Thys grønne arealer skal blomstre og gro vildt

Publiceret 28-04-2021

Thisted Kommune har tilmeldt sig dysten om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.

Ole Andersen arbejder til dagligt med at pleje de grønne arealer rundt om Vibedal. I år har han påtaget sig en ny opgave – nemlig at så et kilo blomsterfrø på skrænterne. Han håber, blomsterne vil skabe glæde hos beboerne.

- Sammen kan vi gøre en forskel for Danmarks natur.

Sådan lød opfordringen fra miljøminister Lea Wermelin til alle landets kommuner tidligere på året – med en invitation om at tilmelde sig dysten om at blive Danmarks vildeste kommune.

Thisted Kommune er nu tilmeldt konkurrencen, og det betyder, at borgerne kan glæde sig til at blive involveret i et fyrværkeri af forskellige tiltag, der skal øge biodiversiteten og den vilde natur.

Tanja Binderup, leder af Landbrug og Natur, Thisted Kommune, oplyser, at kommunen selv tager de første skridt ved at forvandle udvalgte græsarealer i parker, ved skoler, børnehaver og ved ældrecentre og vejrabatter til grønne områder, der gavner biodiversiteten.

Dernæst håber kommunen, at virksomheder, boligselskaber og borgere vil lade sig inspirere til at lave mere biodiversitet på græsarealer, haver, marker, hække og fællesarealer.

Endelig er det håbet, at lokale borgerforeninger vil få mod på at lave biodiversitetsløsninger i og omkring landsbyerne.

Mere vild natur

Thisted Kommunes Drifts- og Anlægsafdeling har allerede udvalgt en vifte af perifere arealer, der med fordel vil kunne tilsås med blomsterfrø eller engblandinger til erstatning for ensartede græsplæner.

Det er eksempelvis volden ved genbrugspladsen i Hurup, jernbanegrunden i Hurup, et areal i Kromarken i Hanstholm, en nedrivningsgrund i Hundborg og et område i byfælleden i Thisted.


På udvalgte græsarealer, der plejer at blive klippet, vil man også se på, om der kan klippes sjældnere, sådan at der bliver langt græs til gavn for den naturlige flora.

Driftsassistent Bjarne Karlsen fortæller, at man også vil se på at minimere græsslåning i rabatter på steder, hvor det ikke går ud over trafiksikkerheden.

Fremadrettet vil kommunens indsats være baseret på en handleplan med tre ben.

Samarbejde på tværs i hele Thy

Den første er altså formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser, der skal øge biodiversiteten.

Den anden handler om en indsats for den vilde natur og de sjældne arter, der findes i Thisted Kommune. Dette skal ske gennem målrettede naturplejeprojekter og forbedring af yngle- og levesteder for nogle af de sjældne plante- og dyrearter.

Her kan der bygges på eksisterende samarbejde med Nationalpark Thy. Også bynært skal der skabes, genskabes eller forbedres naturområder til gavn for planter, dyr og mennesker.

Den tredje del af handleplanen retter sig mod skole- og undervisningsområdet. Det er målet at etablere små biodiversitetsområder i nærheden af skolerne, sådan at der skabes rig mulighed for, at natur, biodiversitet, vandkemi, naturpleje og interessekonflikter kan indgå i undervisningen.

Bonderøven kommer på besøg

 Med udgangen af 2022 kåres Danmarks vildeste kommune, hvor hovedpræmien er 1.000.000 kroner fra Den Danske Naturfond til gennemførelse af et naturprojekt. I løbet af projektperioden vil biolog Morten DD og Frank Eriksen (Bonderøven) sammen med et TV-hold besøge de kommuner, der har de vildeste projekter.

En udsendelse med dette vises i 2023.

Det er i øvrigt Frank Eriksen og Morten DD, der sammen med miljøministeren finder vinderen af konkurrencen.

Konkurrencen er en pendant til statens indsats for at rette op på biodiversitetskrisen. Staten har afsat 888 millioner kroner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00