IT-supporter uddannelsen

I Thisted kommune vil du som lærling få en alsidig og spændende uddannelse. Du vil igennem din lærling tid få mulighed for faglig og personlig udvikling, gennem forskellige samarbejdsformer, kulturer og jobfunktioner. Du vil blive en del af et team som står med et ansvar for en rigtig stor arbejdsplads.

IT-supporter lærling i Thisted Kommune er et alsidigt og spændende arbejde hvor du selv får med bestemmelse i dine opgaver. Man står ofte på egne ben, men der er altid hjælp at hente hvis man bliver i tvivl om noget. Men det er befriende at man kan få lov til at arbejde så selvstændigt.

Det er en stor kommune man arbejder i så man kommer vidt omkring og der er mange forskellige systemer man supportere på. Derved får man en bred viden som i begyndelsen kan virke overvældende, men det kommer hen ad vejen da der altid er kollegaer man kan ringe til eller spørge.

Man kommer blandt andet til at sidde i supporten hvor der er god mulighed for at blive bekendt med alle de forskellige institutioner som hører under kommunen samt afdelinger, hvor man vil lære om kunde håndtering i forhold til at tage telefonen. man bliver også en del af de kørerende teknikker hvor man vil kører rundt i kommunen og hjælpe ude på de forskellige adresser, det kan være med at sætte kamera op, udvide dækningen af netværk og sætte diverse enheder op. Drift hvor man kommer til at sidde og arbejde med de forskellige systemer og bliver der hvor de forskellige forespørgsler som der endnu ikke er en løsning på ender, her er man med til at komme med nye ideer til at løse et problem. Thisted kommune er en arbejdsplads hvor der er plads til humor og sjov imellem alt det seriøse. Der er masser af aktiviteter som man kan være en del af med personale forening og kommune sport som styrker forholdet med ens kollager.

Uddannelsen som IT-supporter tager 2 år efter endt grundforløb, du vil skifte mellem at være på din læreplads og på skoleophold som består af hovedforløb-1 på 10 uger hovedforløb-2 på 10 uger og det sidste hovedforløb-3 på 5 uger hvor du vil komme op til din svendeprøve. Du kan selv vælge hvilken skole du vil tage dine hovedforløb på, men vælges inden din læreplads starter. Thisted kommune har gode erfaringer med at havde deres elever på Mercantec i Viborg.

Eleverne hos Thisted Kommune afholder elevklub for 1. og 2. års eleverne én gang i måneden.
Eleverne er selv arrangør af elevklubben, og de bestemmer derfor også selv hvor det skal afholdes, samt hvad dagsordenen skal indeholde.

I elevklubben samles vi for at skabe et godt sammenhold iblandt os, samt for at sparre med hinanden. Vi ser elevklub som et frirum for os som elever, hvor der er plads til en snak omkring skole, afdeling eller hvad der ellers rører sig.

Hvert år er der mulighed for at søge nogle midler fra HK til finansiering af sjove og anderledes arrangementer for elevklubben. Disse arrangementer er vi også en del af i IT-afdelingen selvom af vi hører under Dansk metal har kommunens kontorelever været så rare og dele det med os.

Interesserede kan søge på stillingsopslag efter endt grundforløb.  Stillingsopslag kan ses under Ledige stillinger. Ansættelsessamtaler og ansættelse i august / september.

IT-supporterlærlinge er ansat under overenskomst med Dansk Metal. 

Der kan søges om SU under grundforløbet. 

I ansættelsen som lærling ved Thisted Kommune er lønnen efter overenskomst med Dansk Metal.

Som offentlig ansat har du seks ugers betalt ferie. Som lærling ved Thisted Kommune med ansættelse påbegyndt den 1. september, får du tildelt 5. ugers ferie. Samt en 6. ferieuge. Ferien bliver optjent løbende i forhold til den nye ferielov.

Hvis du som lærling har børn, vil du have 2 omsorgsdage pr. barn til afholdelse.