Energizone Frøstrup

Thisted Kommune udpeger energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Derfor peger Thisted Kommune på en potentiel energizone i tilknytning til Frøstrup.

Energizone Frøstrup ligger nord for Frøstrup by. Energizonen dækker potentielt set op til 125 ha.

Den røde markering viser den potentielle energizone i Frøstrup. De lilla markeringer viser eksisterende industriområder.

Zonen har gode tilslutningsmuligheder til elnettet og fjernvarmeforsyningen. Området rummer mange af de samme kvaliteter og muligheder som de øvrige zoner. Derfor udpeger Thisted Kommune den allerede nu som potentiel energizone.

De største opmærksomhedspunkter er hensyn til landskabsudpegningen, afskærmning fra Frøstrup by og Bjerget, samt den udpegede økologiske forbindelse, som der ved en evt. planlægning for energianlæg skal tages hensyn til.

Thisted Kommune lægger som udgangspunkt ikke op til at Energizone Frøstrup bliver realiseret i den kommende kommuneplansperiode, der løber fra 2024 til 2036.

Forstå energizoner på 2 min.