Aktuelle planer

Alle lokalplaner findes på Lokalplanportalen. De mest aktuelle planer fremgår af listen herunder.
Klik på nedenstående plan i tabellen for at komme direkte til den digitale plan.

I den digitale plan eller debatoplæg under "Status og proces" finder du oplysninger om den politiske behandling, høringsfrist samt offentliggørelsesbrev herunder for lokalplaner og kommuneplantillæg også afgørelse i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt klagefrist og klagevejledning.


Aktuelle offentliggjorte planforslag og vedtagne planer:

Offentliggørelse
Plan
Fase
 Høring / Retlig klagefrist
2022/2023
     
20. marts 2023
Lokalplan 1-047 Erhverv og Udvalgsbutikker ved Leopardvej og Østerbakken, Thisted
Forslag Høring: 20. marts - 17. april 2023
16. marts 2023
Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Vester og Vangvej, Klitmøller
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
16. marts 2023
Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033, Vangvej, Klitmøller
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
17. februar 2023
Lokalplan 1-051 Genbrugscenter og omlastestation ved Flintborgvej, Thisted
Forslag
Høring: 17. februar - 17. marts 2023
17. februar 2023
Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033, Genbrugscenter og omlastestation ved Flintborgvej, Thisted
Forslag
Høring: 17. februar - 17. marts 2023
2. januar 2023
Debatoplæg - Udvidelse af biogasanlæg ved Tovsgårdvej, Skinnerup
Debat
Høring: 2. januar - 30. januar 2023
2. januar 2023
Debatoplæg - Biogasanlæg ved Elsted, Snedsted
Debat
Høring: 2. januar - 30. januar 2023
1. december 2022
Lokalplan 40-001 Krik Strandpark
Forslag
Høring: 1. december 2022 - 1. januar 2023
14. november 2022
Debatoplæg - Nye områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, Thisted
Debat
Høring: 14. november - 28. november 2022
9. september 2022
Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
9. september 2022
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 Dokken, Thisted Havn
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
1. september 2022
Debatoplæg - Udvidelse af Lokalcenter Østerbakken, Thisted
Debat Høring: 1. september - 15. september 2022
1. juli 2022
Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
1. juli 2022
Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 Erhverv, Thorsted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
10. juni 2022
Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn
Forslag
Høring: 10. juni - 8. juli 2022
10. juni 2022
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 Dokken, Thisted Havn
Forslag
Høring: 10. juni - 8. juli 2022
9. juni 2022
Lokalplan 47-001 SMK (Statens Museum for Kunst) Thy, Doverodde Købmandsgård og CHI (Cold Hawaii Inland), Doverodde
Forslag
Høring: 9. juni - 7. juli 2022
9. juni 2022
Lokalplan 2-003 Almene boliger ved Svanevej, Hurup
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
9. juni 2022
Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 Tæt-lav bebyggelse ved Svanevej, Hurup
Vedtaget Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
7. april 2022
Debatoplæg - Vindmøller ved Hanstholm Havn
Debat Høring: 7. april - 10. maj 2022
7. april 2022
Lokalplan 2-003 Almene boliger ved Svanevej, Hurup
Forslag
Høring: 7. april - 5. maj 2022
7. april 2022
Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 Tæt-lav bebyggelse ved Svanevej, Hurup
Forslag
Høring: 7. april - 5. maj 2022
28. marts 2022
Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted
Forslag
Høring: 28. marts - 25. april 2022
28. marts 2022
Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 Erhverv Thorsted
Forslag
Høring: 28. marts - 25. april 2022
10. februar 2022
Lokalplan 6-003 Varmeforsyningsanlæg, Bedsted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
08. februar 2022
Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 Område til offentlige formål Sennels
Vedtaget Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
08. februar 2022
Lokalplan 7-002 - Skole, daginstitution og idrætshal, Sennels
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
17. januar 2022
Lokalplan 11-006 Delvis ophævelse af Lokalplan 3-13 Bevarende lokalplan, Vestervig
Vedtaget Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
2021      
14. december 2021
Lokalplan 11-006 Delvis ophævelse af Lokalplan 3-13 Bevarende lokalplan, Vestervig
Forslag
Høring: 14. december 2021 - 11. januar 2022
8. december 2021
Lokalplan 1-044 Erhverv og udvalgsvarebutikker ved Østerbakken, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
8. december 2021
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
8. december 2021
Lokalplan 6-003 Varmeproduktionsanlæg, Bedsted
Forslag Høring: 8. december 2021 - 5. januar 2022
1. december 2021
Debatoplæg - Boliger ved Ajs Mølls Vej, Klitmøller
Se offentliggørelsesbrevet her.
Debat
Høring: 1. december 2021 - 5. januar 2022
10. november 2021
Lokalplan 7-002 - Skole, daginstitution og idrætshal, Sennels
Forslag Høring: 10. november - 8. december 2021
10. november 2021
Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 Område til offentlige formål, Sennels
Forslag
Høring: 10. november - 8 december 2021
9. november 2021
Lokalplan 6-002 - Friplejehjemmet Bedsted, Thy
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
9. november 2021
Lokalplan 3-009 - Almene boliger ved Fyrvej
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
9. november 2021
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 - Friplejehjem, Bedsted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
9. november 2021
Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - Fyrvej, Hanstholm
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
8. oktober 2021
Lokalplan 1-044 Erhverv og udvalgsvarebutikker ved Østerbakken, Thisted
Forslag
Høring: 8. oktober - 5. september 2021
8. oktober 2021
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 - Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst
Forslag
Høring: 8. oktober - 5. november 2021
7. september 2021
Lokalplan 6-002 - Friplejehjemmet Bedsted, Thy.
Forslag Høring: 8. september - 6. oktober 2021
7. september 2021
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 - Friplejehjem Bedsted, Thy.
Forslag Høring: 8. september - 6. oktober 2021
7. september 2021
Lokalplan 3-009 - Almene boliger ved Fyrvej.
Forslag Høring: 8. september - 6. oktober 2021
7. september 2021
Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - Fyrvej, Hanstholm.
Forslag Høring: 8. september - 6. oktober 2021
27. august 2021
Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller.
Forslag
Høring: 27. august - 24. september 2021
27. august 2021
Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 - Vangvej, Klitmøller.
Forslag
Høring: 26. august - 24. september 2021
24. august 2021
Lokalplan 1-032 Thisted Kirkecenter, Thisted.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
23. juni 2021
Delvis ophævelse af Lokalplan 3.10 Ræhr / Særligt attraktivt boligområde, samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
 23. juni 2021 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5.11 Bjerget Efterskole
Bortfaldet som følge af bortfald af Kommuneplan-
tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029
Retlig klagefrist: Se klagefrist for Kommuneplan 2021-2033
 23. juni 2021
Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 - Antennemast ved Bjerget Efterskole
Bortfaldet som følge af Kommuneplan 2021-2033
Retlig klagefrist: Se klagefrist for Kommuneplan 2021-2033
11. juni 2021
Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, Klitmøller
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
25. maj 2021
Lokalplan 1-032 Thisted Kirkecenter, Thisted
Se offentliggørelsesbrevet her.
Forslag
Høring: 25. maj - 22. juni 2021
12. maj 2021
Lokalplan 3-008 Boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
8. april 2021
Lokalplan 1-036 Søbadet, Cold Hawaii Inland, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
8. april 2021
Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2029 Søbadet, Cold Hawaii Inland, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
19. marts 2021
Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2029 Erhvervsområdet Godsbanen, Thisted.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
19. marts 2021
Lokalplan 1-043 Erhvervsområde ved Hundborgvej, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
18. marts 2021
Lokalplan 351 BU-50 Tillæg 1 I.P.Jacobsens Centret, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
18. marts 2021
Lokalplan 3-008 Boliger ved Hvedemarken, Hanstholm
Forslag Høring: 18. marts - 15. april 2021
18. marts 2021
Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2029
Hvedemarken, Hanstholm

Forslag
Høring: 18. marts - 15. april 2021
16. marts 2021
Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak
Forslag
Høring: 16. marts - 18. april 2021
1. marts 2021
Lokalplan 351 BU-50 Tillæg 1
I. P. Jacobsens Centret, Thisted
Forslag Høring: 1. marts - 14. marts 2021
24. februar 2021
Lokalplan 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
24. februar 2021
Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2029 Område til ferie- og fritidsformål, Ræhr
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
04. februar 2021
Lokalplan 1-031 Boliger og erhverv på Toldbodgade 4, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
04. februar 2021
Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2029, Toldbodgade 4, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
21. januar 2021
Delvis ophævelse af Lokalplan 6-1 for et boligområde i Sjørring, samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
15. januar 2021
Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45 og 49, Thisted
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
14. januar 2021
Lokalplan 1-043 Erhvervsområde ved Hundborgvej, Thisted
Se offentliggørelsesbrevet her.
Forslag Høring: 14. januar - 11. februar 2021
14. januar 2021
Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2029 Erhvervsområdet Godsbanen, Thisted
 Forslag Høring: 14. januar - 11. februar 2021
 2020      
18. december 2020
Lokalplan 1-036 Søbadet, Cold Hawaii Inland, Thisted
Forslag
Høring: 18. december 2020 - 12. februar 2021
17. december 2020
Kommuneplantillæg nr. 16 Søbadet, Cold Hawaii Inland, Thisted
Forslag
Høring: 17. december 2020 - 12. februar 2021
4. december 2020
Ophævelse af Lokalplan 441 E-1 Område til erhvervsformål i Hundborg, samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig Klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
4. december 2020
Delvis ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 7 i Ræhr, samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
2. december 2020
Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak
Se offentliggørelsesbrevet her.
Forslag Høring: 2. december 2020 - 2. januar 2021
25. november 2020  Lokalplan 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole
Forslag Høring: 25. november 2020 - 20. januar 2021
25. november 2020  Kommuneplantillæg nr. 22 - Område til ferie- og fritidsformål, Ræhr Forslag Høring: 25. november 2020 - 20. januar 2021
23. november 2020
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 9-3 Antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
23. november 2020
Kommuneplantillæg nr. 20 Antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
13. november 2020
Lokalplan 1-031 Boliger og erhverv på Toldbodgade 4, Thisted
Se offentliggørelsesbrevet her.
Forslag Høring: 13. november - 11. december 2020
13. november 2020
Kommuneplantillæg nr. 24 Toldbodgade 4, Thisted
Forslag
Høring: 13. november - 11. december 2020
12. oktober 2020 Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45 og 49, Thisted
Se offentliggørelsesbrevet her.
Forslag Høring: 19. oktober - 16. november 2020
21. september 2020
Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse 
21. september 2020
Kommuneplantillæg nr. 17 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse 
21. september 2020
Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglvej, Thisted
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse 
21. september 2020
Kommuneplantillæg nr. 18 Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse 
24. juni 2020 Debatoplæg for ny anvendelse af Ræhr Gl. skole, Smedebakken 4-6, Ræhr
Se offentliggørelsesbrevet her
Debat Høring: 24. juni - 8. juli 2020
11. juni 2020
Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
4. juni 2020
Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
4. juni 2020
Kommuneplantillæg nr. 15 Klitheden hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
28 maj 2020
Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted
Forslag
Høring: 28. maj - 23. juli 2020
28. maj 2020
Kommuneplantillæg nr. 18 Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst
Forslag
Høring: 28. maj - 23. juli 2020
7. maj 2020
Debatoplæg for Udvidelse af slagteriet Tican, Thisted
Se offentliggørelsesbrevet her
Debat Høring: 7. maj - 21. maj 2020
28. april 2020
Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs
Forslag Høring: 6. maj - 1. juli 2020
19. marts 2020 Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Sennels
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
18. marts 2020
Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland
Vedtaget Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse 
18. marts 2020
Kommuneplantillæg nr. 10 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland
Vedtaget
Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse
16. marts 2020 Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn Forslag Høring: 17. marts - 14. april 2020
13. marts 2020 Delvis ophævelse af Lokalplan 12-2 Boliger Bygholmvej i Øsløs, samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 13. marts - 10. april 2020
13. marts 2020 Ophævelse af Lokalplan 3.11 Lokalt erhvervsområde i Ræhr, samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 13. marts - 10. april 2020
10. marts 2020 Ophævelse af Lokalplan 6-6 Rideskole ved Præstegårdsvej, Sjørring.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 10. marts - 7. april 2020
9. marts 2020
Ophævelse af Lokalplan nr. 78 Sydthy Produktionsskole i Villerslev.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 9. marts - 6. april 2020
2. marts 2020 Debatoplæg omkring ny anvendelse af Landlyst Stadion
Se offentliggørelsesbrevet her.
Debat Høring: 2. marts - 30. marts 2020
16. januar 2020
Lokalplan 12-002 Boligområde ved Søndergade, Frøstrup Vedtaget Retlig klagefrist: 16. januar - 13. februar 2020
15. januar 2020 Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Thisted
Forslag Høring: 15. januar - 12. februar 2020
15. januar 2020
Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland
Forslag
Høring: 15. januar - 12. februar 2020
15. januar 2020
Kommuneplantillæg nr. 10 Synopal Havn, Cold Hawaii Inland
Forslag
Høring: 15. januar - 12. februar 2020
15. januar 2020 Lokalplan 1-033 Boligområde ved Fårtoftvej, Thisted
Vedtaget Retlig klagefrist: 15. januar - 12. februar 2020
15. januar 2020 Kommuneplantillæg nr. 12 Boligområde ved Fårtoftvej, Thisted
Vedtaget Retlig klagefrist: 15. januar - 12. februar 2020
9. januar 2020
Debatoplæg omkring planlægning for Søbadet i Thisted.
Se offentliggørelsesbrevet her.
Debat Høring: 9. januar - 6. februar 2020
9. januar 2020 
Kommuneplantillæg nr. 5 Revision af Grønt Danmarkskort
Se offentliggørelsesbrevet her.
Vedtaget Retlig klagefrist: 6. februar 2020Selvbetjening

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00