Legater

Her kan du læse om Thisted Kommunes legater

I Thisted Kommune har vi følgende legater til uddeling:

1. Fælleslegat for værdige trængende i Thisted Kommune.
Dette legat uddeles i juni og december måned. Ansøger skal være bosat i  Thisted Kommune. 
Ansøgningsskema kan udskrives her eller udleveres ved henvendelse til Thisted Kommunes Borgerservice og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Annonceres sidste onsdag i april og første onsdag i november i fællesannoncen.

2. Thisted Kommunes uddannelseslegat. 
Dette legat uddeles i oktober måned. Ansøger skal have tilknytning til Thisted Kommune.
Annonceres onsdag d. 30. august 2017 i fællesannoncen.
Ansøgningsskema kan udskrives her eller udleveres ved henvendelse til Thisted Kommunes Borgerservice og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted.
     

3. Hans Bakgårds Mindelegat. 
Udbetales hvert 5. år. Næste gang december 2020. 
Støtte til evt. udgivelse af værker af Hans Bakgård. 
Støtte til en digter eller forfatter, født eller boende i Thy. 
Støtte til andre kunstnere med hjemsted i Thy. 
Støtte til indkøb af kunstværker til anbringelse i Sydthy. 
Annonceres.

4. Overkirurg Geert Espersen og Hustrus Legat - ansøgningsfrist 17. maj, 2017

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne, der er fyldt 65 år. Ansøgere skal bo i enten Skive eller Thisted Kommune.

Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og om, hvad legatet skal anvendes til. Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til:
Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted

Legatet har ansøgningsfrist 17. maj. 2017. Ansøgningsskemaet kan du få i Borgerservice i Skive og Thisted Kommune.

5. Fond for vandlidte i Thisted Kommune.
Hjælp kan ydes for skade forvoldt på ejendomme, som anvendes til helårsbeboelse eller landbrugsformål, og som har lidt tab p.g.a. indtrængen af vand fra hav eller fjord ved stormflod eller lignende naturskabte begivenheder.
Ejendommen skal være beliggende i Thisted Kommune.

Fonden giver tilskud til at dække selvrisikoen på anerkendte skader.

Hvis du som følge af uheldet får udgifter i form af selvrisiko, bedes du indsende dokumentation herfor fra forsikringsselskabet.

Dokumentationen sendes til Borgerservice og Ydelser, Asylgade 30, 7700  Thisted.

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indkommer og indtil fonden er opbrugt.

Annonceres den 1. onsdag i februar og den 1. onsdag i oktober.

 

Du skal kontakte Borgerservice og Ydelser, hvis du vil have flere informationer.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00


Ydelser (sygedagpenge og kontanthjælp)
Alle hverdage 08.00 -10.00