Kristine skal bygge bro for borgerne

Publiceret 24-09-2021

Den nye brobygger i Thisted Kommune, Kristine Damberg, skal styrke overgangen fra kommunale træningsforløb til aktivitetstilbud i Thy.

Overgangen fra et kommunalt trænings- eller aktivitetstilbud til et tilbud i en forening kan være svær for nogle borgere. Nu skal en brobygger styrke samarbejdet i Thisted Kommune.

Går du til genoptræning efter en operation, et fald eller noget helt tredje, så kan der være al mulig god grund til at fortsætte med at træne eller dyrke en ny aktivitet, når træningsforløbet slutter. Og netop overgangen fra de kommunale træningstilbud til Thys levende foreningsliv er det helt centrale for Kristine Damberg, der er ansat som brobygger i Træning og Rehabilitering.
Hun får fokus på at støtte ældre, borgere med kroniske sygdomme og andre funktionsnedsættelser til at opnå glæden ved et aktivt liv i fællesskab med andre, til gavn for den enkelte borger.

- Vi skal skabe endnu bedre betingelser for at borgere, der ved egen hånd ikke formår at komme ud i aktive og sociale fællesskaber, skal opleve glæden ved vores mangfoldige foreningsliv i Thy’, siger Kristine Damberg, som allerede er gået i gang med indsatsen.

Tæt samarbejde med foreningslivet

Det kræver målrettet koordinering, når der skal bygges bro på tværs af sektorer, og Kristine Damberg kommer til at samarbejde tæt med det Thy’ske foreningsliv og frivillig-område, der har aktiviteter rettet mod målgruppen.

- Det er vigtigt, at vi sammen kan udvikle vores fælles trædesten, så det bliver en succes for både bor-gerne og foreningerne. Derfor bliver det også vigtigt at understøtte de lokale aktivitetstilbud som befinder sig i de mindre byer i kommunen, foruden vores kommende fyrtårn for sundhed, idræt og events, Thyhallen-Center for Sundhed, fortæller hun.

Kristine Damberg er ansat som brobygger i Træning og Rehabilitering i Thisted Kommune. Hun skal matche borgere i kommunale træningstilbud med lokale foreninger.

Kristine Damberg elsker at arbejde i krydsfeltet mellem sundhed, fysisk aktivitet og foreningsfællesskaber for sårbare målgrupper. Det handler nemlig ikke kun om at få lavet øvelser eller få pulsen op:

- Brobygning for denne målgruppe kommer helt til sin ret, når en borger med vores indsats, finder en aktivitet, hvor skavanker og triste følelser delvist kan ’’parkeres udenfor døren’’, fordi der er fyldt op med latter, gode relationer og sjove aktiviteter. Pludselig bliver det at gå til en aktivitet ikke et middel, men målet i sig selv, fordi det får en positiv indvirkning på hele borgerens tilværelse.

Har selv oplevet funktionstab

Den nye brobygger kommer med en baggrund som kandidat i humanfysiologi, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, samt aldring. Hun har stået i spidsen for flere projekter rettet mod sårbare målgrupper og deres vej ind i aktivitetstilbud og sociale fællesskaber.
Selv har hun i sine ungdomsår siddet i kørestol.

- Jeg ved, hvad det vil sige, når sygdom eller kroppens skavanker tager styring på hverdagen og hvilken følelse af afmagt, det kan efterlade dig med. Jeg følte et stort identitetstab og høj grad af ensomhed som følge af mit tabte funktionsniveau. Jeg gennemførte et intensivt genoptræningsforløb og fortsatte træningen på egen hånd i et lokalt aktivitetstilbud. Der var det fællesskabet og aktiviteterne der banede vejen for, at jeg genfandt mit mod på og glæden ved tilværelsen, fortæller hun.

Det handler om mere end blot at få pulsen op. Den nye brobygger som Thisted Kommune har ansat skal have fokus på at støtte ældre, borgere med kroniske sygdomme og andre funktionsnedsættelser til at opnå glæden ved et aktivt liv i fællesskab med andre.

Skal dit tilbud med?

Netop glæden ved fællesskaber i aktiviteter af fysisk og social karakter, bliver en krumtap for brobygnings-indsatsen for borgerne i træningsforløb, i Thisted Kommune.

- Der er mange spændende uforløste potentialer i kommunen som jeg glæder mig til at realisere sammen med mine samarbejdspartnere. Vi har flere broer i Thy – jeg bygger dem gerne sammen med andre - mellem mennesker.

Kristine er netop nu ved at opdatere ”Gå I Gang-pjecen” og kontakter tovholderne bag aktivitetstilbuddene beskrevet i folderen.
Er I en forening/selvejende institution/selvorganiseret gruppe, som ønsker at tale med Kristine om brobygning i Thisted Kommune, eller ønsker jeres aktivitet beskrevet i folderen, kan hun kontaktes via e-mail på: krda@thisted.dk.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00