Team GAVN gør nytte alle steder

Publiceret 22-04-2021

Udvalgte ledige visiteres til et særligt værksted i Park og Vej, der udfører en bred vifte af opgaver i Thisted Kommune.

Henning Sørensen, Lotte Svankjær, Max René Brund og Per Blach Jensen er de fire faste medarbejdere i GAVN.

Kløvning af brænde til brug ved offentlige shelterpladser, fremstilling af pallemøbler eller vask af statuer.

Det er eksempler på nogle af de opgaver, som Team GAVN er klar til at udføre.

Team GAVN er et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og Drifts- og Anlægsafdelingen i Thisted Kommune.

Det er et tilbud om aktivering til udvalgte ledige. I GAVN er det målet at beskæftige borgerne med udfordrende og motiverende opgaver, primært af praktisk karakter, med det for øje at hjælpe dem videre i uddannelse eller job.

GAVN er organisatorisk placeret i Park og Vej. For denne afdeling har en del opgaver, som der ikke specifikt er afsat midler til på Thisted Kommunes driftskonto.

Det kan være renovering af affaldsstativer, der ellers ville blive kasseret, renovering af bænke, flagstænger og strandkasser.

- Vi kan løse nogle samfundsnyttige opgaver, der typisk ellers ikke ville blive udført, fortæller teamleder Henning Sørensen fra GAVN.

Sammen om det gode liv i Thy

Afdelingen kan også tilkaldes af kommunens institutioner, hvis den tilknyttede servicemedarbejder har brug for et par ekstra hænder, for eksempel ved oprydning i et lagerrum.

GAVN hjælper med indretning af lejligheder til de flygtninge, som Thisted Kommune modtager.

GAVN har endvidere en aftale med Naturstyrelsen Thy om at foretage naturpleje i udvalgte områder til glæde for hele kommunen og miljøet.

GAVN er til dagligt bemandet med fire faste medarbejdere, og jobcentret kan anvise op til 50 borgere til beskæftigelsestilbuddet.

Team GAVN blev skabt 1. januar 2021, men en normal hverdag er det endnu ikke blevet til. På grund af corona-restriktioner har der endnu ikke været anvist borgere fra Jobcenter Thisted.

Pandemien forsinker

De faste medarbejdere har i stedet været behjælpelig med samfundsnyttige opgaver i relation til pandemien.

GAVN har transporteret diverse værnemidler fra fjernlager til vaccinationssteder og har hjulpet med en ekstra støtte til svage borgere i relation til afspritning og håndtering af hyrevognskørsel.

Nu hjælpes også med at transportere podegrej til skolerne.

Henning Sørensen regner med, at der visiteres borgere til GAVN i nær fremtid og i takt med, at samfundet åbner op.