Hvor skal din varme komme fra?

Publiceret 22-06-2022

Alle husstande med gasfyr og oliefyr oplever voldsomt stigende priser. Bliv klogere på dine muligheder her.

Genrefoto.
Vi oplever alle stigende priser på el, fødevarer og brændstof lige nu. Men i byer som Vilsund og Koldby giver opvarmningen af huse også panderynker.

I de byer er den primære kilde til opvarmning af huse nemlig gas, hvis priser er på himmelflugt.

Det har sat efterspørgslen efter nye varmekilder markant op. Det oplever de blandt andet hos Snedsted Varmeværk.

- I perioder er vi blevet kimet ned af borgere, og svaret er, at vi rigtig gerne vil arbejde for at udbrede fjernvarme til flere byer i Thy, og vi har projekter i gang i både Vilsund, Sundby, Hørdum, Koldby og Hundborg, siger Poul Erik Fransen, formand for Snedsted Varmeværk.

I alle byerne ved Snedsted Varmeværk præcist hvor mange husstande, der skal sige ja til fjernvarme, før det er muligt at etablere den nye varmekilde.

I Vilsund og Sundby kræves det for eksempel, at 80 til 85 procent af husstandene bakker op. Ellers falder projektet. Går alt efter planen, tager det omkring to år, før byerne har fjernvarme.

- Det er utrolig vigtigt, at man som lokalsamfund går sammen om at tage stilling. For hvis hver femte husstand i stedet investerer i en varmepumpe, så kommer der ikke fjernvarme, siger Carsten Nielsen, der er driftsleder i Snedsted Varmeværk.

Stor politisk bevågenhed

Arbejdet med at finde alternativer for husstande, der er opvarmet af olie- og gasfyr, har også stor, politisk bevågenhed. Regeringen er kommet med et udspil, der i skrivende stund endnu ikke har blevet til en bindende aftale.

Udspillet lyder, at alle borgere, der har olie- eller gasfyr, inden udgangen af 2022 skal have besked om, hvorvidt de kan forvente, at der kommer fjernvarme hos dem i fremtiden, hvor lang tidshorisonten er og muligheder for eventuelle overgangsløsninger.

Derfor er Thisted Kommune i dialog med fjernvarmeværkerne om, hvad der kan lade sig gøre. Når det arbejde er gjort, vil alle berørte få direkte besked.

- Det er et stort fokus for os, at der tænkes i løsninger, som giver stabil, billig og grøn opvarmning, og i Thy er vi langt fremme i udbredelsen af grøn fjernvarme, så det vil i mange tilfælde være et godt kollektivt valg, udtaler Niels Jørgen Pedersen, der er borgmester i Thisted Kommune.

I 2021 var varmen fra Snedsted Varmeværk for eksempel lavet af 30 procent varme fra solvarmeanlæg, 40 procent af overskydende el fra vindmøller, der kan bruges til at varme vand til fjernvarme, og 30 procent gas.

Hvad koster udbygningen af fjernvarme?

Eksisterende fjernvarmekunder:

  • Det må ikke blive dyrere for dig, hvis dit fjernvarmeværk udbygger nettet til flere byer. Det er du sikret via Varmeforsyningsloven.
  • Det kan til gengæld blive billigere for dig, hvis der kobles nye områder på fjernvarmen, fordi der på sigt bliver flere til at betale de faste udgifter.

Nye fjernvarmekunder:

  • Din pris kommer bl.a. an på, hvordan dit fjernvarmeselskab producerer varmen, og hvor stor tilslutningen til fjernvarmen er i dit område.
  • Det vil altid kræve en engangsinvestering at få etableret fjernvarme. I Vilsund og Sundby er den investering 35.000 kroner for en gennemsnitlig husstand.
  • Bor du i Vilsund og Sundby, kan du beregne din pris for fjernvarme på www.snedstedvarme.dk.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00