Offentliggørelse

Lovliggørelse af garage og overdække

Publiceret 25-03-2024

Der er givet lovliggørende landzonetilladelse til garage og overdække på Legindvej 121, Sønderhå, 7752 Snedsted - matr.nr. 25A Sønderhå By, Sønderhå. Klagefristen er den 22. april 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy