Det er blevet markant mere sikkert at færdes i trafikken i Thy

Publiceret 23-08-2022

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der fortsat er en positiv udvikling i trafiksikkerheden i Thisted Kommune.

Hver eneste person, der kommer til skade i trafikken, er én for meget.

Derfor er det afgørende, at vi alle sammen er opmærksomme og passer på hinanden – samtidig med at der hele tiden bliver arbejdet for at gøre forholdene i trafikken så sikre som muligt.

Det er i høj grad lykkedes her i Thy. Tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af personer, der kommer til skade i trafikken, er faldet markant i en årrække. Faktisk er tallene for 2021 historisk lave.

Tilbage i 2003 blev der registreret hele 105 dræbte eller tilskadekomne på kommunens veje og stier. I 2021 var tallet reduceret til 8.

Ejgil Haurum, der er Drifts- og Anlægschef i Thisted Kommune, er naturligvis rigtig glad for at se, at statistikkerne bevæger sig i den rigtige retning.

- For 20 år siden blev der indlagt en person på skadestuen med betydelige skader efter et trafikuheld i Thisted Kommune tæt på hver 3. dag. I dag sker det gennemsnitligt mindre end én gang i måneden. Det er en utrolig positiv udvikling, som i høj grad skal tilskrives thyboernes adfærd i trafikken, siger han.

Trafikanternes adfærd er afgørende

Forskning på området viser, at den klart, mest afgørende faktor for trafiksikkerheden er trafikanternes egen adfærd. Derfor deltager Thisted Kommune ofte i landsdækkende kampagner om at højne trafiksikkerheden, og det er en stor prioritet at lære børnene i kommunen om sikker adfærd i trafikken.

Det sker blandt andet på den årlige 1-1-2-dag, som alle 0-klasser i kommunen er inviteret til, og til cyklist-prøver på skolerne.

Det fortæller Per Overgaard, der er chef for Undervisning og Dagtilbud.

- Trafiksikkerhed er et emne, som vi arbejder med på alle kommunens skoler og dagtilbud. Det handler både om at se sig for, bruge cykelhjelm, iføre sig en gul refleksvest i de mørke tider og meget andet. Og fordi børnene bliver præsenteret for trafiksikkerhed på en pædagogisk og legende måde, er det vores forhåbning, at det bliver spændende og sjovt for børn og unge at bruge det i hverdagen, siger han.

Derudover arbejder Thisted Kommune også løbende med investeringer, der skal øge trafiksikkerheden.

- De fysiske rammer i trafikken kan ikke stå alene, men de kan være med til at understøtte en sikker adfærd. Derfor er det en vigtig prioritet for os løbende at investere i vores vej- og stinet. Det kan for eksempel være etableringen af rundkørsler i uheldskryds, hastighedssænkende tiltag og etableringen af nye cykelstier, siger Ejgil Haurum.

FAKTA: Konkrete eksempler på investeringer i trafiksikkerhed i Thisted Kommune:

  • Etablering af rundkørsel ud for Vorupør
  • Sti på Slyngborgvej i Hurup og cykelbane på Knudsbjergvej i Sennels
  • Udskiftning af gadelys til LED i hele kommunen. (Tidligere slukkede haver anden lampe om natten)
  • Ombygning af kryds ved Vestervig med variable hastighedstavler
  • Etablering af KYS & KØR-zoner i Sjørring og Thisted

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00