik ved et arrangement med deltagelse bl.a. af repræsentanter for brugerne.
Lokale- og anlægsfonden støtter etape to med fem mio. kr. og en sideløbende etape tre vedr. udearealerne med tre mio. kr.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00