Kontorelev i Thisted Kommune

I Thisted Kommune vil du som elev få en alsidig og spændende uddannelse.

Du vil igennem din elevtid få mulighed for faglig og personlig udvikling, gennem forskellige samarbejdsformer, kulturer og jobfunktioner. Du vil i din elevtid opleve mindst to forskellige afdelinger. Dette er med til at skabe gode relationer og skabe et godt netværk fremadrettet.

Arbejdsopgaverne kan variere alt efter hvilken afdeling du befinder dig i. Nogle af de gængse opgaver du kan blive stillet er:

 • Faktureringsopgaver, med et medansvar for, at nogle af kommunens store budgetter overholdes.
 • Borgerkontakt - Det kan enten være telefonisk, ved skranke, eller via skriftlig kommunikation.
 • Sagsbehandling, hvor du behandler borgersager jævnfør loven, samt de politiske vedtægter.
 • Mulighed for at sætte nye øjne på arbejdsopgaver og tage del i at optimere arbejdsopgaver.

Det er afdelingen du sidder i, som definerer dine opgaver.

Uddannelsen tager to år og veksler mellem praktik og skoleophold på Aalborg Handelsskole. I løbet af de 2 år skal du som udgangspunkt være på skole i sammenlagt 12 uger, med en varighed af maks. 3 uger pr. gang. Der er mulighed for at tilvælge valgfag af 1 uges varighed. Sidst i uddannelsen vil du få en uge til at skrive din fagprøve.

Skoleopholdene foregår på Aalborg Handelsskole og du har her mulighed for at låne én af kommunens biler til transport. På skole kommer du til at gå i klasse med elever fra andre kommuner, staten og regionen. Du vil modtage undervisning i bl.a. forvaltningsret, kommunikation, sagsbehandling, økonomi og andre relaterede fag.

Som en del af skoleopholdet er der planlagt en uges studietur til Bruxelles. Du får alle udgifterne betalt - på nær lommepenge.

Aalborg Handelsskole har valgt at flytte EU-undervisningen til Bruxelles, fordi du under studieturen får mulighed for at komme ind på alle EU-institutioner og besøge forskellige seværdigheder i byen. Denne tur giver dig samtidigt et godt sammenhold med klassekammeraterne fra skoleopholdene.

Eleverne hos Thisted Kommune afholder elevklub for 1. og 2. års eleverne én gang i måneden.

Eleverne er selv arrangør af elevklubben, og de bestemmer derfor også selv hvor det skal afholdes, samt hvad dagsordenen skal indeholde.

I elevklubben samles vi for at skabe et godt sammenhold iblandt os, samt for at sparre med hinanden. Vi ser elevklub som et frirum for os som elever, hvor der er plads til en snak omkring skole, afdeling eller hvad der ellers rører sig.

Hvert år er der mulighed for at søge nogle midler fra HK til finansiering af sjove og anderledes arrangementer for elevklubben.

Nedenfor kan du se hvilke forløb, som opfylder adgangskravene til kontoruddannelsen (med speciale i offentlig administration):

 • EUX Business
 • HHX
 • STX, HTX eller HF suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen
 • HG2- som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Obs. elever over 25 år skal medsende en realkompetencevurdering, som rekvireres via henvendelse til den lokale handelsskole.

Du må tiltræde en fast stilling eller et vikariat ved Thisted Kommune tidligst seks måneder før endt elevtid. Du vil dog stadig modtage elevløn, indtil du er udlært pr. 31. august.

Som kontorelev ved Thisted kommune får du en attraktiv arbejdstid, med betalt frokostpause, uden weekendarbejde og med flextid. Arbejdstiden for en elev er 37 timer pr. uge.

Du får løn under hele uddannelsesperioden, også under skoleopholdene, hvor du ligeledes får dine bøger til skoleopholdene betalt.

Lønsatser for kontorelever er ca.:

 • 1. års elev: 14.500,00 kr.
 • 2. års elev: 15.500 kr.
 • Er du fyldt 25 år, er din løn 22.500 kr. begge år.

Som elev hos Thisted Kommune optjener du ferie på lige vilkår, som de øvrige ansatte. I løbet af et år vil du optjene det der svarer til 6 ugers ferie. Der er tvungne feriedage mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfart, hvor Thisted Kommunes administration holder lukket.

Hvis du som elev har børn, vil du have 2 omsorgsdage pr. barn til afholdelse i perioden 1. januar til 31. december.