Kære Forældre til børn i dagplejen

TAK til jer forældre:
Siden d. 11. marts har dagligdagen i dagplejen været en del anderledes, da vi skulle indordne vores daglige færden og aktiviteter ud fra sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer med blik på at begrænse COVID-19 smitteudspredning. I forældre har været en kæmpe hjælp i forhold til at få os til at lykkes sammen. Dels har mange haft mulighed for midlertidigt at enten aflevere jeres barn senere eller hente tidligere, (OBS. vi er nu tilbage ved de oprindelige plejetidsaftale/aflevering/hente-tidspunkter, som I havde før COVID-19). Dels har vi oplevet en stor forståelse fra jer, når vi har skulle ændre i de vante måder at handle på, for at overholde de nye SST-instrukser, som der i en periode kom rigtig mange af. Kommunikationen har primært foregået mellem jer og jeres dagplejere. Her har jeg hørt flere fortælle om gode forældresamarbejder, og oplevelsen af at være sammen om at tage et ansvar, der har bidraget til, at vi gennem hele forløbet har kunne tilbyde og skabe et trygt læringsmiljø for vores børn.

Vi har haft en periode med stilstand i epidemien, men ser nu på landsplan at der desværre er en mindre stigning i personer, som bliver testet positive for COVID-19. Det samme ser vi også i vores kommune. Dagplejens fokus skal derfor fortsat være skærpet på sundhedsstyrelsens anbefalinger og råd om, hvordan vi skal agere i dagligdagen i forhold til COVID-19. Jf. retningslinjerne er det vigtigt at børnene ikke kommer i dagtilbuddet ved symptomer som tør hoste, eller ondt i halsen, eller feber, eller hovedpine, eller vejrtrækningsproblemer eller muskelsmerter, og at de først deltager i tilbuddet igen 48 timer efter symptomerne er ophørt, med mindre at barnet er blevet testet negativt. Næser der løber med klart snot giver ikke anledning til bekymring. Er det tykt og grønt tages der en vurdering af deres almene tilstand (forkølelse) med blik for smittebegrænsning. Retningslinjerne kan fortsat læses på SST`s hjemmeside, hvor følgende link til forældreinformation også kan findes: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
Det kan samtidig fortælles, at vi siden COVID-lukning og frem til nu har oplevet langt færre snottet næser hos børnene i hele dagtilbuddet, ligesom der generelt ses færre syge børn.

Corona eller ej – så har vi stadig høje ambitioner for alle børn, med fokus på at have et dagtilbud med høj kvalitet. Før sommerferien fik dagplejen færdigudarbejdet vores lokale udgave af den nationale styrkede pædagogiske læreplan jf. dagtilbudsloven. Alle dagplejere i kommunen er nu i færd med at få læreplanen implementeret i netop deres individuelle daglige arbejde med børnene. Nogle af de centrale elementer i læreplanen er, at børns egne perspektiver og leg skal være styrende i dagplejernes pædagogiske arbejde, og at pædagogik og læring skal indgå i alle typer af situationer hele dagen igennem. Dagplejerne vil arbejder med temaer som ”Alsidig personlig udvikling”, ”Social udvikling”, ”Kommunikation og sprog”, ”Krop, sanser og bevægelse”, ”natur, udeliv og science” og ”Kultur, æstetik og fællesskab”.

Sidst kan jeg informere om, at vi til december får kommunikationsplatformen ”Aula” implementeret både i kommunens institutionerne og i dagplejen, på samme vis som de har i skolerne. Det glæder vi os til i dagplejen, så vi får mulighed for at sende information - som dette forældrebrev - direkte ud til alle jer forældre.Dagplejen i Thisted Kommune tilbyder dagplejepladser til børn i alderen 0 - 2 år.

For at skrive dit barn op til en plads, skal du benytte den digitale pladsanvisning

Læs dagplejens informationsbrochure "Velkommen i dagplejen"

Du kan desuden følge os på Facebook som "Thisted Dagpleje"

NYHED - Se den pædagogiske læreplan for Dagplejen 2020 her

Takster 2020

Læs Thisted Kommunes administrationsgrundlag for Pladsanvisningen

I Thisted kommunale dagpleje arbejder vi med ICDP, der er en anerkendt relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor vi støtter barnets udvikling gennem 8 samspilstemaer. Se vores brochure her

Én af vores dagplejere, Pia Larsen i Rolighed, har lavet en fin præsentation af sin dagpleje - se den her


 

 

Tilladelse til brug af regnslag

Sundhedsstyrelsen anbefaler at regnslag til barnevogne kun anvendes ved transport og ikke når barnet står og sover i vognen. Begrundelserne herfor er, at der kan være risiko for at barnet kan trække regnslaget ind med risiko for kvælning, hvis elastikken er slap, samt at der kan være risiko for at barnet ikke får tilstrækkeligt med luft. Udtaget er dog DVN mærket regnslag, der er godkendte.

Dagplejen i Thisted kommune har besluttet at der kan dispenseres fra Sundhedsstyrelsens anbefaling; Dette kræver at forældrene er bekendte med Sundhedsstyrelsens anbefaling og at forældrene /dagplejeren sikrer at regnslaget er fastgjort forsvarligt. Hent tilladelse til underskrift her.