Strandkasser får affald væk fra strandene

Publiceret 25-04-2022

Kasser til strandaffald er med til at fjerne betydelige mængder af skrald langs Vestkysten, det viser den første evaluering af indsatsen.

På en sæson bliver der i gennemsnit puttet 823 kilo strandaffald i hver strandkasse. Der er opstillet 20 kasser i Thisted Kommune. Foto: Hold Danmark Rent.

Rigtigt mange gør det! Bukker sig ned og tager et stykke affald med, når turen går til Vesterhavet. Sidste år samlede flittige og frivillige hænder hele 19,5 ton strandaffald i Thy.

- Det er et utroligt vigtigt stykke arbejde, som strandgæsterne har hjulpet os med, og vi er både stolte over og taknemmelige for indsatsen, for der er ingen tvivl om den frivillige indsats har en stor effekt, siger Eigil Haurum, leder af drift og anlæg i Thisted Kommune om de mange indsamlede ton.

En indsats med effekt

I samarbejde med Hold Danmark Rent og ni andre danske kystkommuner er Thisted Kommune med i et koncept med strandkasser til opsamling af opskyllet marint affald. ”Alene kan vi noget – sammen kan vi alt!” er sloganet, og den første evaluering af projektet, viser også tydeligt initiativets markante effekt på at få affald væk fra strandene: Der er i 2021 i alt samlet 30,3 ton strandaffald ind i Thy. De 19,5 ton kom ind via strandkasserne.


Reb og tovværk er den type af strandaffald, som vægtmæssigt udgør den største del af det strandaffald, der havner i kasserne. I gennemsnit udgør det 30 procent af indholdet. Foto: Hold Danmark Rent.

Dermed ligger andelen af strandaffald i kasserne i Thy også højere end på landsplan, hvor halvdelen af den samlede mængde strandaffald på godt 237 ton blev indsamlet i strandkasser. Det er affald som plaststykker, fiskekasser og gammelt tovværk, som strandgæsterne ganske frivilligt hjælper med at fjerne fra strandene.

Gør det nemt for alle at bidrage

- Strandkasserne gør det nemt for vores strandgæster at hjælpe med at holde stranden ren. Kasserne står placeret 20 forskellige steder i kommunen ved nedgange til havet, så man kan nemt komme af med det, men samler op. Samtidig er der også gennem andre aktører kommet et større fokus på miljøet og fællesskabet omkring at holde det rent, og det øgede fokus på flere fronter er alt sammen med til at skærpe opmærksomheden, siger Eigil Haurum.

Selve strandkassen er lavet af genbrugstræ, der tidligere har været anvendt til godspaller. Det betyder det er imprægneret og har god holdbarhed og er modstandsdygtigt i forhold til vind og vejr. Skiltet på siden af kasserne opfordrer tydeligt på dansk, tysk og engelsk til, at strandgæster smider opskyllet affald i kassen. 

- Det er en simpel konstruktion, men vi kan altså konstatere, at det virker. Al affald væk fra strandene er vigtigt for vores miljø, så tak til alle, der bærer til Strandkasserne, siger drift- og anlægschefen.

Fakta om strandkasserne:

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00