Høringsfrist: 26. april 2024

Natura 2000-handleplaner

Publiceret 05-03-2024

Lige nu er ti handleplaner, for hvordan Thisted Kommune vil udmønte de statslige Natura 2000-planer, i offentlig høring.

Staten har d. 3. juli 2023 vedtaget Natura 2000 planer for alle landets Natura 2000 områder. De statslige Natura 2000-planer udstikker mål og indsatsprogram for planperioden, der løber 2022-2027.

Thisted Kommune skal indenfor et år efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne udarbejde kommunale handleplaner for de Natura 2000-områder, der ligger i kommunen.

Det er endt ud i ti handleplaner, som er i offentlig høring til og med d. 26. april 2024. 

De kommunale handleplaner har til formål at udmønte de statslige Natura 2000-planer. De beskriver de naturindsatser, der skal igangsættes i de enkelte Natura 2000-områder inden udgangen af 2027.

De ti handleplaner handler om Thisted Kommunes 10 Natura 2000-områder:

Sådan indsender du en kommentar

Du kan læse høringsmaterialet og indsende dine høringssvar via linket i den blå kasse.

Vær opmærksom på at stå på siden for det konkrete Natura 2000-område, du ønsker at indsende bemærkninger til. 

Alle indsendte idéer og forslag bliver synlige på den digitale høring.

Alle bemærkninger vil indgå i den politiske behandling og vil blive taget i betragtning i den videre behandling af kriterierne.

Indsend høringssvar

Find alle informationer og indsend høringssvar via linket her:

Link til høringsmateriale

Indsend høringssvar

Find alle informationer og indsend høringssvar via linket her:

Link til høringsmateriale

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy