Mental trivsel er et vigtigt fokusområde - Også i Thisted Kommune

Publiceret 31-03-2022

Det viser resultaterne af den store befolkningsundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2021, hvor ca. 1600 borgere i Thisted Kommune har svaret på en lang række spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel. De kommunale resultater af undersøgelsen offentliggøres i dag den 31. marts 2022.

- Sundhedsprofilundersøgelsen understreger, at vi er nødt til at handle, så vi kan understøtte en sund livsstil for kommunens borgere. Det skal ske i et samspil med både Region Nordjylland og staten, men også på tværs af forvaltninger og fagudvalg – og ikke mindst med borgerne selv. Vi skal have etableret relevante tilbud, hvor særligt forebyggelse skal være i centrum, og vi skal have et skarpt fokus på den mentale trivsel for både børn, unge og voksne, udtaler borgmester Niels Jørgen Pedersen.

Den nye sundhedsprofil viser, at borgerne i Thisted Kommune ryger og drikker mindre. Men på stort set alle andre områder er der en negativ udvikling eller stagnation. Især den mentale trivsel er udfordret, som det også ses nationalt.

Dårlig mental trivsel

15,8 procent af borgere i Thisted Kommune har et dårligt mentalt helbred, hvilket er en stigning på 4 procentpoint fra 2017. Derudover kan 12,1 procent betegnes som ensomme i Thisted Kommune, hvilket også er en stigning på 4 procentpoint. For begge parametre er andelen størst blandt de 16-24-årige, og for lidt flere unge kvinder end unge mænd. Ensomhed kan være lige så skadeligt for helbredet som rygning og overvægt.

- Der er grund til bekymring, når man ser resultater fra sundhedsprofilen om mental sundhed, og vi må se på hvilke handlinger, der skal til, for at vi fremadrettet kan have øget fokus på området. Vi skal fortsætte det gode samarbejde med vores foreningsliv, da foreningsliv medvirker til positive fællesskaber, der understøtter den fysiske og mentale trivsel for borgerne. Det netop påbegyndte byggeri af Center for Sundhed er et vigtigt skridt i retning mod at være i front, når det gælder sundhed, bevægelse, fællesskab - og alt det, det kan sammen, udtaler formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Torben Overgaard

Flere overvægtige og borgere med usund kost

I forhold til sundhedsprofilen fra 2017 er der sket en stigning i andelen af borgere, som har et usundt kostmønster, fra 20,4 procent til 23,3 procent, og et fald i andelen der har et sundt kostmønster fra 15,7 procent til 11,2 procent. Et usundt kostmønster øger risikoen for overvægt og diverse livsstilssygdomme.

Mindre røg og alkohol

Der er heldigvis også positive tendenser i undersøgelsen. Fra 2013 til 2021 er andelen af daglige rygere i Thisted Kommune faldet fra 18 procent til 15,5 procent. Det er borgere mellem 45 og 64 år, der ryger mest. Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på danskernes helbred.

Andelen af borgere, der drikker mere end 10 genstande pr. uge, er også faldet siden 2013 fra 19,2 % til 14,9 %. Et stort forbrug af alkohol kan medføre både personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den enkelte.

Børnesundhedsprofilen

Den 31. marts offentliggøres også de foreløbige resultater fra Børnesundhedsprofilen, som endeligt lanceres til august. Undersøgelsen er foretaget blandt 5. og 8. klasser i de nordjyske kommuner. Generelt har eleverne i Thisted Kommune det godt. Dog er den mentale trivsel også udfordret for børn og unge, hvor 1/3 i 5. klasse og 2/3 i 8.klasse oplever at have for meget at se til. Det, der presser dem, er egne, forældres og lærers forventninger  - samt nervøsitet for at klare sig dårligere end klassekammeraterne.

- Forebyggelse og den fysiske, mentale og sociale trivsel er vigtig uanset alder, og det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs for at løfte opgaven. Vi ved, at jo tidligere vi sætter ind med sundhedsindsatser – i dagtilbud, skole, fritidsordninger – jo større er sandsynligheden for, at sundhed også bringes videre ind i voksenlivet for den enkelte, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Peter Larsen.

Baggrund

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Dataindsamlingen fandt sted mellem d. 5. februar og d. 12. maj 2021, hvor der stadig var en række restriktioner og tiltag i forbindelse med covid-19-pandemien. Det har med stor sandsynlighed påvirket resultaterne i undersøgelsen, idet rammerne for vores liv har været markant anderledes, end vi har været vant til. 

Resultaterne sundhedsprofilen 2021 skal derfor ses i lyset heraf, og konklusioner om udviklingen siden 2017 skal foretages med en vis forsigtighed.

Rapporterne kan hentes på: Rapporterne kan hentes på: www.rn.dk/sundhedsprofil

Du kan læse Sundhedsprofilen 2021 for Thisted Kommune her: Link til Sundhedsprofilen. Internt link

Du kan læse Børnesundhedsprofilen for 2021 for Thisted Kommune her: Link til Børnesundhedsprofilen. Internt link

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00