Et år med CO2Vision i Thy

Publiceret 23-12-2022

Nordjyllands CO2 udfordring skal gøres til landsdelens fordel. En række minifyrtårnsprojekter har lige nu travlt med at tegne fremtiden for lagring af CO2. Et af projekterne står Kraftvarmeværket i Thisted bag.

I cirka et halvt år har Kraftvarmeværk Thisted fanget CO2 med testanlægget her. Nu kan data fra indsamlingen være med til at vise, hvordan et anlæg i stor størrelse skal se ud. Privatfoto.

Umiddelbart ligner det lidt af Georg Gearløs-løsning: En stor, blå container påmonteret en række stålfrie rør, der går op og ned i forskellige højder. Alt sammen tilknyttet en endnu højere skorsten, der sender røg ud højt over de omkringliggende bygninger. Vi er på kraftvarmeværket i Thisted, men modsat den logiske antagelse, at container-opsætningen puster noget OP i skorstenen, så handler det her om, at maskineriet opfanger noget INDEN, det ryger ud gennem det cylinderformede rørføringen over byen.

- Vi etablerede et pilotanlæg til fangst af CO2 i maj 2021. Det tog 1 procent af vores røggas og kørte i ca. et halvt år. Nu er vi i gang med at studere de mange forskellige data, vi fik samlet ind. Projektet skal vise os – og andre – hvad det betyder for driften at køre et fangstanlæg i stor skala, og hvad det vil koste, fortæller Thomas Sandal, der er driftsleder på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Lang række projekter

Projektet i Thy er et af op mod 20 forskellige minifyrtårnsprojekter, som under den store fyrtårnsparaply CO2Vision, samlet set modtager over 92 mio. kr. fra EU gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De skal undersøge mulighederne for CO2 fangst, anvendelse og lagring.

Kraftvarmeværket i Thisted var gået i gang, inden CO2Vision blev en realitet for et år siden, men er siden kommet med. Driftslederen i Thy ser det som en fordel, at de har været proaktive på området.

- Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt er tæt på at være færdige med vores gennemførlighedsstudie. Vi forventer, der kommer et krav om CO2 reduktion til aktører som os, men CO2 kan også blive penge værd, og derfor tror vi, at vi stiller os bedst ved at se muligheder og blive en del af den grønne omstilling. Håbet er, at en grøn CO2 profil på forbrændingen i fremtiden kan tiltrække affaldskunder, siger Thomas Sandal.

Thomas Sandal, driftsleder på I/S Kraftvarmeværk Thisted ser store muligheder i en fremtidig CO2-fangst og -lagring i Thy.

Stor i Thy, lille i Nordjylland

I/S Kraftvarmeværk Thisted udleder omkring 50.000 ton CO2 om året. Det gør dem til en af de større spillere på området i Thy, men langtfra store sammenlignet med Danmarks største CO2-udleder, Aalborg Portland, som også ligger i Nordjylland. Virksomheden udleder omkring 2.2 mio. ton CO2 årligt.

Aalborg Portland er også med i partnerskabet i CO2Vision, der har samlet over 50 virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.
Det erklærede mål er til at få øje på: Nordjylland skal være international foregangsregion for CO2 fangst, anvendelse og lagring.

Visionen er, at der i landsdelen er etableret et grønt rørført infrastruktursystem til transport af både brint og CO2 i 2030, og at her indfanges CO2 fra de 50 største CO2-punktkilder.
Samtidig er der etableret flere mellem-lagre ved bl.a. havnene, og i undergrunden lagres der CO2 og brint i dertil egnede strukturer, og vurderingen er, at der frem til 2030 skabes 5.000 nye arbejdspladser i industrien for netop CO2-fangst, -anvendelse og -lagring.

Vejen banet for grønt eventyr

I september i år underskrev daværende erhvervsminister Simon Kollerup en national partnerskabsaftale med CO2Vision. Aftalen baner vejen for et grønt erhvervseventyr i det nord- og vestjyske:

- Fangst, anvendelse og lagring af CO2 er en af fremtidens vigtige klimaløsninger. Det er ganske enkelt helt afgørende, at vi lykkes med det her, hvis vi skal vende klimaudfordringen til et klimapotentiale for Danmark, vurderede managing director Michael Lundgaard Thomsen hos Aalborg Portland, der er med i konsortiet bag CO2Vision, i forbindelse med underskrivelsen af aftalen.

Og Nordjylland har gode forudsætninger for at omsætte visionerne til virkelighed, vurderer flere eksperter. Bl.a. fordi der allerede eksisterer en stor viden på området netop her: Universitetet har længe forsket i de grønne teknologier og uddanner ingeniører.

For Thomas Sandal og Kraftvarmeværket bliver næste skridt arbejdet med at undersøge mulighederne for transporten af CO2’en, når den er indfanget:

- Selve CO2 fangsten er ikke raketvidenskab. Det ved vi nu. Næste afgørende fase i udviklingen bliver, hvordan den skal fragtes herfra. Skal det gennem rør? Skal det køres? Og hvor langt skal det? Bliver der et lagringssite i Hanstholm? Der er stadig mange spørgsmål omkring infrastrukturen, men vi er samtidig mange, der kan samarbejde omkring løsningerne, så det er også en spændende tid, siger han.

Fakta - CO2Vision

  • Bag CO2Vision star et bredt partnerskab af over 50 virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.
  • CO2Vision har foreløbigt modtaget 92,4 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der udmøntes frem mod juni 2023.
  • Midlerne styrker det nordjyske erhvervslivs muligheder for at indgå i CCUS-værdikæden og opruste arbejdsstyrkens kompetencer på området. Det sker bl.a. gennem praktik- og projektforløb, skræddersyet kompetenceudvikling og fokus på international arbejdskraft.
  • Bag visionen står: Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Energy Cluster Denmark og Business Region North Denmark.

 

 

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00