Sundhedsplejens Overvægtsklinik

Tilbud til børn og unge med overvægt og deres familier

Er dit barn mellem 3-16 år og vejer for meget? Så er der hjælp at hente i Sundhedsplejens Overvægtsklinik.

Det er vigtigt at både barnet, men også den øvrige familie, er motiveret for at ændre livsstil og parate til at støtte op om barnets sunde udvikling.

Vores tilbud til jeres familie

Vi tilbyder individuel hjælp, støtte og vejledning for at stoppe barnets vægtøgning, det vil på sigt sige, at målet er, at barnet vil slanke sig mens det vokser.

Vi arbejder, gennem fokus på kost, bevægelse og vægt, med at barnet kommer til at trives bedre socialt, bliver gladere og får større selvtillid. Risikoen for de følgesygdomme, som på sigt kan skabes af overvægt (for eksempel type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet kolesterol) kan hermed mindskes.

Behandling

Behandlingen er baseret på ”Holbæk-modellen” og er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaringen viser, at syv ud af ti børn taber sig med metoden.

I vil blandt andet få rådgivning om kost, bevægelse, spisemønstre og kroppens fordeling af fedt- og muskelmasse. 

Overvægtsteamet på klinikken består af tre sundhedsplejersker, som er uddannet efter Holbæk-modellen. Vi laver en individuel plan for jeres barn/familie. Omfanget er cirka fire-seks årlige samtaler som foregår på Overvægtsklinikken i Sundhedsplejens lokaler, Ringvej 34, 7700 Thisted. Som udgangspunkt deltager barnet og begge forældre.

Der samarbejdes med Aalborg Universitetshospital, Videnscenter for børn og unge med overvægt.

Hvad kræver det af jer som familie?

Det allervigtigste er, at hele familien er indstillet på de nye sunde vaner. Det er også vigtigt, at I kommer til samtalerne og overholder de aftalte tider. Forløbet er ikke tidsbegrænset og det kan fortsætte så længe familien og overvægtsteamet vurderer, at der er behov for det.

Hvordan kommer I med?

I kan selv henvende jer ved at udfylde et ansøgningsskema: Elektronisk ansøgningsskema til Overvægtsklinikken

I kan også bede jeres sundhedsplejerske, læge eller eventuel sagsbehandler om at henvise jer til Overvægtsklinikken og I vil blive kontaktet af klinikken.

Senest opdateret 22-03-2023

Kontaktinfo

Klinikkens åbningstid:
Tirsdage i tidsrummet fra kl. 8:30 til kl. 15:00.

 

Sundhedsplejersker tilknyttet Overvægtsklinikken:

Annette, mobil 51309357

Ulla, mobil 51309257

Trine, mobil 30709864