Elevløn til alle skal sikre flere varme hænder

Publiceret 06-01-2022

Som noget nyt tilbyder Thisted og Morsø Kommuner nu, at alle - uanset alder - får elevløn i stedet for SU under SOSU-uddannelsen.

Udfordringen med at sikre uddannede og dygtige medarbejdere i ældreplejen også i de kommende år, har fået Thisted Kommune til at gå nye veje i rekrutteringen.

Sammen med Morsø Kommune er det besluttet at tilbyde alle, der bliver optaget på grund- og hoveduddannelsen til social- og sundhedshjælper eller -assistent elevløn i stedet for SU under uddannelsen på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Hidtil har udsigten til elevløn kun været for den del af SSA-eleverne, der er over 25 år.

- Vi kan se, at udfordringen med at rekruttere faguddannet personale er en af de største udfordringer, som vi står med. Derfor er det vigtigt, at vi ikke udelukker nogen fra at kunne tage den ønskede uddannelse, det kunne fx være fordi de har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen, siger Anne Fink, der er Ældrechef i Thisted Kommune, om beslutningen.

Jette Harregaard fra Sjørring begynder i denne måned på SOSU-uddannelsen. Hun ville ikke være gået i gang uden den nye ordning med elevløn under hele forløbet.

Nye muligheder for Jette

En af dem, der ser muligheder i uddannelsen på de nye vilkår er 43-årige Jette Harregaard fra Sjørring. Hun har de seneste knapt 10 år arbejdet på et lager, men går senere i januar i gang med grundforløbet til SOSU-uddannelsen:

- Jeg ville ikke have valgt at begynde på SU. Jeg har familie og alt hvad der følger med af økonomiske forpligtelser, så det var ikke muligt uden meget store forandringer for alle. Med de vilkår der nu er givet, så blev det her en reel mulighed for mig, fortæller hun om udsigten til elevløn.

Elevlønnen er en mulighed, hvis man bliver optaget på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, og man har en ansættelsesaftale med enten Thisted eller Morsø kommune. Den vil på de 20 ugers Grundforløb 2 ligge på mellem ca. 12.000 og godt 21.000 kroner før skat alt efter elevens uddannelsesvalg, alder og erfaring.

For Jette Harregaard betyder det, at hun kun kommer til at gå lidt ned i indtægt, sammenlignet med det tidligere job, men ikke mere, end at familien kan fortsætte livet i huset i Sjørring:

- Vi kan som familie stadig bo og leve her, hvor vi er glade for at være, selvom jeg gør noget andet og uddanner mig. Det var i den grad med til at motivere mig til at gå i gang med netop det her, siger Jette Harregaard.

Et nyt tiltag i Thisted og Morsø Kommuner betyder, at Jette Harregaard fra Sjørring efter næsten 10 år som lagerarbejder nu har fået mod på at gå i gang med SOSU-uddannelsen. Hun glæder sig til at skulle på skolebænken senere i januar.

Løn giver ro og sammenhæng

Som elev bliver hun ansat i Thisted Kommune og får tilbudt et sammenhængende uddannelsesforløb. Det betyder, at der også betales løn til eleven i de overgange, der kan ligge mellem Grundforløb 2 og Hovedforløbet. Dette forudsætter dog, at eleven kommer ud i snuse-praktik på det praktiksted, hvor vedkommende skal begynde i hovedforløbet.

I både Thisted og Morsø Kommuner kan man mærke, at der er taget godt imod det nye tiltag. Begge steder ser de allerede mange flere henvendelser, som ender med en elevkontrakt. Og det glæder Ældrechef i Thisted, Anne Fink:

- Det er positivt, hvis løn under hele uddannelsen kan få flere til at se sig selv gå den vej. Samtidig er det tætte samarbejde omkring eleven mellem skole og kommune med til at skabe attraktive elevforløb gennem hele uddannelsen, så vi får dygtige medarbejdere ud i den anden ende. Det er præcis, hvad vi har brug for, siger hun.

Tæt samarbejde

Uddannelsen vil for eleverne hovedsageligt foregå hos Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborgs afdeling i Thisted.
Her glæder direktør Jakob From Høeg sig over det gode samarbejde med de to kommuner:

- Vi oplever på skolen, at begge kommuner læner sig virkelig meget frem i opgaven med at rekruttere elever. Vi ser stor fleksibilitet og en vilje til at afprøve alle muligheder for at finde de velfærdsmedarbejdere, der er brug for nu, og endnu mere i de kommende år. Med tilbuddet om løn til alle elever på GF2 løfter kommunerne vores uddannelser endnu en tak opad i forhold til at gøre vores uddannelser og omsorg- og plejefaget så attraktivt som muligt.

Mange år i job endnu

I Sjørring ser Jette Harregaard meget frem til at tage hul på sin nye hverdag som studerende på SOSU-skolen:

- Selvom jeg var glad for mit lagerjob, så har jeg stadig mange år tilbage på arbejdsmarkedet og jeg havde i et stykke tid følt, at jeg havde brug for arbejde med noget andet. Det her har vist mig vejen frem til noget nyt, og jeg har fået troen tilbage på, at der er brug for en som mig i andre sammenhænge end den, jeg var i. Jeg er utrolig spændt og glæder mig meget, siger hun.

Der starter grundforløb op på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg fire gange om året. Vil du vide mere om uddannelserne, kan du læse meget mere på skolens hjemmeside.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00