Kære forældre til børn i dagplejen

I og jeres familie ønskes et rigtig godt nytår.

Som vi kender det fra sidste år, så har vi stadig COVID-19 at forholde os til her i 2021, med de retningslinjer der følger heraf fra Sundhedsstyrelsen (SST). Afsættet er fortsat at begrænse smittespredningen, hvilket vi i dagplejen gør med nedenstående tiltag:

Lokale forskelle
- Alle dagplejere har de samme retningslinjer, at handle ud fra. Der er dog lokale forskelle, da dagplejerne har 130 forskellige fysiske rammer, og også har forskellige individuelle/familiære vilkår at tage hensyn til, ligesom der kan være forskellige behov der skal tages hensyn til hos børnene. Derfor opfordres alle forældre til at gå i dialog med deres dagplejere om, hvordan retningslinjerne udmøntes hos dem, så børnene, forældrene og vores dagplejere kan føle sig trygge.

Aflevering og afhentning:
- Der er kun en voksen af gangen, som kan aflevere og hente hos dagplejen. I bedes derfor være opmærksomme på, at afvente at den førstkommende forældre forlader dagplejeren.
- Modtagelse og afhentning anbefales at foregå udendørs. Såfremt det sker indendørs anbefales det, at den voksne til barnet bærer medbragt visir eller mundbind.
- Er der andre end barnets forældre/den faste voksen der bringer eller henter jeres børn foregår det i det fri. Husk at orientere herom til den person, som henter jeres barn.
- Der skal anvendes sprit eller håndvask af hænder, når I ankommer til dagplejen.
- Afstandskravet omkring 2 meter mellem voksne skal søges overholdt, så vidt det er muligt.

Møder:
- Søskende til barnet som mødet omhandler kan ikke deltage.

Fridag/fravær:
- Vi vil gerne bede jer være behjælpelig med at melde ind til dagplejeren, så snart I har viden om at barnet holder fri/har
fravær, da denne viden har stor betydning for den bedste organisering og koordinering af gæsteplaceringer.

Sygdom:
- Det er vigtigt at vi passer godt på hinanden. Dagtilbuddet har en vigtig samfundskritisk funktion, idet dagtilbuddene modtager børn, således det er muligt, at forældre kan passe deres arbejde. Der skal derfor være en skærpet opmærksomhed på, at ingen møder op med symptomer på sygdom, og igen er opmærksom på de gode vaner med håndhygiejne og afstand.

Håber at ovenstående er dækkende for den information der søges videregivet fra dagplejen til jer forældre, da vi vægter samarbejdet med jer forældre højt. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak for den store opbakning, vi i dagtilbuddet har oplevet at få fra jer forældre i år 2020.
Vi i dagplejen vil fortsætte med at understøtte jeres børns udvikling, læring, trivsel og dannelse, ud fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, som er den nationale ramme alle dagtilbud i DK skal arbejde ud fra, og som blev implementeret i sommers – og som jeg i den grad er stolt over, at vores dagplejere i Thisted Kommune er virkelige langt i at få indarbejdet, som en naturlig del af hverdagen. Hvis det har jeres interesse kan læreplanen ses på følgende link: https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf

Igen – Rigtig godt nytår til jer alle


--------------------------------------------------------

Kære forældre i dagplejen

Mandag d. 14.12.20 får I adgang til kommunikationsplatformen Aula.

Aula er en sikker og brugervenlig indgang til information og kommunikation mellem jer og dagplejen, som skal understøtte vores samarbejde omkring børnene.

Skulle I få brug for hjælp til brugen af Aula, er I velkomne til at kontakte dagplejen. Alternativt kan man kontakte Den Digitale Hotline på telefon: 70200000, hvor man også kan få vejledning i brugen af Aula.

I nedenstående folder kan I finde yderligere informationer om Aula. I folderen er det også beskrevet, hvordan I får adgang.

Vi ønsker jer alle en god december!

Vi ses på Aula :)