De skal få klassekammeraterne op af stolene

Publiceret 19-11-2021

Små aktivitets-pauser skal forbedre skoledagen, og efter et ønske fra eleverne om mere bevægelse er der nu uddannet bevægelsescoaches i samtlige folkeskoleklasser fra 4. til 9. klasse i Thisted Kommune.

Sara Bakke (t.v.) og Kirstine Hove er to ud af 126 nye bevægelsescoaches, som er blevet uddannet til at være med til at få mere bevægelse ind i skoledagen

En skal agere modvillig klassekammerat. En anden er den, der hele tiden stiller spørgsmål til det, de er i gang med, og midt i kredsen af folkeskoleelever står Kirstine Hove og Sara Bakke fra 9.b. på Snedsted Skole. De instruerer gruppen af jævnaldrende i en aktivitet, hvor alle er på benene og skal flytte fødderne hurtigt. De griner, samarbejder og bevæger sig.

Vi er på kursus med elever fra alle 7., 8. og 9. klasserne på Sjørring og Snedsted Skole. De er denne dag samlet for 3. og sidste gang, inden de kan kalde sig uddannede bevægelsescoaches.

- Det er os, der nu kan være med til at sørge for, at der kommer mere bevægelse ind i vores skoledag. Folk vil gerne bevæge sig, og det er både sjovt og giver noget fællesskab i klassen, forklarer Kirstine Hove.

Findes på alle 15 folkeskoler

Fra nu af har hun mandat - og faglighed - til at hjælpe klassekammeraterne i gang. Det samme har 125 andre elever rundt om på de 15 folkeskoler i Thisted Kommune.

Ideen om at klæde to elever i alle klasser fra 4. til 9. på til at være ambassadører for bevægelse i skoletiden er kommet efter et ønske fra fælleselevrådet i kommunen om øget fokus på bevægelse i skoledagen:

- Da fælleselevrådet kom med et stort ønske om mere bevægelse i både undervisningen og skoledagen generelt, var det vigtigt at finde en model, der inddrager eleverne. Med de nye bevægelsescoaches ligger retten til initiativet både hos eleverne, lærerne og pædagogerne, og de kan, i samarbejde, hurtigt planlægge bevægelsesaktiviteter f.eks. som pauser i undervisningen, siger Per Overgaard, chef for undervisning og fritid i Thisted Kommune.

Der er udpeget to bevægelsescoaches i alle 4. til 9. klasser på folkeskolerne i Thisted Kommune. Ønsket om mere bevægelse i skoledagen er kommet fra fælleselevrådet i kommunen.

Bevægelse giver glæde

De mange bevægelsescoaches har på kurset fået forskellige redskaber, til at fungere som klassecoach. De har gennemgået og afprøvet et katalog med aktiviteter, og så har de lært, hvordan de kan motivere kammerater, som måske ikke altid synes, det er fantastisk at blive sat i gang.

- Jeg synes mest, vi oplever, at alle er meget glade for at komme op af stolen og bevæge sig. Vi bliver alle mere friske i hovedet og mere klar til undervisningen. Vi kan bedre koncentrere os, siger Sara Bakke fra 9.b. på Snedsted Skole om de foreløbige erfaringer på hjemmebanen.

Korte aktiviteter på klassen

To lokale instruktører er af DGI Nordjylland blevet klædt på til at uddanne de nye bevægelsescoaches. Målet med kurset er at åbne elevernes øjne for de mange muligheder for aktiviteter på mellem 5 og 15 minutter, som kan sættes i gang i for eksempel klasseværelset:

- Vi har gjort meget ud af at tænke aktiviteterne ind i de rum, hvor eleverne er i forvejen. Det må ikke handle om, at man skal have adgang til en hal eller en gymnastiksal for at kunne sætte noget i gang, forklarer Rikke Brinch Jørgensen, der er den ene instruktør.

Hun pointerer samtidig, at det langtfra er nok, at eleverne nu ved, hvad de skal gøre:

- Potentialet for at få skabt mere bevægelse på den her måde er stort, for nu har eleverne redskaberne, men ude på skolerne bliver der en opgave for ledelsen og lærerne med at skabe rum til de korte aktiviteter og bakke op om elevinitiativet. Alle kan få stor glæde af det, men det kommer ikke af sig selv, siger Rikke Brinch Jørgensen.

Rikke Brinch Jørgensen (t.h.) er den ene af to instruktører. De har lavet et kursus på 3x3 timer for eleverne i 4. til 9. klasse, så de nu kan fungere som bevægelsescoaches i deres klasser.

Brug for opbakning

Den opfattelse deler Linette Blåbjerg. Hun er lærer på Snedsted Skole og tilknyttet de nyuddannede bevægelsescoaches på skolen:

- Jeg kan se værdi i det her. Allerede nu har jeg oplevet nogle elever, som bliver glade og positive af de små bevægelsespauser, men jeg er også bevidst om, at vi i lærergrupperne skal finde fælles ”fodslaw” og bakke op om tiltaget, for at vi lykkes, siger hun.

I alle klasser kommer der fremover til at hænge en stor planche, hvor man kan planlægge aktiviteter og huske hinanden på det vigtige i at få rørt kroppen. Eleverne på dagens kursus i Sjørring har været med til at udtænke den, og de glæder sig til at tage planchen i brug:

- Den gør det nemmere at få et overblik. Vi kan hurtigt se, hvad vi får gjort, og hvor lang tid en aktivitet tager. Jeg tænker, den er god i forhold til at holde fast i målet om mere bevægelse, siger Sara Bakke fra 9.b. på Snedsted Skole.

Planchen, som kommer til at hænge i alle klasser, er et redskab for Mathias Hansen (t.v.) og Lauge Munkholm som går i 7.a. på Snedsted Skole. Med den kan de sammen med lærerne planlægge bevægelsesaktiviteter, og den kan bruges som hjælp til at huske alle på, at det er vigtigt at bevæge sig.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00