Det betaler sig at være på forkant med BBR: Har du tjekket din ejendom?

Publiceret 21-01-2021

Mangelfuld registrering i BBR kan blive en alvorlig snubletråd, hvis du vil sælge din ejendom

Genrefoto. (arkiv)

Har du tjekket din BBR for nyligt?

Sandsynligvis ikke.

I hvert fald oplever Thisted Kommune, at mange boligejere for sent opdager, at det skulle de have gjort.

- Der kommer rigtig mange sager ind nu med henblik på lovliggørelse af byggerier, der er opført uden tilladelse, siger Ruby Kristensen, der er byggesagsbehandler i Thisted Kommune.

Typisk bliver det aktuelt at opdatere ejendommens BBR (Bygnings- og Boligregistret), når den skal sælges.

Måske er der opført drivhus, haveskur, udestue eller garage, uden at der er søgt tilladelse.
Hvis det samlede areal på disse bygninger overstiger 50 kvadratmeter – eller der for eksempel samlet er bygget mere end 12 meter langs skel til nabo, kræver det en byggetilladelse.

Hvis der ikke er søgt om det på opførelsestidspunktet, skal byggeriet lovliggøres senere. Men det kan blive dyrt – i både tid og penge.

Det er ikke unormalt med 5-6 ugers sagsbehandlingstid i forbindelse med lovliggørelse – og hvis sagen kræver høring, kan der gå endnu længere tid.

- Det forsinker selvfølgelig et salg, og derfor er det meget bedre at få tingene i orden i god tid inden, siger Ruby Kristensen.

Kan gøre købere urolige

Når BBR ikke er opdateret, kan det være en alvorlig snubletråd i forbindelse med salg af en ejendom.

Det kan ejendomsmægler Michael Wismann Larsen, indehaver af EDC Hanne & Hugo Larsen, Thisted, bekræfte.

- Meget ofte støder vi på huse, hvor BBR-meddelelsen ikke er opdateret i forhold til det faktuelle, og det kan betyde, at potentielle købere er tilbageholdende i en købssituation, siger Michael Wismann Larsen.

Det kan være, at en olietank er gravet op for flere år siden, men BBR er ikke opdateret.

- Så kan potentielle købere stå med en frygt for, at man overtager en risiko for olieforurening, selv om risikoen ikke er reel, forklarer ejendomsmægleren.

Hvis en carport ikke er påført BBR, kan det også være en forhindring for salg.

- Enkelte gange kan vi opleve, at potentielle købere trækker følehornene til sig, for hvad nu hvis carporten ikke kan godkendes – og den så pludselig skal fjernes?

I sidste ende kan hussælgere rende ind i en dyr erstatningssag over for købere, hvis der ikke er styr på BBR.

Gratis at søge om byggetilladelse

Når en kunde henvender sig til EDC, gennemgår de altid BBR-meddelelsen sammen.

- Hvis der er mangelfulde oplysninger, hjælper vi med at få tingene registreret korrekt, så et salg kan ske så gnidningsfrit som muligt, siger ejendomsmægler Michael Wismann Larsen.

I Thisted Kommunes sektion Byg og Byfornyelse er medarbejderne også meget villige til at hjælpe borgerne med at rette i BBR – eller vejlede i at søge byggetilladelse via bygogmiljoe.dk

- Vi er meget imødekommende. Vi sender gerne nyttige links, og man kan komme langt med fotos og mål samt luftfotos med afstand til skel, siger Ruby Kristensen.

Det er gratis at søge byggetilladelse før påbegyndelse af et byggeri.

Lovliggørelse på bagkant koster 606 kroner i timen. Udgiftsniveauet kan typisk spænde fra 2000 til 8000 kroner.

Guide: BBR – hvad, hvorfor, hvordan?

Hvad er BBR (Bygnings- og Boligregistret)?

Et landsdækkende register hvor alle bygninger og tekniske anlæg bliver registreret.
Det er ejers ansvar, at det, som er registreret i BBR, afspejler de faktiske fysiske forhold.

Hvad indeholder BBR?

Oplysninger om bygninger (anvendelse, opførelsesår, areal, materiale, vand- og afløb m.m. og tekniske anlæg såsom olietank, silo, gylletank, vindmølle, jordvarmeslanger osv.)
Adresse skal være korrekt registreret i BBR
Luftfoto – korrekt geografisk placering af bygninger.

Hvad får du som borger ud af, at BBR er korrekt?

Korrekt grundlag for ejendomsvurdering.
Korrekt grundlag for ejendomsskat.
Undgår problemer/forsinkelser med ejendomsmægler, advokat, kreditforening og forsikringsselskab, når/hvis du skal sælge dit hus.
Undgår lovliggørelsessag – som kan forsinke et evt. salg.
Undgår gebyr, da der ikke er gebyr på byggetilladelser, som ansøges rettidig – d.v.s. FØR byggeriet er opført.
MEN der er gebyr på lovliggørelsessager – beregnes efter forbrugt tid.

Hvornår skal du søge en byggetilladelse?

Når du udvider f.eks. boligarealet.
Når du har mere end 50 m2 sammenlagt af småbygninger som f.eks. udhus, drivhuse, overdækning, garage, carport og lign. Disse må ikke være integreret i enfamiliehuset.
En tilbygning til enfamiliehuset kræver altid byggetilladelse.
Selvom den tidligere ejer har udvidet boligarealet for mange år siden, skal der stadigvæk søges en byggetilladelse.
Som køber af et hus/ejendom bør du være opmærksom på, at alle bygninger og tekniske anlæg (f.eks. olietank) er registreret korrekt i BBR – også selv om det er sælgers ansvar. For efterfølgende kan det blive køberens pligt at søge en eventuel lovliggørelse.
Det er vigtigt, at opførelsesåret fremgår i ansøgningen, da dette skal registreres i BBR.

Hvor søger du en byggetilladelse?

Der skal søges digitalt på www.bygogmiljoe.dk

Du kan selv rette i dine BBR-oplysninger:

Hvis du har småbygninger, som kan registreres uden byggetilladelse – eller mindre ændringer i eksisterende bygninger, kan du selv rette i dine BBR-oplysninger ved at benytte selvbetjeningsløsningen på www.bbr.dk/ret.
Vær opmærksom på at reglerne i bygningsreglementet skal opfyldes eller hvis der er en lokalplan for dit område.

Hvor findes tegninger og tilladelser?

Du kan finde tegninger og byggetilladelser på www.weblager.dk.
Du kan finde din BBR- meddelelse på www.ois.dk