Nyt projekt skal sikre flere velkendte ansigter i hjemmeplejen

Publiceret 21-12-2021

Thisted Kommune har sammen med 24 øvrige kommuner fået midler af Socialstyrelsen til at afprøve såkaldte selvstyrende teams i hjemmeplejen. Håbet er, at det kan øge trivslen og trygheden hos borgerne.

Kan faste teams i hjemmeplejen gøre hverdagen bedre for de ældre borgere i Thisted Kommune og skabe en større arbejdsglæde blandt medarbejderne?

Det spørgsmål skal et nyt projekt være med til at finde svaret på.

Flere af landets kommuner har nemlig fået penge af Socialstyrelsen til at afprøve, om faste og tværfaglige teams kan styrke hjemmeplejen.
I Thisted Kommune lyder beløbet fra Socialstyrelsen på 6.994.528 kroner, og de skal bruges til at afprøve 3-4 faste teams i hjemmeplejeområdet Nordthy/Hannæs i løbet af de næste to år.

Projektet skal undersøge, om man kan øge livskvaliteten for de borgere, der modtager hjemmehjælp, fordi de vil komme til at møde færre forskellige medarbejdere i hjemmet.

Samtidig skal projektet gøre os alle klogere på, om mere faste relationer mellem plejer og borger gør det nemmere at arbejde med rehabilitering. Det vil sige, at man hjælper borgeren til at genvinde tabte funktioner og kræfter, så de har friheden til at kunne mest muligt selv.


Det fortæller Nina Odde, der er leder af hjemmeplejen i Thisted Kommune.


- Det er en rigtig spændende måde at arbejde på, som vi glæder os til at afprøve. I bund og grund handler det jo om at se på, hvor meget faste relationer kan styrke oplevelsen af omsorg og nærvær, siger Nina Odde.

Undersøge nye løsninger

De kommende år vil der komme flere og flere ældre, der har brug for hjælp. Derfor er det afgørende at være med fremme og undersøge nye måder at indrette plejeområdet på. Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

- Vi glæder os meget til at se hvilken erfaring og læring, projektet her vil give os, og hvordan vi kan bruge det fremadrettet. Derudover håber vi, at projektet kan vise, at hjemmeplejen i Thisted Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til dialog, medbestemmelse og udvikling, siger han.


Projektperioden løber fra januar 2022 til december 2023. Hvis projektet med selvstyrende teams i Nordthy/Hannæs viser sig at være en succes, vil projektet have sikret vigtige erfaringer og viden, som kan bruges i hjemmeplejen i hele Thisted Kommune, forklarer Nina Odde.

- Vores fineste opgave er, at borgerne får den omsorg og hjælp til rehabilitering, som de har brug for. Derfor er vi også altid på jagt efter nye metoder, der sikrer det på bedst mulig vis. Om faste teams er en del af løsningen, vil projektet her gøre os klogere på, siger hun.

Fakta

  • I efteråret 2021 afsatte Regeringen og dens støttepartier 190 millioner kroner, som landets kommuner kunne søge til lokale, selvstyrende teams.
  • Formålet med puljen er at yde tilskud til, at kommuner kan udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams.
  • Projektet om afprøvningen af selvstyrende teams i hjemmeplejen i Thisted Kommune har fået tilsagn om 6.994.528 kroner til anvendelse i projektperioden, der løber fra januar 2022-december 2023.
  • I alt har Socialstyrelsen modtaget 69 ansøgninger til puljen, hvoraf 25 projekter – heriblandt Thisted Kommunes projekt – har fået tilsagn om støtte.
  • På landsplan er der ansøgt for i alt 517,9 mio. kr. De støttede projekter modtager til sammen 191,6 mio. kr.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00