Thybo er taget med på råd om ny ældrelov

Publiceret 07-07-2022

Lotte Kjærgaard Bloch er plejehjemsleder i Thisted Kommune, men i øjeblikket er hun også med i arbejdet omkring en ny ældrelov.

Lotte Kjærgaard Bloch er, som blot én ud af to plejecenterledere, blevet inviteret med i et 23 mand stort, rådgivende panel som Ældreminister Astrid Krag har nedsat. De er til at lave en ny ældrelov.

Hun har sagt det højt til alle, som har villet lytte: At der er brug for en ny ældrelov. En lov som bygger på begreber som værdighed, faglighed og selvbestemmelse. Og der er blevet lyttet. I hvert fald er plejecenterlederen fra Thy blevet inviteret med ved arbejdsbordet, hvor stregerne til fremtidens ældrelov bliver tegnet.

Det er ældreminister Astrid Krag, der har udpeget Lotte Kjærgaard Bloch til et 23 mand stort, rådgivende panel. De skal bl.a. trykteste forslag til elementer, der kan indgå i den nye ældrelov. Så lederen af Klitrosen og Dragsbækcentret fortæller ved arbejdsbordet, hvordan hun oplever hverdagen:

- I dag bruger vi rigtigt meget tid på ting, som intet har med den daglige kerneopgave at gøre. Meget mere end da jeg begyndte i faget for 30 år siden. Der er kommet så mange lag på i form af fx dokumentation og tilsynsopgaver, at medarbejderne er blevet ydelsesmaskiner. Det skal vi væk fra. Vi skal have tilliden til medarbejderne tilbage, lyder argumentationen.

En udfordrende fremtid

Lotte Kjærgaard Bloch har med både glæde og stolthed taget plads ved ministerens bord. Samtidig er hun meget bevidst om, at opgaven er både stor og udfordrende:

- Vi står på landsplan med en gigantisk udfordring. Både i forhold til flere ældre om bare ti år, men også i forhold til rekruttering og fastholdelse til plejefaget. Eksempelvis er 30 procent af de ansatte i dag over 55 år. Det er mange nye, varme hænder, der er brug for, siger hun.

Frihed til kreativitet

Panelarbejdet består af en række møder, hvor de alle byder ind. Modsat arbejdet i dagligdagen så handler det på møderne om at tænke fuldkomment frit.

- Vi skal ikke fokusere på, om noget kan lade sig gøre. Vi skal tænke helt frit, og det er sjovt, men samtidig også svært overhovedet ikke at tænke i begrænsninger og regler. Og jeg er da spændt på, om vi efterfølgende kan se, hvor vi har påvirket den nye lov, siger hun.

Lotte Kjærgaard Bloch skal afsted til det sidste af i alt fire planlagte møder i august måned.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00