Cold Hawaii og Nationalpark Thy rykker tættere på hinanden

Publiceret 04-04-2022

En ny sti skaber forbindelse mellem Klitmøller i Cold Hawaii og Vilsbøl i Nationalpark Thy.

Stien er blevet til på initiativ fra Klitmøller Stilaug, som også har været udførende på etablering af dele af forløbet. Det er sket i tæt samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og med økonomisk støtte fra Nordea Fonden.

Arbejdet ligger i forlængelse af den nye masterplan for Cold Hawaii, som udkom i 2019. Visionen er at skabe et helstøbt Cold Hawaii. Hovedgrebet i planen består netop i at bringe aktiviteterne i Cold Hawaii tættere på friluftslivet i Nationalpark Thy.

Som sådan forlænger den nye forbindelse Foreningstien, der løber langs åen i Klitmøller, med et forløb østpå og ind i Nationalpark Thy. Der er tale om en rundstrækning på ca. 4,8 km.

Med rundstrækningen er det blevet muligt for naturglade fastboende og besøgende i området at bevæge sig fra den yderste vandkant og bølgerne i Cold Hawaii mod øst gennem et landskab, som på fineste vis eksponerer nationalparkens særlige natur og kulturhistorie.

- Vi oplever, at der ofte er sammenfald inden for brugergrupperne. F.eks. er der mange både fastboende og besøgende, der surfer, som også går en tur, vandrer eller cykler i Nationalpark Thy. Tilsvarende er der også flere og flere, der næppe kan betegnes som “surfere”, som prøver kræfter med bølgerne i Cold Hawaii gennem områdets surfskoler. Derfor er vi superglade for, at det er lykkedes at samle alle nødvendige parter om den nye forbindelse, siger Rasmus Johnsen fra Klitmøller Stilaug.

- Samarbejdet om stiforløbet begyndte for flere år siden på initiativ af Klitmøller Stilaug. Sådanne frivillige initiativer kan vi rigtig godt lide i Nationalpark Thy, ligesom vi finder det helt naturligt at lave projekter med vores nærmeste samarbejdspartnere i Naturstyrelsen og i kommunen, siger formand for bestyrelsen i Nationalpark Thy, Torben Juul Olsen.

- Stien forbinder kystlandskabet med det bagvedliggende landskab og skaber dermed en symbiose mellem hav, by og bagland. I Nationalpark Thy ser vi stiforbindelsen som et pilotprojekt for tilsvarende stiforbindelser fra Vestkysten ind i baglandet, supplerer Torben Juul Olsen.

- Thy er en outdoor-destination med rigtig mange tilbud til vands og til lands. Den nye stiforbindelse i Klitmøller supplerer på bedste vis vores outdoor image og øger tilgængeligheden til og benyttelsen af vores smukke natur, siger formanden for Udvalg for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik, Jens Kristian Yde.

- Det er vigtig for os, at den øgede trafik, som stien skaber, kan forenes med naturværdierne i det terræn, som stien passerer igennem. Heldigvis viste et grundigt screeningsarbejde, at det var muligt. Det er dejligt, når gode samarbejder bærer frugt, siger forstfuldmægtig Morten Stummann, Naturstyrelsen Thy

- Med den nye sti vil Klitmøllers indbyggere og besøgende få en attraktiv og bekvem adgang til Nationalparken. Den er en vigtig brik i at få flere ud i det fri og en stor gevinst for hele området, siger uddelingschef Christine Paludan-Müller fra Nordea Fonden.

Indvielsen af stien foregår fredag den 8. april kl. 15.30 på legepladsen ved Klitmøller Friskole.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00