Omfattende plan for plejecenterområdet skal fremtidssikre det gode ældreliv i Thy

06April

Lige nu er en plan for plejeboligområdet i offentlig høring. Den skal sikre, at vi har nok plejeboliger til det stigende antal ældre borgere, vi får i Thy i fremtiden.

Plejeboligplan skal fremtidssikre det gode ældreliv i Thy
Helt nybyggede plejecentre, omfattende ombygninger, tilbygninger og lukning af plejecentre, der ikke lever op til fremtidens krav.
 
Det er nogle af elementerne i den plejeboligplan, som er i offentlig høring fra den 6. april til den 15. maj.
 
Der er nemlig brug for handling og forandring på ældreområdet i Thy. Derfor er der blevet udarbejdet en plejeboligplan, der skal se på hele plejecenterområdet under ét, så Thisted Kommune er sikre på, at de har de rigtige tilbud til fremtidens ældre.
 
Bliver plejeboligplanen vedtaget, skal der investeres massivt i området. Det gælder både penge til byggeprojekter og drift.


Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social-, sundheds-, og kulturforvaltningen i Thisted Kommune

- Andelen af ældre i Thy bliver markant større i fremtiden, samtidig med at vi bliver færre i den erhvervsdygtige alder. Det stiller store krav til fremtidens ældrepleje og mængden af plejeboligpladser. Derfor skal vi allerede nu i gang med at se på, hvordan vi fremtidssikrer plejeboligområdet i Thy, så vi har de rigtige tilbud, fortæller han.

Nybyg, ombygninger og lukninger

Helt overordnet er anbefalingerne i plejeboligplanen givet ud fra nogle principper om, at der stadigvæk skal være en geografisk spredning af plejeboliger rundt i kommunen.

Samtidig skal fremtidens plejeboliger være placeret i bygninger, der lever op til både beboernes ønsker og medarbejdernes arbejdsmiljø. Og så er det også blevet vægtet højt, at de fremtidige plejeboliger i Thisted Kommune har en vis størrelse, fordi det ifølge flere analyser er afgørende for, at de kan drives på en tilfredsstillende måde - og med den rette faglighed.

Anbefalingerne i plejeboligplanen lyder blandt andet, at der bliver bygget et helt nyt plejecenter i Thisted og i Hanstholm som erstatning for Fyrglimt, hvis bygninger ikke lever op til fremtidens krav til et velfungerende plejecenter.

Derudover foreslås der en tilbygning til Dragsbækcentret i Thisted, Åbakken i Hurup, Sct. Thøgersgaard i Vestervig, Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller og en ombygning af Kristianslyst i Thisted. 

Plejeboligplanen foreslår også, at man erstatter Kastaniegaarden i Snedsted og Solhjem i Østerild med plejeboliger i tidssvarende lokaler på andre lokationer i Thy.

Borgerne vægter faglighed højt

Det er markante og store ændringer, men Tue von Påhlman forklarer, at plejeboligplanen er lavet ud fra et grundigt analysearbejde af fremtidens behov og inspiceringer af de bygninger og grunde, hvor der er plejecentre i dag.

- Vi har plejecentre i kommunen, hvor bygningerne er i så dårlig stand, at det kræver meget dyre og omfattende renoveringer. Samtidig er Kastaniegården og Solhjem så små, at alle undersøgelser viser, at det er meget vanskeligt at drive dem på en både faglig og økonomisk holdbar måde i fremtiden, forklarer Tue von Påhlman.

Plejeboligplanens anbefalinger skyldes også de ønsker, som analyser viser, at fremtidens ældre har.

Det har blandt andet vist sig, at langt størstedelen af os vægter selvstændighed og selvbestemmelse meget højt. Vi holder os raske længere, og de fleste af os vil bo i eget hjem – eller alternative bofællesskaber - i så lang tid som muligt.

Men når tiden kommer, hvor plejeboliger er det rigtige tilbud, så vægter det højest for borgerne, at der er et tilbud af høj faglighed.

- Det er meget vigtigt for os, at vi har nogle fysiske rammer og tilbud i kommunen, der giver de ældre det, som de ønsker sig af deres ældreliv. Det er en stor del af forklaringen på, at anbefalingerne i plejeboligplanen er, som de er, forklarer Anne Fink, der er chef for Ældre og Træning i Thisted Kommune.

Deltag i et borgermøde

Plejeboligplanen er i høring frem til den 15. maj. I høringsperioden vil alle også have mulighed for at deltage i et borgermøde den 21. april kl. 19-21 i Teutonersalen i Thisted.

- Det er meget vigtigt for os, at alle, der har lyst til at bidrage med deres holdning til planen, får mulighed for det. Og vi glæder os til dialogen med borgere, medarbejdere og det omkringliggende samfund om forslagene i plejeboligplanen, siger Tue von Påhlman.

Du sender dit høringssvar til skb@thisted.dk. Du kan også sende et fysisk brev til Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700. Du tilmelder dig borgermødet ved at skrive en mail til nbk@thisted.dk.

Plejeboligplanen er bestilt af Kommunalbestyrelsen. Den er udarbejdet af Ældre og Træning med støtte fra Center for Økonomi og Løn, Drift og Anlæg, Plan og Miljø og Handicap og Socialpsykiatri.

 

 

Kontaktinfo

Ældre og træning
Asylgade 30
7700 Thisted

Kontaktinfo

Træning og Rehabilitering Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00

Telefontider

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag
08.00 - 13.00