Erhvervsliv tror på CO2-lagring: Det kan blive et væksteventyr for Thy og hele Nordjylland

Publiceret 28-10-2021

Det er ikke kun klimaet, det vil gavne, hvis der bliver etableret et anlæg til CO2-lagring i Thy. Det kan også generere rigtig mange arbejdspladser og gøre eksisterende virksomheder klimaneutrale. Sådan lyder det fra flere aktører i erhvervslivet.

Arkivfoto.

På Hanstholm Havn bliver der hver dag landet, solgt og bearbejdet store mængder fisk og skaldyr. Havnen har i årtier været et knudepunkt for handel med konsumfisk, og i dag er Hanstholm Havn Danmarks største fiskerihavn og har Europas største fiskeauktion.

Men i fremtiden skal det ikke kun handle om fisk på Hanstholm Havn. Havnen vil være grøn - rigtig grøn.

Med den nye havneudvidelse er der blevet gjort plads til ambitionerne og visionen om at blive Danmarks første CO2-neutrale fiskerihavn.

Én af de ting, der arbejder i den retning, er etableringen af et såkaldt CO2-lager ved Hanstholm.

Det fortæller Nils Skeby, der er direktør i Hanstholm Havn.

- Bæredygtighed og CO2-neutralitet er ved at vinde frem som konkurrenceparametre blandt havnene, og hvis der bliver etableret et CO2-lager ude i Nordsøen, så tror vi på, at Hanstholm Havn vil få en unik styrkeposition som et afgørende logistikpunkt for CO2. Den mulighed hilser vi meget velkommen, siger Nils Skeby.

CO2-lager ud for Hanstholm kan blive en realitet

Lige nu er netop CO2-fangst og lagring et emne, der bliver talt meget om blandt politikere, erhvervsliv og forsyningsselskaber i hele Nordjylland. Flere ting tyder nemlig på, at den nye teknologi kan ende med at rykke ind i Thy.

Det skyldes, at foreløbige undersøgelser viser, at der er optimale vilkår for at lagre CO2 i undergrunden ud for Hanstholm.

CO2-lagring er endnu ikke realiseret i tilstrækkelig stor skala nogen steder, men flere forskere vurderer, at det vil få afgørende betydning for den grønne omstilling.

CO2-fangst og lagring er en teknologi, der indfanger CO2 og uskadeliggør det ved at pumpe CO2'en ned i et lager - eller ved at omdanne det til for eksempel grønt brændstof.

Ender et CO2-lager med at blive en realitet i Nordsøen ud for Hanstholm, vil det være en stor gevinst for Thy – og hele Nordjylland.

Det vurderer Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

- Potentialet i CO2-fangst og lagring er enormt. Det kan ende med at skabe en helt ny industri i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det vil generere rigtig mange nye arbejdspladser, siger han.

Philip Fosbøl, der er forsker under DTU’s Institut for Kemiteknik, forudser endda, at det kan ende som Danmarks nye eksporteventyr.

- Det kan skabe en milliardeksport for Danmark – ligesom vi har set med vindmølleindustrien - men det er klart, at det kræver massive investeringer. Det gælder, uanset hvilken teknologi vi vælger at prioritere på vejen mod den grønne omstilling, siger han.

CO2 kan blive en ressource i fremtiden

Men hvorfor er det en positiv ting at være hjemsted for et CO2-lager, hvor der potentielt skal lagres store mængder af CO2 – som kan komme langvejsfra?

Det skyldes overordnet set to ting.

For det første forskes der i at omdanne CO2 til en ressource. Det kan for eksempel være grønt brændstof til fly og skibe. Bliver det en effektiv og udbredt teknologi, kan CO2 pludselig ende med at blive en eftertragtet ressource.

Det fortæller Nils Skeby, der er direktør på Hanstholm Havn.

- Vi kan for eksempel se allerede nu, at der bliver arbejdet på at producere motorer til skibe, der kan sejle på metanol, som bliver dannet af CO2. Derfor kan et CO2-lager og en industri til håndteringen af CO2’en i Hanstholm blive en stor styrke, siger han.

Et CO2-lager fungerer ved, at man pumper CO2'en ned i lag i undergrunden. Det kræver nogle helt særlige betingelser, som man forventer at finde ud for Hanstholm. Grafik udlånt af Geoviden.dk

For det andet er der industrier i Thy, Danmark og hele verden, hvor man ikke kan undgå at udlede CO2. I de tilfælde er det en stor værdi for virksomhederne, er de er placeret et sted, hvor de har adgang til et CO2-lager, så de har mulighed for at producere CO2-neutralt.

Én af de virksomheder er Aalborg Portland, der producerer cement.

- Potentialet for CO2-fangst og lagring er hypotetisk set, at vi i Aalborg Portland kan fjerne noget af den CO2, vi ikke kan undgå at udlede. Der er stadigvæk en del uklarheder, men på sigt er CO2-fangst og lagring uundgåeligt for os, siger Thomas Uhd, der er Head of Sustainability & External Relations hos Aalborg Portland.

Stort regionalt samarbejde

I Thy er der derfor en velvilje over for udsigterne til et potentielt CO2-lager. Det er blandt andet én af de ting, der bliver peget på i en stor klimahandlingsplan, som er blevet udarbejdet af Klimaalliancen Thy, som er et stort samarbejde mellem kommunen, forsyningsselskaber og flere andre aktører i Thy.

Det er også tænkt ind i det regionale projekt Vækstteam Nordjylland, hvor en række toneangivende samarbejdspartnere er gået sammen om at gøre CO2-fangst, lagring og udvikling af grønne brændstoffer til et såkaldt erhvervsfyrtårn for Nordjylland, som man vil satse på at udvikle.

Derfor vurderer Troels Ranis også, at det er relevant at kigge på Nordjylland, når man skal udvikle CO2-fangst og lagring.

- Man har gjort et stort forarbejde, og der er en bred opbakning og samarbejde i Vækstteam Nordjylland, der gør det oplagt at starte her. Der er potentialet for en regional klynge, og det er den rigtige måde at gribe udviklingen af den her industri an på, siger Troels Ranis.

Bliver CO2-lageret en realitet, kan det få stor betydning for den grønne omstilling. Arkivfoto.

I Hanstholm håber Nils Skeby, at CO2-lageret i undergrunden ud for Hanstholm bliver en realitet.

- Vores DNA er fiskeriet, men jeg er overbevist om, at de to ting sagtens kan sameksistere, og at CO2-lageret på sigt endda vil gavne fiskeriet, siger han.

Den holdning deler Jan Hansen, der er formand for Hanstholm Fiskeriforening.

- Vi tror på - og forventer - at det ikke vil begrænse fiskeriets muligheder, så vi går positive ind i det her. Vi vil gerne have grøn energi på havnen. Og for hele Thys skyld vil vi gerne have den udvikling, siger Jan Hansen.

Status lige nu

På nuværende tidspunkt er arealet ud for Hanstholm én af flere lokationer, der kan blive udvalgt til nærmere undersøgelse af undergrunden.

Bliver arealet udvalgt, vil undergrundens struktur blive kortlagt med blandt andet seismiske undersøgelser.

Viser det sig at være velegnet til CO2-lagring – som man forventer – kan et CO2-lager på stedet blive en realitet.

Du kan læse mere om, hvordan CO2-lagring fungerer her: Link til artiklen "Forstå hvorfor særlige jordlag i Thy kan blive et stærkt våben i klimakampen". 

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00