700 millioner til Thy og Mors: Nu bliver udvidelsen af rute 26 en realitet

Publiceret 28-06-2021

Regeringen og Folketingets partier har præsenteret en ny trafikaftale under navnet 'Infrastrukturplan 2035', der blandt andet indeholder en udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund.

Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune, og Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune, står sammen med erhvervsminister Simon Kollerup ved J Hundahl A/S i Thisted.

Der er gode nyheder til Thy og Mors i 'Infrastrukturplan 2035', som regeringen og Folketingets partier netop har præsenteret på et pressemøde.

En årelang kamp for at få udvidet Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning bliver nu endelig en realitet.

Den nyhed kunne erhvervsminister Simon Kollerup dele i dag, hvor han var på besøg på J Hundahl A/S, der er én af de virksomheder i Thy, der er dybt afhængig af, at der bliver mindre trængsel på ruten, der binder Thy sammen med motorvejsnettet.

- Nu sker det. Endelig er der et bredt forlig, som man ikke skal være bange for, forsvinder ved næste valg. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel mange år frem i tiden, lyder det fra Simon Kollerup.

I alt er der afsat 700 millioner kroner til at udvide Rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund. Denne strækning er med i første del af aftalen, og det betyder, at arbejdet allerede kan gå i gang fra 2023.

Derudover er der også sat penge af til at udvide Rute 34 mellem Skive og Haderup i anden del af aftalen, der kan realiseres fra 2031. Til den tid vil hele Thy altså være koblet på motorvejen ved Herning med den nye og udvidede landevej.

Afgørende for erhvervslivet

Det kommer til at få stor betydning for erhvervslivet. Det fortæller Søren Hundahl, der er indehaver af J Hundahl A/S.

- Det virker måske ikke som det store problem, at der er kø og trængsel på landevejsstrækningen, men når du regner ud, hvad det koster i løbet af et år i timeløb, benzin, forsinkelser i leveringer mv., så bliver det til rigtig mange penge. Enhver kilometer, der kan afvikles hurtigere, er penge på bogen, siger han.

Dagens nyhed om, at der nu kommer asfalt til Thy og Mors, har været længe undervejs. I årevis har en komité bestående af kommunalpolitiske, regionalpolitiske og erhvervsmæssige interesser i sagen kæmpet for, at politikerne på Christiansborg skulle se, at der er behov for en udvidelse af Rute 26 og Rute 34.

Erhvervsminister Simon Kollerup bliver vist rundt på J Hundahl A/S af indehaver Søren Hundahl.

Borgmester Ulla Vestergaard er stolt over det arbejde, komitéen har udført.

- Der er blevet lavet et stort stykke arbejde. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, og vi er stået sammen om vores budskaber. Jeg er ikke i tvivl om, at det har gjort en forskel under forhandlingerne på Christiansborg, siger hun.

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup er komitéens arbejde da også blevet set og hørt.

- Komitéen har i årevis været vedholdende i deres arbejde med at gøre os opmærksomme på, at der er et problem på den her strækning. Det har gjort, at vi er nået hertil, hvor vi er i dag, siger han.

Før arbejdet med udvidelsen af rute 26 går i gang, skal der laves en hurtig VVM-redegørelse. Den skal være med til at pege på de delstrækninger, hvor udvidelsen vil få den største effekt. I det arbejde vil de lokale interesser også blive hørt.

Fakta om Infrastrukturplan 2035:

 • Øget kapacitet på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm samt ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 ved Thisted.
  • Rute 26 udgør sammen med Rute 11 og 34 de vigtigste vejforbindelser til Hanstholm.
  • En opgradering af rute 26 vil sikre en hurtigere adgang til motorvejsnettet for virksomheder og borgere i området samt skabe grundlag for fortsat erhvervsudvikling og understøtte Hanstholm Havn. 
  • Med henblik på at belyse behov og muligheder for at opgradere Rute 26 og 34 blev der i 2012 gennemført en forundersøgelse af den 135 km lange strækning mellem Herning og Hanstholm. 
  • Med udgangspunkt i en ny VVM-undersøgelse gennemføres der kapacitetsforbedringer på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm. Derudover ombygges krydset ved Rute 11 og 26 ved Thisted med henblik på at forbedre fremkommeligheden og spare tid for trafikanterne. 
  • Med projektet afsættes samlet 0,7 mia. kr. 
  • I forbindelse med VVM-undersøgelsen og det videre arbejde inddrages kommuner og det lokale erhvervsliv.  
 • Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N
  • Den ca. 15 km lange strækning på Rute 34 fra Haderup Omfartsvej til Skive har en smal og utidssvarende tværprofil med en kun 6 meter bred kørebane, og der er ikke cykel- og stiforbindelser på strækningen.
  • Rute 26/34 forløber videre 4,5 km gennem Skive, hvor den centrale del af strækningen har bymæssig karakter, og hvor knap halvdelen af strækningen har lave hastighedsbegrænsninger. 
  • Derfor er det vanskeligt at foretage en væsentlig opgradering af strækningen i byzonen, hvor der skal tages hensyn til eksisterende bebyggelser. 
  • Projektet omfatter en opgradering af den ca. 15 km eksisterende strækning fra Haderup til syd for Skive samt en forlægning af ca. 5 km af rute 26 vest om Skive til 2+1 vej. 
  • Som led i projektet igangsættes en VVM-undersøgelse, og afsættes en ramme på 1,1 mia. kr. til at gennemføre projektet. 
  • Formålet er at sikre en bedre og mere sikker trafikafvikling samt reducere støjgenerne i Skive by. 
  • I VVM-undersøgelsen vil der desuden blive set nærmere på mulighederne for at etablere cykelstiforbindelser på strækningen.

Kilde: 'Infrastrukturplan 2035'.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00