Offentliggørelse

Midlertidig oplagsplads

Publiceret 21-03-2024

Der er givet midlertidig landzonetilladelse til oplagsplads på den nordligste del af matr.nr. 1ik Nors By, Nors - med overkørsel fra Nellikevej og Ranselvej.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy