Der er indgået et budgetforlig i Thisted kommune: Få overblikket her

Publiceret 28-09-2021

Seks partier og et mandat uden for parti er blevet enige om økonomien for det kommende år i Thisted Kommune.

Politikerne i Thisted Kommune har forhandlet en aftale om kommende års budget på plads.

Socialområdet, klimaudfordringerne og byudvikling bliver helt centrale dele af budgettet for 2022 i Thisted Kommune.

Det fremgår af et budgetforlig, som 25 ud af Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har indgået. Liberal Alliance og SF er ikke med.

Udgangspunktet for budgetforliget er, at Thisted Kommune har en sund økonomi og dermed også gode vilkår for at investere langsigtet i udviklingen af kommunen.

Det fortæller Ulla Vestergaard, der er borgmester i Thisted Kommune.

- Vi er heldigvis i en situation, hvor vi har mulighed for at løfte områder i kommunen, hvor vi oplever, at der er flere og flere, der har brug for hjælp. Derudover har det været vigtigt for os at holde et fokus på den grønne omstilling og sikre spændende projekter inden for byudvikling, fortæller Ulla Vestergaard.

Løft til socialområdet

I budgetforliget kan man blandt andet læse, at politikerne bag har haft fokus på at sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling til gavn for blandt andet de borgere, der benytter sig af de sociale tilbud i Thisted Kommune.

Det fokus springer ud af analysen ’Helhedsplan for Socialområdet’, der har gennemgået hele socialområdet for at se på, hvordan området kan tilpasses de behov, der er i fremtiden.

Derfor er der afsat 87,5 millioner kroner til socialområdet frem mod 2025, som både skal bruges på investeringer i anlæg og service.

Da analyserne af socialområdet også viser, at der kan forventes et udgiftspres på specielt voksenområdet, er der også tilføjet flere midler til at dække driften på det område.

Fart på den grønne omstilling

Det andet fokuspunkt i budgetforliget er den grønne omstilling, hvor der er blevet sat penge af til at udarbejde en Energi- og Ressourcestrategi, der understøtter arbejdet fra Klimaalliancen Thy. Målet er en markant CO2-reduktion frem mod 2030.

Arbejdet med Energi- og Ressourcestrategi-strategien sættes i gang i foråret 2022. Samtidig har forligs-parterne besluttet, at der skal større fokus på bæredygtighed i de indkøb, der foretages i Thisted Kommune. Der vil derfor blive sat gang i et arbejde, som skal indarbejde bæredygtigheds-begrebet i Thisted Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi.

Ønsker om et byudviklingsprojekt

Omkring byudviklingen ønsker parterne bag forliget at sætte gang i et byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8 i Thisted. Byudviklingsprojektet skal åbne op for etableringen af nye boliger og eventuelt erhverv.

For at skabe rammerne for byudviklingsprojektet skal der findes en alternativ placering til kommunens job-center. Der skal derfor sættes gang i en undersøgelse af mulighederne for alternative placeringer til jobcenteret.
I alt er der fra 2022 og frem til 2024 afsat 52,5 mio. kr.

- Vi er meget tilfredse med budgetforliget, som vil give et markant løft til områder i Thisted Kommune, samtidig med at vi sætter gang i ambitiøse projekter, der er afgørende for at fremtidssikre det gode liv i Thy, siger Ulla Vestergaard.

Forlig skal 2. behandles

Før budgetforliget er endeligt vedtaget, skal det behandles 2. gang af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Ud over de tre hovedelementer blev politikerne med aftalen også enige om en række bevillinger til eksempelvis sagsbehandlingen på familieområdet, sagsbehandlingen af landbrugssager, tilskud til driften af Kirsten Kjærs Museum og Hanstholm Fyr. Beløbet i samarbejdsaftalen med Thy Turistforening forhøjes også.

Derudover gives der en ekstra bevilling til ældreområdet, penge til vedligeholdelse af selvejende haller og klubber og penge til at støtte det lokale engagement i arbejdet frem mod større biodiversitet. Det sker ved at afsætte penge til Danmarks Vildeste Kommune.

Og så var forligs-parterne enige om at lave en rammebesparelse på ledelse – central administration på 3,0 mio. kr.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00