To hurtige spørgsmål: Bliv klogere på de 27 valgte politikere i Thy

Publiceret 04-01-2022

Den nye kommunalbestyrelse, der skal træffe store beslutninger for Thisted Kommune de næste fire år, er på plads. Vi har stillet medlemmerne to hurtige spørgsmål, der giver dig muligheden for at lære dem alle lidt bedre at kende.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er Thys beliggenhed. Vi har havet, fjorden, naturen og hele landbrugslandet. Det er et fantastisk sted.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Den rolle, jeg har i Kommunalbestyrelsen, må være at få hele Kommunalbestyrelsen til at samarbejde. Vi skal have alle holdninger og meninger på bordet, så vi kan få lavet de bedst mulige løsninger.

Viceborgmester Jens Kristian Yde (C)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er de åbne vidder. Vores natur, havet og landskabet, der er hele vejen omkring os. Det er helt unikt for Thy og vores kommune.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil gerne prøve på at udvikle hele Thy som udgangspunkt. Vi skal have hele Thy med i vores udvikling. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg vil bruge meget energi på at få Hanstholm Havn op i gear.

Ulla Vestergaard (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er vores natur og så frivilligheden og den måde, som thyboerne arbejder sammen på om mange forskellige ting. Det kitter vores samfund sammen.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil fortsætte udviklingen med at gøre det attraktivt at bo, leve og arbejde i Thy. Vi skal blive ved med at fortælle den gode historie om, hvor meget vi har at tilbyde. Du kan bosætte dig billigere, end i de store byer. Her er job. Her er ægtefælle-job. Du kan let komme andre steder hen. Der er plads i idrætsforeningerne. Vi har et bredt foreningsliv. Her kan du være det hele menneske, der kombinerer job, familie og fritid.

Ida Pedersen (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
At Thy er autentisk. Vi er et fællesskab. Vi har plads til ro og fordybelse, og vi har viljen og idérigdommen i samspil med vores unikke naturværdier.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil arbejde for, at vi tager langsigtede beslutninger, som giver gode resultater, så der kan skabes mulighed for at løfte den nære velfærd til gavn for borgerne. Vi skal styrke tryghed, sundhed og livskvalitet for borgerne og skabe større lighed i sundhed. Jeg vil skabe gode resultater i samspil og med inddragelse af borgere og medarbejdere og også sammen med lokalsamfund i tæt samarbejde med lokale ildsjæle og fællesskaber.

Peter Larsen (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er borgerne. De er omdrejningspunktet i hele kommunen. Det er dem, der innoverer og laver gode tiltag. Vi skal sikre, at de er glade for at bo her.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil være med til at sørge for, at der er gode rammer for kommunens borgere. Det er lige fra erhvervsliv til gode pasningsforhold og fritidsmuligheder. Det er godt i dag, men vi kan altid udvikle på tingene. Grundforudsætningen er, at vi har nogle gode arbejdspladser og et erhvervsliv, der klarer sig godt i konkurrencen. Det er forudsætningen for, at vi kan have råd til alt det andet.

Torben Overgaard (C)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er det sammenhold og det, thyboerne kan, når de gerne vil have noget op at stå eller til at ske.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
For mig er det at sætte de rigtige rammer for, at Thy kan udvikle sig. Det gælder for eksempel i forhold til foreningslivet og de grupper af borgere, som selv tager noget initiativ. Kan vi skabe nogle rammer, som får folk til at virke og skabe, så synes jeg, vi gør noget godt og vigtigt som lokalpolitikere.

Mette Kjærulff (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er naturen og det sammenhold, der er her.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg glæder mig til at kigge på, hvordan jeg kan være med til at byudvikle vores område. Og så glæder jeg mig til at kigge på, om vi kan få skabt nogle flere byrum med legepladser, nu hvor jeg skal sidde i Erhvervs- Klima- og Teknikudvalget.

Jens Otto Madsen (Ø)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Der er mange kvaliteter. Der er vores unikke natur og det, at vi ligger mellem to farvande. Så er der en lang række gæve mennesker, som jeg personligt er kommet til at holde meget af, siden jeg kom hertil for 21 år siden.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Det vigtigste her og nu er, at jeg gerne vil, at Thisted Kommune bliver en kommune i front i den grønne omstilling, så vi handler på klimaproblemerne og miljøkrisen. Så hvis jeg - ved nu også at være kommet i økonomiudvalget - kan få drejet kommunen ind i de nødvendige omstillingsprocesser og kan inspirere befolkningen til også at tage fat, så synes jeg, at jeg er kommet langt.

Susanne Olander (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Jeg synes helt klart, det er en kvalitet, at vi har masser af plads, frisk luft og en fantastisk natur, som jeg benytter flittigt. Det er også en kvalitet, at der her i Thy bor gode iværksættere og kreative, innovative mennesker, der gang på gang sætter Thy på landkortet. Det er for mig helt unikt at være en del af.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Thy skal være et godt sted at bo og leve – uanset hvor i kommunen du bor. Det har været en af mine mærkesager i valgkampen, og det vil jeg helt sikkert have fokus på de næste fire år. Vi skal skabe vækst og bosætning tilpasset lokalsamfundene. Derudover ser jeg frem til arbejdet i udvalget Sundhed, Kultur og Fritid. Det er spændende områder, som jeg glæder mig til at arbejde med og udvikle.

Peter Skriver Nielsen (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er simpelthen vejret. Vi har et helt specielt vejr heroppe. Og det egner sig til, at vi nyder det i vores skønne natur hver eneste dag - uanset om det er sommer eller vinter.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg ved ikke, om der er noget specielt, jeg vil ændre. Men jeg vil i hvert fald gerne være med til at prøve at fastholde den positive udvikling, vi er inde i. Fortsætte den linje, så vi gør det til et godt sted at leve og bo for alle os, der er thyboer. Og samtidig gøre det til et rigtig godt sted at være for alle de gæster, der kommer hertil.

Lene Kjelgaard Jensen (C)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Vi har en masse herlighedsværdi i forhold til vores natur, og vi er en geografisk stor kommune, og jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler på det. Her skal være godt at bo.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Fremover bliver min plads i Social- og Seniorudvalget, og derfor vil jeg selvfølgelig kaste mig over det område og arbejde med, hvordan vi udvikler tilbuddene til de ældre. Hvordan får vi får mest muligt for vores penge? Og hvordan giver vi en service, som vi også vil stå på mål for? Derudover er noget af det, jeg også synes er vigtigt bosætning og at skaffe arbejdskraft til erhvervslivet.

Ib Poulsen (O)

Ib Poulsen er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Jane Kær Rishøj (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er, at der er mulighed for det meste i Thy – uanset hvilket liv du ønsker at leve. Her er plads. Vi har et rigt foreningsliv og gode muligheder for både, kultur, natur og fællesskab.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil gerne være med til at styrke samarbejdet med alle vores kræfter rundt i lokalområderne og sætte fokus på særligt det gode hverdagsliv med plads til alle. Jeg har høje ambitioner for det gode børneliv, uanset familiemæssig baggrund, og der skal være gode faciliteter for både børn, unge og ældre. Og så har jeg også høje ambitioner for den grønne omstilling i hele Thy.

Henrik Gregersen (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er naturen og de mennesker, der bor her. Og det sammenhold, der er. Der er tilpas med drive i folk, og man tager sig af ting - også ude i foreningerne. Det er det, der gør det til et godt sted at bo.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil gerne, at vores beslutninger påvirker muligheden for bosætning positivt. Det betyder også, at servicen til borgerne skal være god. Vi skal være omhyggelige med, at den er i orden og i top. Jeg kommer til at arbejde med ældreområdet, og der er både nogle strukturer og forbedringer, vi skal til at arbejde med. Det glæder jeg mig til, for jeg tror på, vi kan gøre det mere attraktivt at være senior i vores kommune.

Peter Sørensen (C)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er livskvaliteten for borgerne, der er her i Thy.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg kommer nok til at sidde i Socialudvalget, og det område vil jeg gerne være med til at udvikle, så vi kan få pengene til at slå til. Vi står i nogle udfordringer, som vi skal finde løsninger på. Det kan godt være, det kommer til at rykke lidt ved nogle ting, men det må vi tage med.

Henning Holm (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er mangfoldigheden, stedets potentiale og den fantastiske natur. Helt oplagt.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil fortsat have fokus på bosætning, erhverv og turisme – og så klimapolitikken. Det falder naturligt på den her egn, at det er de emner, der skal arbejdes med. De er spændende og vigtige emner, og det er ikke nogen, vi kan holde op med at have fokus på, hvis vi vil udvikle vores egn.

Morten Bo Bertelsen (F)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
De vigtigste kvaliteter ved Thy og Hannæs er naturen, de mennesker, der bor der, osv. Så jeg tænker da, at der er rigtig mange kvaliteter i vores område. Jeg synes, der er en god stemning og et godt gåpåmod i de mennesker, der bor her. Der er et godt samarbejdsklima.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Nu kommer jeg i social- og seniorudvalget, og der tænker jeg, at der i hvert fald er nogle ting, der skal kigges på. Der er virkelig plads til nogle forbedringer. Det gælder blandt andet hele handicapområdet, hvor der er nogle kæmpe udfordringer. Så det glæder jeg mig til at komme til at arbejde med. Der bliver noget at gå til.

Preben Dahlgaard (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det, synes jeg, er vores natur og vores fritidsliv. Det har jeg arbejdet indenfor i mange år, og det er en super kvalitet vi har, og det vil jeg gerne arbejde for at udbygge.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Nu lyder det til, jeg kommer med i Sundheds-, Fritids- og Kulturudvalget og så bliver det rigtigt, rigtigt spændende at få arbejdet med Thyhallen og at få det nye ”Center for Sundhed – Thyhallen” implementeret. Idrætslivet, rehabiliteringen og sundheden skal gå hånd i hånd.

Peter Uno Andersen (A) 

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Jeg synes, det er ånden ved Thy, viljen og styrken, og så at man elsker det område, man bor i. Det er det bedste ved Thy.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Én af de ting, jeg hele tiden har ønsket at gøre noget ved, er, at vi skal arbejde lidt for de unge mennesker i vores kommune. Specielt børnene. At de trives, har det godt og ikke kommer ud i problemer. Der ønsker jeg virkelig at prøve at gøre en forskel.

Per Skovmose (C)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er thyboerne. Vi er bare meget bedre end alle andre.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Det er at være med til at skabe en kommune i både økonomisk og befolkningsmæssig vækst.

Jan Fink Mejlgaard (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det, synes jeg først og fremmest, er naturen, vi har heroppe. Fjorden, havet, nationalparken og så i det hele taget bare vores fantastiske natur. Det er det skønneste ved vores område.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg synes, der er flere ting, jeg gerne vil være med til. Men noget af det, som ligger mig meget på sinde, er at få alle med på vognen, så vi ikke taber nogle af vores medborgere. Vi skal også sørge for, at vores virksomheder inden for det offentlige og private kan få den arbejdskraft, de skal bruge. Det er enormt vigtigt for, at vi kan opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så ét af mine primære indsatsområder er simpelthen at prøve at få nogle flere ud på arbejdsmarkedet.

Kenneth Bjerregaard (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Jeg synes, den vigtigste kvalitet er den befolkning, vi har i kommunen. Det er dem, der fylder alle de rammer, vi har, ud. De skaber skolerne, fritidslivet og idrætslivet, som findes her. Uden befolkning, ingen Thy.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil ønske, at jeg kan være med til at gøre børnelivet i Thy så attraktivt, at alle børn vil tænke tilbage på deres barndom som noget, de gerne vil give til deres egne børn. Det kan betyde, at flere får lyst til at blive boende i området eller komme tilbage, når de har uddannet sig.

Jørgen Munk Andersen (C)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er vores fantastiske natur. Bosætning / ledelsen-mødestruktur. Borgene frem for systemet

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil gerne arbejde for at udvikle bosætningen i området. Jeg vil gerne ændre ledelsen og mødestrukturen. Og så er det vigtigt, at vi skaber en kommune, hvor borgeren kommer før systemet. 

Claus Nybo (A)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Det er, at det er en vidunderlig del af det danske rige.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Det er miljøet, børn og unge. Og så vil jeg arbejde for forholdene for skolerne og familier.

Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Du får ikke kun én, men du får fire. Det er thyboerne, naturen, havet og bølgerne.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil gerne, at vi får en kommune, som er ægte bæredygtig. At vi ikke kun har en økonomi, som er bæredygtig, men at vi også får social bæredygtighed, og vi har grøn bæredygtighed i form af klima, natur og biodiversitet.

Kristian Tilsted (V)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Jeg synes, det er den arbejdskraft, vi har her i området. Det er en stabil arbejdskraft, og det er det, som er med til at sikre, at vi har folk, når virksomheder vil etablere sig i området.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil arbejde på at skabe noget bedre sammenhængskraft i kommunen. Helt konkret gennem bedre infrastruktur som veje og cykelstier, men også i en mere overordnet betydning. Hele kommunen skal hænge sammen.

Brian Nielsen (D)

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?
Der er flere kvaliteter. Det er menneskene, der er her. Og det naturen i vores område. Men det er for eksempel også havnen i Hanstholm.

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?
Jeg vil arbejde for at udvikle havnen i Hanstholm. Der skal vi have færgen tilbage, og så skal vi have mere erhverv til de handicappede.

I artiklen er det borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) og viceborgmester Jens Kristian Yde (C), der står først. Herefter er rækkefølgen på politikerne bestemt ud fra antallet af personlige stemmer.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00