Regeringen vil satse på CO2-lagring: Havplan udpeger område ud for Hanstholm

Publiceret 24-06-2021

Undergrunden kan vise sig at blive et vigtigt element i arbejdet med at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren. Derfor glæder det Thisted Kommune og Hanstholm Havn, at regeringen har fokus på at undersøge muligheden for CO2-lagring.

Arkivfoto.

- Det kan blive et afgørende skridt for vores klima og et grønt væksteventyr for hele Thy.


Sådan siger borgmester Ulla Vestergaard, efter regeringen i dag har meldt ud, at den ønsker at lagre tonsvis af CO2 i undergrunden i forbindelse med regeringens såkaldte CCUS-strategi.

Det kan vise sig at få stor betydning for Thy.


En del af dagens udmelding lyder nemlig, at regeringen ønsker at afsætte midler til at undersøge undergrunden flere forskellige steder i landet med henblik på at finde velegnede steder til CO2-lagring. Og ifølge regeringens havplan, der er i høring lige nu, er ét af de steder et område cirka 25-30 kilometer ud for Hanstholm.

Den viden, vi allerede har, tyder nemlig på, at der er en værdifuld undergrund ud for Hanstholm. Faktisk minder undergrunden ud for Hanstholm om undergrunden i Thisted, hvor man på de geotermiske anlæg har gode erfaringer med at hente varmt vand op, udnytte varmen og pumpe det ned igen.

Binder CO2 i jorden

Nu får Thy måske muligheden for at hjælpe klimaet ved at pumpe CO2 ned under havbunden, og de yderligere undersøgelser, regeringen nu ønsker at sætte i gang, skal bekræfte potentialet.

Det glæder Ulla Vestergaard:

⁃ Vi har alle en fælles opgave i at få nedbragt CO2-udslippet markant. Det er ikke en let opgave, og derfor håber vi, at undergrunden ud for Hanstholm kan vise sig at være en del af løsningen, siger hun.

CO2-lagring vil sige, at man pumper indfanget CO2 langt ned under havbunden i nogle jordlag, som er i stand til at absorbere og binde CO2’en. Det kræver en særlig sammensætning af strukturer i undergrunden, og det er de strukturer, der nu skal undersøges.


Skulle det vise sig, at undergrunden ud for Hanstholm er velegnet, vil man kunne etablere en rørføring, som vil løbe under vandet ud til en brønd, som står på havbunden.

Stort potentiale for Hanstholm Havn

Bliver det en realitet, vil det langt fra kun være gavnligt for klimaet, men også åbne op for en masse nye muligheder for grøn vækst og udvikling på Hanstholm Havn, der netop har afsluttet en stor udvidelse af havnearealet. Det vurderer Niels Skeby, der er havnedirektør på Hanstholm Havn.


Hanstholm Havn har nemlig en vision om at skabe Europas første CO2-neutrale fiskerihavn, hvor der skal være et stærkt fokus på udnyttelse af de stedbundne ressourcer. Det kan for eksempel være lagring og brug af både importeret og lokal CO2, vind fra vindmøller og fiskeaffald fra industrien.

- Vi er altså trukket i tøjet til en helt ny epoke, hvor havnens stærke position inden for fiskeri vil få følgeskab af grøn energi, som havnens næste store vækstdynamo. Derfor ser vi et meget stort potentiale i at agere service- og logistikhavn for aktiviteter forbundet med CO2-lagring i havbunden ud for Hanstholm, fortæller Niels Skeby.


Han mener blandt andet, det kan skabe en stærk synergieffekt til havnens planer om at realisere Hanstholm Energifællesskab på land, som på sigt kan blive aftager af store mængder CO2 fra rørledningen.

⁃ Og så er der ingen tvivl om, at det vil give ekstra aktivitet over kaj, mere industri og flere lokale arbejdspladser, siger Niels Skeby.

Thy kan blive et knudepunkt for grøn vækst

Den vurdering er borgmester Ulla Vestergaard enig i. Faktisk kan et storskala CO2-lager blive løftestang for udviklingen af fremtidens energi-infrastruktur for fangst, anvendelse og lagring af CO2.

Denne udvikling vil kunne binde Danmark sammen og etablere Hanstholm som knudepunkt i forhold til vores nordeuropæiske nabolande.

De store CO2-udledere findes nemlig i områderne omkring Aalborg, Aarhus, København, Oslo, Gøteborg, Stockholm og i de tyske industriområder. Alle områder, som vil kunne udskibe deres CO2 til lagring i Hanstholm eller til anvendelse via en fremtidig dansk energi-infrastruktur med udspring i Hanstholm.

⁃ Bliver det en realitet, vil Hanstholm kunne blive et epicenter for grøn udvikling og vækst. Der vil være en lang række virksomheder, der vil kunne se sig selv her, fordi det giver dem unikke muligheder for at nedbringe deres CO2-aftryk, siger Ulla Vestergaard.

Thisted Kommune har sammen med en række partnere igennem længere tid arbejdet på at få finansieret undersøgelserne af havbunden. Senest har borgmester Ulla Vestergaard og Lars Peter Christiansen fra Thy Mors Energi bidraget til et projekt i det nordjyske vækstteam under Erhvervsministeriet, der skal gøre CO2-fangst, lagring og anvendelse til et nordjysk fyrtårnsprojekt.


Det er endnu uvist, om der vil være flertal for regeringens udspil i Folketinget.

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted