Offentliggørelse

Udhus og carport

Publiceret 26-03-2024

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af udhus og carport på Eshøjvej 5, 7700 Thisted. Matr.nr. 6o Fårtoft By, Thisted. Klagefristen er den 23. april 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy