Klimaalliancen Thy får stor ros: Klar med tydelig plan for CO2-reduktion

Publiceret 17-09-2021

Thy er gået forrest for at vise vejen mod en grønnere fremtid og har udarbejdet én samlet rapport, der gør det konkret og tydeligt, hvad der skal til for at nå de nationale klimamål.

Lars Peter Christiansen er formand for Klimaalliancen Thy.

Det er et aldeles fremragende stykke arbejde, og det er vidunderligt konkret. Der er netop taget udgangspunkt i, at det kræver samarbejde, hvis vi skal nå de klimamål, der er sat.

Sådan lyder vurderingen af den nye rapport ‘Klimavisioner i Thy’ fra Henrik Lund, der er forsker ved Aalborg Universitet.

Rapporten, der blev offentliggjort i den her uge, beskriver konkret, hvad der skal til for, at Thy kan levere en 70 procents reduktion i CO2-udslippet inden 2030.

Der er altså tale om en lang række anbefalinger til den grønne omstilling i Thy.

De anbefalinger udspringer af et samarbejde mellem flere lokale organisationer på tværs af sektorer.

Det overordnede mål er klart. Thy skal tage ansvar og sikre, at Thy når det nationale klimamål om en 70 procents reduktion. Det kræver, at vi sænker CO2-udledningen i Thy med 372.700 ton årligt.

Det fortæller Lars Peter Christiansen, der er formand for Klimaalliancen Thy.

- Du er ansvarlig for, hvad du gør, men du er i høj grad også ansvarlig for, hvad du ikke gør. Vi står i en situation, hvor vi har reduceret C02-udslippet i Thy med 40 procent siden 1990, men vi mangler 30 procent, og vi har kun ni år tilbage til at komme i mål. Derfor skal der handles nu.

Stærkt arbejdsredskab

Borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard fortæller, at hun er meget glad for rapporten.

- Det er en rigtig flot rapport, der gør et emne, som kan være meget abstrakt og svært at arbejde med, konkret og tilgængeligt. Det er et rigtig stærkt værktøj for den grønne omstilling i Thy, og nu skal vi bare i gang, siger Ulla Vestergaard.

Dansk Industri fremhæver også rapporten som et arbejdspapir, andre kan lære noget af.

- Det er et stærkt eksempel på, hvordan man kan arbejde med grøn omstilling lokalt, og det vil vi sagtens kunne bruge overfor andre kommuner og lande, siger Anne Højer Simonsen, der er vicedirektør i Dansk Industri.

Men hvad er det så for anbefalinger, Klimaalliancen Thy har til Thys grønne fremtid?

Overordnet set deler rapporten de anbefalede indsatser ind i tre spor.

Implementeringssporet

Det første spor indeholder de greb og værktøjer, vi har mulighed for at bruge allerede nu. Det vil sige, at det er ting, hvor teknologien og den nødvendige viden på området allerede eksisterer, så det handler bare om at sætte i gang. Og de tiltag kan faktisk dække 67 procent af den mængde CO2, vi samlet set skal reducere udslippet med.

I det spor er det især to håndtag, der skal skrues på:

  • Udnyttelse af lokale biomasseressourcer til produktion af grøn gas.
  • Udtagning af lavbundsjorde.

De to ting kan tilsammen sikre en reduktion i CO2’en på op til 138.000 ton årligt.

Derudover anbefales det også, at man udfaser de fossile brændsler alle steder, hvor det er muligt i opvarmning i private hjem og i forbindelse med industri. Det vil altså sige, at for eksempel olie- og naturgasfyr skal udfases.

Udviklingssporet

Det andet overordnede spor er udviklingssporet. Her finder man anbefalinger, der er afhængige af teknologier, der ikke er klar til at komme på markedet endnu. Men det er kendte teknologier, som der forskes massivt i.

Det spor skal samlet set give en reduktion i CO2-udledningen på 120.110 ton årligt.

I det spor arbejder man især med fire ting:

  • CO2-fangst, som er en metode til at fange og udskille CO2 i ren form fra røggas og biogas. Den teknologi har allerede været demonstreret på Kraftvarmeværk i Thisted. Indfanget CO2 kan transporteres til et CO2-lager, hvor gassen kan bortskaffes – for eksempel i underjordiske lagre.
  • Power-2-X er en betegnelse for at omdanne elektricitet til brændsler, materialer eller gødning. Det sker via en såkaldt brintproduktion, og gevinsten er, at man for eksempel kan producere syntetisk brændstof, der kan erstatte diesel og benzin.
  • Produktion af biochar og bioolie. Biochar er et materiale, der består af svært nedbrydeligt kulstof, som kan tilføjes til landbrugsjord, som en form for gødning. Det gode ved biochar er, at det ikke nedbrydes til CO2 af jordens mekanismer i samme hastighed, som man ser i dag. I stedet opbygges der et varigt kulstoflager i jordlaget.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00